دعوت به شرکت در تظاهرات در پاریس

در همبستگی با مبارزات مردم ایران 

 

جمعی از انجمن‌های مترقی در فرانسه، در همبستگی با مبارزات مردم ایران تظاهراتی را در روز یکشنبه نهم اکتبر در پاریس برگزار می‌کنند. 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، در راستای مبارزه برای آزادی، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین (لائیسیته) در ایران، از این تظاهرات حمایت می‌کند و ایرانیان ساکن پاریس را دعوت به شرکت در آن می‌نماید.

زمان : یكشنبە نهم اكتبر ٢٠٢٢ ساعت 15

Place des fêtes

Métro : Ligne 7 bis et 11

Station : Place des fêtes