میز گرد جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

جستجوی زمینه های مشترک در

اپوزیسیون دموکراتیک ساختار شکن

 

 

آغازگران بحث :

       اصغر اسلامی از شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

       رئوف کعبی   از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

       فرامرز دادور از چپ مستقل

      مهران مصطفوی از همبستگی ملی جمهوریخواهان  ایران

 

تاریخ : 21 اکتبر 2017

زمان : ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی

آدرس اطاق:

Asia and pacific

Iran

Jomhorikhahane democrat wa laiic iran

 

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان  دموکرات و لائیک ایران