پاسخ وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در باره‌ی وضعیت کرونا در ایران