دعوت به چهارمین گردهمآئی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

 فراخوان نخست

به آگاهی همۀ همراهان، دوستان و علاقمندان میرسانیم که چهارمین نشست همگانی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ ( ۱۲ و ۱۳ فوریه ۲۰۱۱ ) در شهر پاریس برگذار خواهد شد.

این نشست فرصتی خواهد بود برای گفت و شنود حضوری در بارۀ برخی از مبرم ترین مسائل اجتماعی و سیاسی جامعۀ ایران و بحران های حاکم بر آن، پس از خیزش و سرکوب جنبش اعتراضی و شهروندی و تبادل نظر میان همراهان، یاران و علاقمندانی که همچنان بر ضرورت تحول دموکراتیک و برقراری جمهوری مبتنی بر رأی آزاد و همگانی مردم و جدائی دین و دولت در ایران پافشاری میکنند و جمهوری اسلامی را، در همۀ جلوه هایش، مانع اصلی این تحول به سوی آزادی، برابری و دموکراسی میدانند و همگرائی نیروها و ظرفیت های اجتماعی و سیاسی حامل این تحول را ضرورتی عاجل به شمار میآورند.

در این گردهمآئی، همراهان جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک، در عین حال، کوشش خواهند کرد ارزیابی و سنجشی واقع بینانه از کارنامۀ گذشته خود و عملکردهای دو سال اخیر به دست دهند و به ویژه نارسائی ها و تنگناهای کار خویش را بازنمایانند و برای برخی از گرهگاه های اصلی آن، راهکارها و چاره های تازه ای بیندیشند و پیشنهاد دهند. ملاحظات و نقد همۀ یاران و دوستداران جنبش آزادی خواهی در این زمینه، برای ما مغتنم خواهد بود.

یک روز پیش از گشایش گردهمآئی، در نظر داریم پیرامون گذر ازجمهوری اسلامی و شعار جدائی دولت و دین، در میز گردی، نظرات و آرای طیف متنوعی از فعالان سیاسی را، در گفت و شنودی رویاروی، به بحث عمومی بگذاریم.

آگاهی های لازم در بارۀ چگونگی تماس، محلّ همآیش ها، امکانات اقامت و برنامه ها، در فراخوان بعدی منتشر خواهد شد.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

گروه کار تدارک گردهمآئی سراسری چهارم

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۹

۱۳ دسامبر ۲۰۱۰