مرگ هاله سحابی جنایت دیگر جمهوریِ اسلامی ایران

امروز خبر مرگ خانم هاله سحابی، سومین نسل از خانواده ای که از بیش از نیم قرن برای بهروزی و سعادت مردم ایران تلاش و مبارزه کرده است تاثر و خشم همه را برانگیخت.

خانم هاله سحابی از جمله زنان مبارز برای آزادی، دمکراسی، حقوق زنان و حقوق بشر در ایران بود که به همین سبب بارها به زندان دژخیمان خامنه ای افتاده بود، وی به هنگام مرگ پدر در حبس بسر می‌ برد و بطور موقت برای ادای مراسم عزاداری آزاد شد.

رژیم جمهوری اسلامی و عوامل آن با این عمل جنایت‌کارانه ی خود یکبار دیگر صفت ضد بشری وماهیت نا سازگار خود را نسبت به پیش پا افتاده ترین اصول اخلاقی‌، یعنی‌ حق عزاداری برای پدر از دست رفته اش، حق به خاکسپاری پدرش را از او گرفت.

جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لأئیک ایران اعتراض خود را نسبت به این اقدام ضد انسانی‌ به گوش مردم ایران رسانیده خواستار پایداری و مقاومت در برابر زور و ستم و بی عدالتی های این رژیم منفور است.

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لأئیک ایران

چهارشنبه اول ژوئن ۲۰۱۱