تظاهرات 7 ژانویه 2023 در آمستردام-هلند

بیانیه

برگزار کنندگان آکسیون ۷ ژانویه ۲۰۲۳

زن زندگی آزادی

 

 پنج سال پیش مردم , دراعتراض به فقر , بیکاری , گرانی و فساد حکومتی، در بیش از ۱۳۰ شهر کشور، بمدت ده روز به خیابانها آمدند، این اعتراضات که ابتدا بدلایل اقصادی آغاز شده بود بعلت سرکوب شدید توسط رژیم ، به سرعت سیاسی گردید. و معترضان کلیت ساختار جمهوری اسلامی را به زیر سئوال برده و با شعار اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تموم ماجرا، خواهان سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی شدند .

این قیام به سرفصل سرنگونی طلبی مردم ایران، به شکل توده ای و گسترده تبدیل شد و سپس در قیام ۹۷ و ۹۸ مجددا تکرار شد و اکنون به نقطه بلوغ خود رسیده و نزدیک به چهار ماه است که چشم جهانیان را به خود خیره کرده و نام انقلاب را به گفته جهانیان با خود حمل میکند، انقلابی که میرود، تا کلیت نظام استبداد مذهبی حاکم بر ایران را، به گورستان تاریخ بسپارد.

یاد همه ازجان گذشتگان قیام دیماه و همه مبارزین راه آزادی و عدالت در چهل و چهار سال گذشته را گرامی میداریم.

فردا، هشتم ژانویه , مصادف است با سومین سالگرد جانباختن ۱۷۶ مسافر و خدمه پرواز ۷۵۲ هواپیمای اوکراینی، که با شلیک عمدی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون گردید ، ما ضمن گرامی داشت خاطره این عزیزان از تلاش های انجمن پرواز و خانواده های جانباختگان این جنایت که چیزی بجز تحقق حقیقت و عدالت نیست , قاطعانه حمایت کرده و بر این باوریم ، تا زمانیکه این حکومت جنایتکار در قدرت قرار دارد ! نه حقیقت این حادثه روشن خواهد شد و نه عدالت اجراء میگردد. تنها راه دادخواهی و رسیدن به حقیقت، عدالت و آزادی، همانا سرنگونی جمهوری جنایتکار اسلامی و برقراری حکومتی برآمده از آرای اکثریت مردم می باشد.

همین‌جا یاد ۱۷۶ مسافر و خدمه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را گرامی میداریم. پیروز باد انقلاب مردم ایران.

 

 جمعی از جنبش دادخواهان مقیم هلند

هفتم ژانویه ۲۰۲۳