مفهوم شهروند و حقوق شهروندی – بخش دوم

 

میز گرد سیاسی

 جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

سخنران: فریدون شمس

بخش دوم:

  • اعلامیه حقوق بشر و پیمان های بین المللی
  • جمع بندی

جمعه ۱۹ نوامبر، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

آدرس:

Zoom

Meeting-ID: 644 867 8452

https://us02web.zoom.us/j/6448678452