چرا باید” انتخابات” را تحریم کرد: بیانیه مشترک چهار جریان سیاسی

2 پاسخ

 1. غلام عسگری بختیاری گفت:

  دوستان وهمرزمان وهموطنان گرامی من بعنوان یک فعال کارگری درد کشیده ازگزمه های شاه وشیخ که درهردو حکومت همواره درپی اتحاد وهمدلی وهمسویی بی ریا وماندگاربین مخالفین رژیم های توتالیتر وخودکامه شاه وملایان بوده وهستم بسیارخوشحال میشدم اگراین بیانیه ازطرف اتحاد چهارصد گروه وسازمان وحزب وجریانهای سیاسی مخالف حکومت ولایت مطلقه فقیه صادرمیشد اما آنچه همواره مرارنج داده ومیدهد درعملگرایی نسبت به شعارها ونوشته وسخنرانیها بسیارکم بنیه وغیرهدفمند بوده ایم زیرا دوام عمرسیاه رژیم ملایان دینکارگواه ادعایم میباشد وهفده سالی که به تبعید اجباری آمده ام که ایکاش میمردم وشاهد این اتفاقات ناگواربین کسانیکه دارای درد ودشمن وهدف مشترک میباشند نمی بودم.
  عزیزانم به باورمن تازمانیکه درهمین سوی هزارشاخه ای وبداخلاقی نسبت به یکدیگر واکتفا برشعارهای خود راضی کن حرکت کنیم مائیم ویک تقویم هرساله ونوشتن جمله امسال سال آخرخواهد بود اما غافل ازآنیم که ظهورودوام حکومت آخوندیسم ودستاوردهایش برای دول استعماری وسرمایه داری درایران ومنطقه خاورمیانه تا شمال افریقا وخاصا فروپاشی بلوک شرق چگونه وتوسط چه کسانی رقم خورد.
  رفقا جمهوری جهل وجوروفساد وجنایت آخوندی با توجه به اشغال وبه اسارت گرفتن ملک وملت ایران نیازبه یک اپوزسیون با وزن بالا وقابل اعتبارومتحد ومورد اطمینان اکثریت ملت تحت ستم وتبعیض ولی فقیه وگزمه های درنده اش دارد با یک مانیفست کارآمد برای فردای آزادی.
  با کمال تاسف باید بگویم پس ازسی وهشت سال ما با وجود تمامی خسارتهای جانی ومالی وعقب ماندگی جبران ناپذیرهمچنان درقالب دو گروه وچهارجریان وده فرد مخالف که ادعای همسویی داریم درجا میزنیم درصورتیکه دراقصا نقاط کشورهای اروپایی به هرنشست واکسیون وتظاهرات که دعوت شدم درپایان جزدرد وتاسف وغم بردل پرازدردم افزوده نشد.
  امیداست تمامی عاشقان رهایی ملک وملت ایران ازستم حکومت بنیادگرای دینی با اتحادی فراگیروماندگاروبا وزن بالا فارغ ازهرمرام ومسلک وعقیده درقالب یک اپوزسیون قوی بکوشند تا به تاریخ مصرف حکومت مزدوران دول سرمایه داری پایان دهند.
  به امید صبح آزادی متحد وپیروزباشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *