در گذشت بهمن امینی

 

 

 

 

اطلاعیه شورای هماهنگی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

بهمین امینی، دوست ما، جمعه ۲۵ آبان ماه 1397 در اثر یک بیماری مهلگ درگذشت.

   او یکی از روشنفکران و مبارزان فعال و پرتوان جنبش اپوزیسیونی مترقی و ضد جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بود. بهمن در عرصه‌های مختلف فعالیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بسی کوشا بود: ترویج و نشر افکار و آثار روشنفکران و اهل قلمِ مخالفان رژیم و دگراندیشان ایران، هنگام مدیریت انتشارات خاوران؛ فعالیت چندین ساله در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، از ابتدای شکل‌گیریِ آن؛ ایجاد کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس؛ هم‌کوشی در ایجاد انجمن جمهوری‌خواهان ایران – پاریس؛ تلاش مستمر در شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

   بهمن امینی، در درزای مبارزات و فعالیت‌هایش، از زندانِ دوران شاه تا تبعیدِ دوران جمهوری اسلامی، همواره بر روی چند اصل اساسی پای می‌فشرد: حقوق بشر، جمهوریت، پلورالیسم، دموکراسی، جدایی دولت و دین (لائیسیته)، برابری و منزلت انسان‌ها… این راه آرمانی و عملی او را اپوزیسیون مترقی و رادیکال ایران، در نبود او، در یاد او، همواره ادامه خواهد داد.

   ما فقدان اندوه‌بار دوست عزیز بهمن امینی را به همسر گرامی و خانواده و دوستان او تسلیت می‌گوئیم.

 

شورای هماهنگی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

27 آبان 1397 – 18 نوامبر 2018