یادواره‌ها

یادواره‌ها

———————————————————————————————

 

عباس عاقلی‌زاده (١٣٩٦-١٣١٥ / ٢٠١٧-١٩٣٦)

 

هوشنگ کشاورز (1392-1311 / 2014-1933)