نامه سرگشاده اتحادیه های کارگری فرانسه/ بحث در جشن هومانیته

دوشنبه ۲۲ شهريور ۱٣٨۹ – ۱٣ سپتامبر ۲۰۱۰
Christian Giacomuzzi, Paris
برگردان ناهید جعفرپور
چپ های فرانسه همچنان به دولت برای ” رفرم بازنشستگی” فشار می آورند.
بعد از اینکه در روز سه شنبه میلیون ها نفر شاغل بر علیه رفرم های دولت از جمله بالا بردن سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال وارد اعتصاب شدند، در روز
جمعه 7 اتحادیه کارگری نامه ای سرگشاده را خطاب به رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سارکوزی و نخست وزیر فیلون علنی نمودند. در این نامه آنها خواستار این شده اند که اقدامات عادلانه برای امنیت سیستم بازنشستگی انجام پذیرد. تنها اتحادیه ای که این فراخوان را امضا ننموده است، اتحادیه:
Force Ouvrière (FO)
است. اتحادیه مذکور خواهان صرف نظر کردن دولت از تمامی رفرم هاست.
همچنین هفتاد و پنجمین جشن رسانه ای روزنامه کمونیستی ” ل هومانیته” به نشانه مبارزه برعلیه از بین بردن خدمات اجتماعی انجام خواهد پذیرفت. پیر لایورنت دبیر اعظم حزب کمونیست در روز جمعه گفت که :”این مبارزه با اعتراضات اخیر به نقطه اوج خود رسید”.
در برنامه این تجمع عظیم که تا یکشنبه ادامه خواهد داشت، تم های فراوانی به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد و فورومی شامل شخصیت های معروف برای نگه داشتن سن بازنشستگی در 60 سال تشکیل خواهد شد.
همچنین در جشن هومانیته بسترهای برنامه سیاسی مشترک میان حزب چپ ” پ گ” و حزب کمونیست برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 گسترده خواهد شد.
کاندیدای مشترک جبهه چپ می تواند رئیس حزب چپ و همچنین جین لوک ملنشون نماینده پارلمان اروپا باشد.
در جشن هومانیته همچنین سوسیالیست ها، تروتسکیست های ” حزب جدید ضد سرمایه داری ان پ آ ” و رئیس سبزها سیسیله دوفلوت شرکت خواهند نمود. در بحث ها برای دادن یک کاندیدای مشترک چپ ها در کنار لایورنت و ملنشون همچنین کریستیان پی کوئت از سوی چپ های متحد و همچنین نمایندگان گروه های غیر پارلمانی شرکت خواهند کرد.
از سوی حزب چپ این امیدواری اعلام شد که اولیور بزانسنوت کاندیدای رئیس جمهور اسبق در جبهه مشترک بر علیه سارکوزی رئیس جمهور محافظه کار وارد گردد. سخنگوی حزب اریک کوکوئرل خاطر نشان نمود که اتحاد حزب چپ و حزب کمونیست و حزب جدید ضد سرمایه داری در انتخابات منطقه ای ماه مارس گذشته در منطقه لیموزین در حدود 20% آراء مردم را بخود اختصاص دادند.