برگزاری ماراتون اعتراضی در برلین

دوشنبه ۵ مهر ۱۳۸۹ – ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۰
تظاهرات ها، بلوکه کردن ها، اشغال بانک ها: اتحادیه ها و منتقدین جهانی سازی نئولیبرالی در آلمان بر علیه سیاست دولت آنجلا مرکل تجهیز می شوند.
Markus Bernhardt
برگردان ناهید جعفرپور
مخالفان تعدیل های اجتماعی و انهدام خدمات اجتماعی درآلمان قصد دارند از هفته آینده با تظاهرات ها و اشغال بانک ها در برابر صرفه جوئی های همواره آنهم از کیسه محرومان جامعه بپا خیزند.
اتحادیه های کارگری و نهاد های اجتماعی، سازمان های چپ و احزاب روز چهارشنبه در چهارچوب یک روز اعتراضی سرتاسری اروپائی، فراخوان آکسیون های اعتراضی در شهر های مختلف را علنی نمودند.

در حالیکه در اسپانیا و یونان اعتصاب عمومی برنامه ریزی گشته است، در برلین اتحادیه های کارگری و نهاد های اجتماعی با شعار” ما برای بحران شما نمی پردازیم” به خیابان ها گسیل می شوند. زمان آن رسیده است که در مقابل تاسیساتی که مسئولیت بحران مالی جهان را بر دوش دارند و از این بحران ها منفعت برده اند بلوکه هائی ایجاد نمود. بدین طریق روز 18 اکتبر نیروهای ضد سرمایه داری قصد دارند تا در شهر فرانکفورت متروپل بانکها نهاد های محوری ی بخش مالی را فلج سازند.
در ایالت زاکسنی درسدن در این رابطه این چهارشنبه صدها نفر به اعتراض بر علیه انهدام خدمات اجتماعی خواهند پرداخت و از ساعت 5 بعد از ظهر اتحادیه کارگری “د گ ب” تجمعی در مقابل مجلس را اعلام نموده است.
همزمان قرار است در مکان های مختلف ایالت زاکسن آکسیون ” آخرین پیراهن” برگزار گردد. آکسیونی که در آن نشان داده خواهد شد که صرفه جوئی های دولت چگونه زندگی مردم را مورد هدف قرار داده است.
فراکسیون چپ زاکسن هفته گذشته اعلام نمود که در مجموع تعدیل های اجتماعی ای طراحی شده از سوی دولت سیاه/زرد آلمان در میان مردم ایالت زاکس بیش از 50% قربانی بیشتر خواهد داد تا در کل جمعیت آلمان.
در حالیکه اتحادیه کارگری “دگ ب” شرکت در اعتراضات سرتاسری اروپائی را فرا می خواند، اتحادیه های بادن ورتنبرگ برنامه های خویش را سازماندهی می کنند. بدین طریق اتحادیه های کارگری جنوب آلمان در تاریخ 13 نوامبر تجمعی را در اشتوتگارت با شعار” آلمان در وضعیتی خراب ـ تغییر برای عدالت بیشتر” سازماندهی می نمایند.
در 12 جون هزاران نفر با فراخوان اتحادیه کارگری د گ ب در شهر اشتوتگارت به اعتراض پرداختند و در تجمع پایانی این آکسیون شرکت کنندگان اعتراضات شدید نمودند زیرا که اتحادیه کارگری کلایوس اشمیدل رئیس فراکسیون سوسیال دمکرات های مجلس بادن ورتمبرگ و سیلکه کربس از سبز ها را که دقیقا دو تن از سران سیاسی دو حزبی هستند که از قانون هارتس 4 دفاع نموده اند، به عنوان سخنران دعوت نموده بودند.
اتحادیه کارگری د گ ب بجای اینکه رفتار غلط خویش را مورد سئوال قرار دهد بنظر می رسد که اکنون در نظر دارد تظاهرکنندگان چپ را با کمک پلیس از آکسیون های آتی جدا سازد. این مسئله را می توان از مدرکی که روزنامه یونگه ولت از د گ ب این ایالت علنی نموده است فهمید.
تظاهرات ” ما برای بحران های شما نخواهیم پرداخت” در روز چهارشنبه ساعت پنج و نیم بعد از ظهر در جلوی ” روتز رات هایوس” برلین