تجمع ایرانیان آزادی‌خواه در پاریس در همبستگی با خیزش مردمی در  ایران

 

 

 یکشنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲ – ۴ دی ۱۴۰۱ ، تجمعی از ایرانیان آزادیخواه در یک میدان مرکزی شهر پاریس در همبستگی با خیزش اعتراضی مردم ایران برگزار شد.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک‌ ایران در پاریس، همچنان که در گذشته، در زیر سه شعار ایجابی خود یعنی : نه به دیکتاتوری، آری به دموکراسی – نه به دین‌سالاری، آری به لائیسیته – نه به پادشاهی، آری به جمهوری، در این تظاهرات شرکت کرد و  همبستگی خود را با جنبش داخل کشور اعلام نمود.

 

شعار و بانر مرکزی این گردهمآیی چنین بود:

زن زندگی آزادی

برابری برادری لائیسیته

 

 

(متن فرانسه : Égalité Fraternité Laïcité)

 

ویدئوها و عکس‌های تجمع