پیمان‌های استراتژیکِ جمهوری اسلامی ایران با روسیه و چین را محکوم کنیم!