اَلَن بَدیو: پاندِمی، نادانی و مکان‌های نوینِ جمعی