عباس عاقلی‌زاده در گذشت

گويي  از  صحبت ما  نيك  به تنگ آمده بود

رخت بر بست و به گردش نرسيديم و به‌ رفت

 

دوست عزيز، همراه، مبارز خستگی‌ناپذير و از پايه‌‌گذاران جنبش جمهوري خواهان دموكرات و لائيك ايران، عباس عاقلي زاده كه همواره در برابر استبداد و بیداد شاهنشاهي و جمهوري اسلامي هرگز از پاي نه ايستاد، ديگر در بين ما نيست.

او پنجشنبه دهم ماه اوت در شهر هانوفر درگذشت.

به خانواده، تمامي دوستان و آشنايان او تسليت مي گوييم.

 

شوراي هماهنگي جنبش جمهوري خواهان دموكرات و لائیک ایران

12 اوت 2017 – 21  مرداد 1396