غلامحسین ساعدی

 

(1364-1314 / 1936-1985)

 آذر ماه که آغاز می شود سالگرد درگذشت غلامحسین ساعدی را به همراه می آورد. در فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد درگذشت این نویسندۀ بزرگ ایران معاصر، روز شنبه 3 آذر / 24 نوامبر در ساعت 15.30  بر مزار او در پاریس (قطعۀ 85، گورستان پر لاشز) گرد هم می آییم  تا یاد  بیدارش را گرامی بداریم.

همسر و دوستان

آذر 1397 /  نوامبر 2018