هر روزتان نوروز            نوروزتان پیروز

 

 

در  بهاری دیگر

بسازیم همچو سی‌مرغ

جهانی دگر را

 

 

هر روزتان نوروز    نوروزتان پیروز

به امید برپایی

جمهوری، دموکراسی و لائیسیته

در ایران