اطلاعیه یازدهمین گردهمائی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران