به مناسبت پنجاهمین سال‌گرد بهار پراگ و پایان آن – کریم قصیم

متن پی دی اف : لینک کنید روی متن زیر:

بهار پراگ

به مناسبت پنجاهمین سال‌گرد بهار پراگ و پایان آن

پژوهش و نگارش :

کریم قصیم