عفو بین الملل خواستار رسیدگی فوری به چگونگی جان باختن پنج نفر از دستگیر شدگانِ خیزش دیماه در ایران شد.

 

 

 

این پنج نفرکه بدنبال شرکت در اعتراضات علیه حاکمان ایران دستگیر شده بودند در زندان جان باخته‌اند.

 در بیانیه سازمان عفو بین‌المللی به اسناد و مدارکی دال بر شکنجه و فشار بر زندانیان اشاره شده و گفته شده است که رژیم ایران باید در اسرع وقت برای شفاف سازی در این رابطه اقدام کند و دست از پنهان‌کاری و مخفی سازی بردارد.

خبر کشته شدن آقای سینا قنبری که در جریان اعتراضات اخیر در قرنطینه زندان اوین جان باخت و رژیم آنرا خودکشی اعلام کرده، باعث ایجاد نگرانی جدی سازمان عفو بین الملل در رابطه با جان بسیاری دیگراز دستگیر شدگان در اعتراضات اخیر شده است.  به همین دلیل  عقو بین الملل در این بیانیه تاکید جدی بررسیدگی هر چه سریعتر به این مسئله را خواستار شده است.

 

در این باره نگاه کنید به بیانیه‌های عفو بین المللی: 

به زبان انگلیسی 

 به زبان فرانسه