میز گرد سیاسی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران 

 انقلاب ۱۳۵۷ ایران و درس های اپوزیسیون از آن

 

آغازگران بحث:ژاله وفا ( همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران)


رئوف کعبی ( سازمان اتحاد فداییان خلق ایران)


خسرو امیری ( شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران) 

زمان: یکشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷


ساعت ۲۰ ( به وقت اروپای مرکزی)

آدرس اطاق پالتاک:


Asia and pacific /  Iran /  Jomhorikhahane democrat wa laiic iran

 

برگذار کننده:  جنبش جمهوریخواهان دموکراتیک و لاییک ایران ( واحد منفردین)