گزارش گردهمایی۱۰ ژوئن ۲۰۲۲ در ژنو

 

به مناسبت کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار

چند سندیکای فرانسوی و سوئیسی در حمایت از کارگران و معلمان ایران

در 10 ءوئن 2022 دست به یک گردهمآیی در میدان ملل ژنو زدند.

 

نگاه کنید به پی دی اف گزارش کامل این گردهمآیی و پیام سندیکاها