غلامحسین ساعدی (1314  1364 / 1985  1936)

یک پاسخ

  1. غلام عسگری بختیاری گفت:

    یاد وخاطره ان بزرگمرد میدان رزم وقلم وبیان فرزند راستین آذرآبادگان ودوستدارملک وملت ایران همواره گرامی باد.
    انسانهایی چون دکترغلامحسین ساعدی اگرچه تاریخ تولد دارند اما هرگزتاریخ مرگ نخواهند داشت زیراچنین بزرگوارانی منحصربه یک جغرافیای خاص درزمینه انساندوستی نیستند به همین لحاظ نام ویادشان تا ابد دردلها زنده خواهد بود.
    من درمقابل نامش سرتعظیم فرود می آورم وهمدردی خودرا با یاروهمدم وهمسرش اعلام میدارم.
    روحش شاد ویادش گرامی باد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *