غلامحسین ساعدی (1314  1364 / 1985  1936)

آذر ماه که آغاز می شود سالگرد درگذشت غلامحسین ساعدی را به همراه می آورد. در فرا رسیدن سی و دومین سالگرد درگذشت این نویسندۀ بزرگ ایران معاصر  است که

در ساعت 15.30 روز شنبه 27 آبان / 18 نوامبر

 بر مزار او در پاریس

(قطعۀ 85، گورستان پر لاشز)

گرد هم می آییم  تا یاد  بیدارش را گرامی بداریم.

همسر و دوستان

آبان 1396 /  نوامبر 2017