بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال 1397

یک پاسخ

 1. غلام عسگری بختیاری گفت:

  رژیم بنیادگرای سراسرفساد آخوندی همواره سعی داشته ودارد با تضعیف موقعیت عمومی مردم وبا غارت وچپاول حاصل دسترنج کارگران برقدرت نظامی وسرکوب واقتدارخود مبادرت کند واین پروژه ضد بشری ازفردای رفراندوم تحمیلی خمینی در12 فروردین1358 که دراصل مصادره حاصل انقلاب ضدسلطنتی ملت ایران بود اغازشد وپس پایان جنگ خانمانسوزهشت ساله توسط سران سپاه پاسداران ونیروهای اطلاعاتی وامنیتی به اوج خود رسید.
  اما اکنون که سی ونه سال ازاستقرارحکومت جهل وجوروفساد وجنایت آخوندی میگذرد عمق جنایات وخسارات وغارت ها وچپاول ها وصرف صدها هزارمیلیارد دلارازسرمایه های ملی درکشورهای منطقه وشرکت درجنگ های نیابتی وواریزکردن میلیونها دلاربه حساب سران حکومت دربانکهای خارجی عملااقتصاد ایران با ورشکستگی روبروشده وارزش پول ملی حتی ازافغانستان بحران زده پایین تراست وهزاران پروژه وکارخانه وصنایع بزرگ وکوچک تعطیل شده اند وفریاد کارگران بجایی نمی رسد وتنها راه رهایی ملت ایران ازوضعیت اسفبارکنونی سرنگونی کلیت حکومت آخوندی میباشد.
  درد توده های زحمتکش وکارگران با افزودن چند درصد به حداقل دستمزد زمانیکه دلاربه شش هزارتومان رسیده است دوا نمی شود زیرا صادرات وواردات وبازاردرانحصارسپاه ونیروهای اطلاعاتی وامنیتی ووابستگان بیت وآخوندهای ریزودرشت درباری میباشد.
  حداقل دستمزد زمانی میتواند چاره سازباشد که ابتدا جلوی غارت وچپاول واختلاس های بزرگ گرفته شود تا میزان تورم واقعی تک رقمی شود ونظارت بانک مرکزی هرماه مردم راازمیزان ارزی آگاه کنند وسران رژیم ازدخالت درکشورهای دیگروصرف هزینه های چندین هزارمیلیاردی خودداری کنند.
  درشرایط کنونی هیچ مبلغی تحت عنوان حداقل دستمزد اولاکارسازنیست.
  دوم.اینکه باوجود چندین ماه حقوق معوقه وعدم پرداخت به موقع حقوق ومزایای کارگران عملا زندگی معیشتی آنها همواره دچاربحران است.
  سوم.عدم وجود نمایندگان واقعی کارگران درشوراعالی کاروجلوگیری ازایجاد تشکل های مستقل کارگری وسرکوب اعتراضات ودادخواهی کارگران ودستگیری نمایندگان وفعالین کارگری با وجود رژیم آخوندی مشکلات کارگری حل نخواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *