میز گرد جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

جستجوی زمینه های مشترک در

اپوزیسیون دموکراتیک ساختار شکن

 

 

آغازگران بحث :

       اصغر اسلامی از شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

       رئوف کعبی   از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

       فرامرز دادور از چپ مستقل

      مهران مصطفوی از همبستگی ملی جمهوریخواهان  ایران

 

تاریخ : 21 اکتبر 2017

زمان : ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی

آدرس اطاق:

Asia and pacific

Iran

Jomhorikhahane democrat wa laiic iran

 

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان  دموکرات و لائیک ایران
فراخوان همگانی به یک نشست پالتاکی

 

پخش مستقیم پالتاکی بزرگداشت یاد جانباختگان خاوران های سراسر ایران که از سوی جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك ايران ـ شاخه بلژیک، برگزار مى شود.

 

سخنرانان:

  • نسيم خاكسار ـ نويسنده،
  • مرسده محسنى،  خواهر یکی از جانباختگان در قتل عام  زندانیان سیاسی در سال ۱۳٦٧(مجتبی محسنی).

به همراه نوازندگان:

  • سيامك ـ ويولن،
  • هاملت ـ گيتار.

 

زمان: یکشنبه ۸  اکتبر ۲۰۱۷  ـ از ساعت ۱۵ تا ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی.

آدرس تالار مجازی در پالتاک:

Asia and pacific ==>Iran ==> jonbesh jomhorikhahane demokrat wa Laic Iran

آدرس تماس با ما:

republique.iran@gmail.com

 
برنامه یادبود جان‌باختگان در خاوران‌های سراسر ایران 8 اکتبر 2017 در بروکسل
سخنرانی و گفتگو با مهرداد درویش پور در یوتبوری

جامعه چند فرهنگی، برابری جنسیتی و تغییر الگوهای مردانگی و خشونت علیه زنان

شنبه ۱۸ ژوئن ساعت ۱۴

adress – Falk gatan ۷ (Redbergsplatsen), Göteborg

برگزارکننده انجمن فرهنگی پامیر و Studie Främjande

با همکاری انجمن ایرانی رسانه ها

برداشت رایج از مردان و پسران مهاجر تبار در سوئد با تاکید بر تفاوت های فرهنگ آنان استوار است و کژروی، مرد سالاری، خشونت و آزار جنسی زنان را بخشی از ویژگی های فرهنگی آنان می داند. زنان و دختران نوجوان مهاجر تبار

نیز همچون قربانیان منفعل ستم پدرسالاری که بدون یاری جامعه نمی توانند رها شوند، تصویر می شوند. آیا این برداشت ها واقعی است یا ناشی از پیشداوری ها و کلیشه سازی های نژاد پرستانه است؟ تاثیر مهاجرت بر مردان، زنان

و فرزندان مهاجر تبار چیست؟ چه عواملی در گسترش خشونت و پدرسالاری در مردان مهاجر یا رشد الگوهای برابری طلبی جنسیتی موثرند؟ چرا در برخی از جوانان مهاجرتبار فرهنگ پدر سالاری و محافظه کاری تقویت شده یا خود را

هم با خانواده و جامعه بیگانه می یابند؟ تفاوت های فرهنگی و تبعیض چه نقشی در این رویکردها و افراط گرایی دارد؟ با چه روشی می توان همزمان بهم پیوستگی و برابری جنسیتی را گسترش داد؟ نفی جامعه چند فرهنگی و اجبار

به ذوب فرهنگی (آسیمیلاسیون)؟ مدارا جویی و گسترش جامعه چند فرهنگی؟ یا سیاست فعال ضد تبعیض؟ فمینیسم ضد نژادپرست چیست و چه گونه به اعتبار آن می توان با خشونت علیه زنان و فرهنگ ناموسی مقابله کرد؟

انجمن پامیر و Studiefrämandeبرای پاسخ به این پرسش ها از دکتر مهرداد درویش پور جامعه شناس، استاد دانشگاه ملاردالن دعوت کرده است که در کنفرانسی نتایج تحقیقات ۲۰ ساله خود را برای نسل اول و دوم مهاجر تبار ارائه

دهند. پس از سخنرانی، بحث و گفتگو با حضور سخنران و همه علاقه مندان دنبال خواهد شد.

زمان: شنبه ۱۸ ژوئن ساعت ۱۴ بعد از ظهر

مکان:(Falk gatan ۷, (Redbergsplatsen

برگزارکننده: انجمن فرهنگی پامیر و استودیو فرمیانده با همکاری انجمن ایرانی رسانه ها
اعلامیه مشترکِ اتحاد عمل تشکلهای چپ در آمریکای شمالی بمناسبت روز جهانی کارگر

همراه با جزئیات برخی فعالیتها در شهرهای: شیکاگو، مونتریال، واشنگتن، ونکوور

گرامی باد اول ماه مه و پیروز باد مبارزات رهائی بخش کارگران ایران!

امسال اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی کارگران در سراسر جهان در شرایطی فرا میرسد که انحصاراتِ جهانی و دول امپریالیستی – بویژه امریکا – در شراکت با قدرتهایِ ارتجاعیِ در دیگر کشور هایِ متروپل و پیرامونی، زندگی کارگران را با اعمال سیاست های ابر استثماری به اعتیاد، بی خانمانی و فلاکت کشانده و به موازات آن به حریم فضائی کشور های سه قاره (آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین) تجاوز کرده و بعد از بمباران و اشغال آن کشور ها، جنایتکارانه به ترور و سرکوب فیزیکی توده های غیر نظامی پرداخته و پاسخگوی کسی هم نیستند.
افشای «اسناد پانامایی» در هفته های اخیر که حکایت از فرار مالیاتی و غارت آشکار سرمایه داران و یک درصدی های جهان سرمایه دارد و نیز تازه ترین آمارهای نهادهای بین المللی در مورد افزایش نابرابری طبقاتی و فاصله نجومی اقشار ثروتمند با اقشار فقیر، بار دیگر ثابت میکند که در برابر اکثریت ۹۹ درصدی های جوامع سرمایه داری، راهی جز گسترش پیکار برای سوسیالیسم – مبتنی بر آزادی و برابری واقعی – وجود ندارد.

کارگران و زحمتکشان ایران!
دولت حسن روحانی مثل دولت های سابق جمهوری اسلامی سرمایه، محصول یک مهندسی حساب شده از بالا بوده و فاقد ماهیت مردمی و معطوف به حمایت از توده های محروم کارگر و زحمتکش است. رژیمِ سرکوبگر جمهوری اسلامی فعالین کارگری را به قتل رسانده و یا آنها را به زندان انداخته و تحت شکنجه و آزار مداوم قرار میدهد. در نبود حقوق پایه ای دموکراتیک و سرکوب جنبش های مردمی بویژه فعالان کارگری، ناهنجارِیهای ناشی از سرمایه داری تاثیرات خانمان براندازی بر زندگی روزمره مردم گذاشته است که گسترش فقر، محرومیت و اعنیاد نمونه های روشن آن هستند.
در چنین اوضاع اسف باری در داخل، در عرصه سیاست خارجی رابطه نزدیکتر بین رژیم ایران و دول بزرگ سرمایه داری در شرایطی انجام میگیرد که اغلب قدرت های جهانی بویژه آمریکا همواره بر آن بوده اند که با دخالت های سیاسی و تعرضات نظامی بخصوص در منطقه خاور میانه، مقاصد امپریالیستی خود از جمله هژمونی نظام سرمایه داری در سراسر جهان را حفظ کنند. روشن است که قربانیان اصلی جنگ های تجاوز کارانه و خانمان برانداز در درجه اول محرومان و زحمتکشان یعنی اکثریت توده های مردم بوده اند. هم اکنون در بسیاری از کشور ها از جمله افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، یمن و فلسطین شاهد مصائبی مانند ترور، بی خانمانی و آوارگی هستیم که زندگی میلیون ها انسان را به مرحله نیستی کشانده است.

کارگران و زحمتکشان ایران!
در سال ۱۳۹۵ حاکمان و وابستگان نظامی و غیرنظامی رژیم، همانند سالهای پیشین به چپاول ارزش اجتماعی تولید که توسط کارگران و توده های زحمتکش بدست میآید، مشغول بوده و در پی انباشت ثروت های افسانه ای هستند، نیمی از جمعیت کشور در زیر خط فقر زندگی میکنند و میزان تورم خیلی بیشتر از ۱۱ درصد اعلام شده از طرف رژیم میباشد. کارگران که خواهان کسب حقوق معیشتی و انسانی نه تنها برای خود بلکه برای کلیه مردم ستمدیده و تهیدست ایران هستند، از ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک و از جمله حق تشکل مستقل، پرداخت بموقع دستمزد، بیمه بیکاری و یارانه های ضروری برخوردار نبوده، تحت قرارداد های اسارت بار موقت و سفید امضاء قرار داشته و در صورت اعتراض مورد اخراج، سرکوب و شکنجه قرار میگیرند.
اعلام حداقل دستمزد ۸۱۲ هزارتومانی توسط حاکمیت، در حالیکه طبقِ محاسبهِ بسیاری از اقتصادانان و تشکلهای مستقل کارگری در درون کشور، خط فقر بالای ۳ میلیون تومان است، نشاندهندهِ خصلتِ استثمارگرانهِ سرمایه داری و بی اعتنائیِ صاحبانِ قدرت در ایران به وجودِ فقر و محرومیت در میان بیش از ۵۰ میلیون توده هایِ کارگری و خانواده های آنها میباشد. کارگران و زحمتکشان و تهیدستان شهر و روستا نه تنها فاقد هر گونه آزادی های اساسی دموکراتیک هستند بلکه از هیچ امنیتی نیز برخوردار نمیباشند. در واقع مردم ایران همواره زیر تیغ سرکوب، شکنجه و زندان بوده و هم اینک بسیاری از فعالین کارگری در زندانهای جمهوری اسلامی به اسارت گرفته شده اند. سالهاست که فعالین کارگری در صدد دستیابی به حقوق اولیه مانند آزادی های دموکراتیک، تشکل یابی مستقل و بویژه اخیرا سازماندهی سراسری تشکلهای مستقل کارگری بوده و در مصاف با سیاستهای سرکوبگرانه رژیم خشنودانه توانسته اند به برخی از پیروزی های مقطعی از جمله اعلام موجودیت چند تشکل مستقل دست یابند؛ هرچند که همواره مورد پیگرد و آزار قرار دارند.
اتحاد عمل تشکل های چپ درامریکای شمالی، دستگیری های کارگران و سرکوب فعالین و رهبران اتحادیه های کارگری را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط فعالین کارگری و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی میباشد. ما از مبارزات کارگران و دیگر زحمتکشان ایران که علیه سیاست های خصوصی سازی، اخراج دسته جمعی و برای دریافت دستمزد معوقه و ایجاد تشکل های مستقل کارگری مبارزه میکنند، قاطعانه دفاع نموده و به همه کارگران مبارز ایران درود میفرستیم. ما همچنین از خواستهای برابری طلبانه زنان کارگر و زحمتکش که درمحیط کار و اشتغال با تبعیض و ستم مضاعف روبرو هستند پیگیرانه حمایت می کنیم .

درود به طبقه کارگر مبارز ایران
سرنگون باد رژیمِ سرمایه داری جمهوری اسلامی، بدست کارگران و دیگر زحمتکشان ایران
پیروز باد مبارزات کارگران و دیگر نیروهای زحمتکش و ستمدیده ایران در راه گسست و رهائی از نظام جهانی سرمایه
زنده باد همبستگی و همگامی نیروهای چپ انقلابی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

اول ماه مه ۲۰۱۶ برابر با ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

– اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن
– اتحاد چپ ایرانیان ونکوور
– اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
– بخشی از فعالین چپ در لس آنجلس
– کمیته ایرانیان چپ- شیکاگو
– کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران – مونترال
————————————————–

برخی مراسم و راهپیمایی های مربوط به اول ماه مه در امریکای شمالی بقرار زیر است:

شیکاگو: اعضایِ کمیتهِ ایرانیان چپ-شیکاگو به همراه دیگر فعالان ایرانی، روز یکشنبه اول ماه مه در راهپیمائی فرا خوانده شده از طرف جریانات چپ و کارگریِ شهر شیکاگو که از یونیون پارک، تقاطع رندالف و اشلند در مرکز شهر شیکاگو آغاز میگردد با حمل اعلامیه و تابلوِ راجع به وضعیت کارگرانِ ایران شرکت میکنند.
Sunday May ۱, ۱ PM Union Park, Randolph & Ashland, March ends at Wacker & Wabash

همچنین در شیکاگو، روز ۸ می ماه، برنامه ای در کتابخانهِ عمومی اسکوکی به مناسبت روز جهانی کارگر با نمایش فیلم و گفتمان راجع به مبارزات جنبش کارگری در ایران انجام میگیرد.
Skokie Public Library, Book Discussion Rm, ۵۲۱۵ Oakton St, Skokie, Il ۶۰۰۷۷, Tel:۸۴۷-۶۷۳-۷۷۷۴
**************************

مونترال : در روز شنبه سی ام ماه آوریل سخنرانی رفیق شهلا دانشفر از حزب کمونیست کارگری بشکل اسکایپ راس ساعت ۷ شب در محل کتابخانه نیما؛ آدرس ۵۲۰۶ بلواردکاری سوئیت ۳ برگزار خواهد شد. بخش دوم برنامه پس از آنتراکتِ صرف شام و شراب، جشن و موزیک زنده ایرانی خواهد بود که تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت.
روز یکشنبه اول ماه مه ساعت ۱۲:۳۰ بعداز ظهر از پارک لافونتن در تقاطع خیابان راشل و بلوار لافونتن، نزدیک مترو شربروک، شرکت در راهپیمایی و همایش روز جهانی کارگر بهمراه اتحادیه های کارگری و نیروهای چپ و کمونیست کانادایی و بین المللی آغاز خواهد شد.

************************
واشنگتن : در روز اول ماه مه، رفقای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن همراه با رفقای اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان (واحد واشنگتن) و سایر نیروهای دموکرات و مترقی ایرانی و آمریکائی در Malcolm X Park اجتماع خواهند کرد.

*****************************

ونکوور: سه برنامه بمناسبت اول ماه مه
۳۰ آوریل: مراسم جشن – ۱ می: تظاهرات – ۷ می: سمینار
برنامه اول: پیامهای همبستگی و جشن با موزیک دی جی
زمان: شنبه ۳۰ آوریل از ساعت ۶ تا ۱۲ شب
مکان: سالن اتحادیه کارگری یونیفور، شماره ۳۲۶ خیابان دوازدهم در نیو وست مینستر
همراه با : فروش غذا و مشروب ( کلیه عواید این جشن به خانواده های فعالین کارگری زندانی در ایران اختصاص خواهد یافت)
برگزارکننده: کمیته برگزاری اول ماه مه – ونکوور
——————-
برنامه دوم: تظاهرات، سخنرانی و موسیقی زنده
زمان و مکان: یکشنبه اول ماه می ساعت یک ونیم بعد از ظهر از تقاطع خیابان چهاردهم در امتداد خیابان کامرشیال درایو بسوی گراند ویو پارک – ونکوور
برگزارکننده: شورای کارگری ونکوور و حومه
——————
برنامه سوم: سمینار، سخنرانی و دیالوگ
سخنرانان: آرش کمانگر، پروین اشرفی، علیرضا بیانی و عباس ماندگار
زمان: شنبه ۷ می از ساعت ۵ تا ۹ عصر
مکان: ونکوور – شماره ۶۵ خیابان وست کوردووا
برگزارکننده: کمیته برگزاری اول ماه مه – ونکوور
ورودیه: رایگان
گرامی باد اول ماه مه – کمیته هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه، پاریس

اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز اتحاد وهمبستگی بین المللی کارگران فرا میرسد. این در حالیست که شرایط زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان در ایران بطور فزاینده ای رو به وخامت میرود.زیر فشار کارفرمایان و رژیم حامی شان ،

شکاف بین دستمزد کارگران و سطح قیمت ها آنچنان گسترده است که کارگران از تامین بسیاری از نیازهای اولیه زندگی باز مانده اند.

گستردگی بیسابقه رکود اقتصادی و در نتیجه گسترش دامنه بیکاری زندگی خانوار های کارگری را بشدت شکننده کرده است.کارگران از هرنوع تشکل مستقل جهت دفاع از منافع شان محروم اند. کمترین تلاش فعالان مستقل

کارگری،از سوی رژیم با حبس و شکنجه و یا محرومیت شغلی مواجه میگردد.

کمیته هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه بمنظور آگاه ساختن افکار عمومی فرانسویان با شرایط زندگی، مطالبات و مبارزه طبقه کارگر ایران با شعار های نه به جمهوری اسلامی، آزادی فعالیت سندیکائی وآزادی کارگران زندانی در ایران

غرفه ای در مسیر تظاهرات اول ماه مه امسال در پاریس برپا میکند.

راهپیمائی ساعت ۱۴ از میدان باستیل به سمت میدان ناسیون برگزار میگردد

محل برگزاری غرفه کمیته هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه

Metro Reuilly Diderot
دعوت به تطاهرات اول ما ه مه ۲۰۱۶ – پاریس

برای اعلام همبستگی با کارگران ایران
برای حمایت از جنبش کارگران و زحمتکشان ایران
برای همبستگی بین المللی کارگران جهان
برای افشای جنایات رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

یکشنبه، اول ماه مه ۲۰۱۶
میز اعلامیه و تراکت
از ساعت ۱۸ تا۱۴
نبش خیابان کوزاتیه و بلوار دیدرو (۷۲ بلوار دیدرو)
مترو
:Reuilly-Diderot

( تظاهرات متحرک از همین نقطه تا میدان ناسیون انجام خواهد گرفت)

پس از پیروزی کارزار افشای جنایات ۳۷ ساله جمهوری اسلامی به مناسبت سفر روحانی به پاریس، این بارنیز با شرکت گسترده از زحمتکشان ایران پشتیبانی کنیم.

زنده باد آزادی
زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران
زنده باد همبستگی بین المللی با کارگران جهان

کمیته ایرانی برگزاری اول ماه مه ۲۰۱۶ – پاریس
بزرگداشتِ هشت مارس، روز جهانی زن در شیکاگو

سخنرانی: سه دهه مقاومت، بیاد ۱۷ اسفند ۱۳۵۷

نمایش ویدیو، برنامهِ هنری
بحث و گفتگو

برگزار کننده: کمیته ایرانیان چپ- شیکاگو

زمان: یکشنبه ۱۳ مارس، شروع برنامه ۲ بعد از ظهر
مکان: کتابخانه اسکوکی ضلع غربی طبقه اول سالن بوک دیسکاشن
Skokie Public Library, ۵۲۱۵ Oakton St, Book Discussion Room,
Tel: ۸۴۷-۶۳۷-۷۷۷۴

اطلاعیه مشترکِ تشکلهای چپ در آمریکای شمالی بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن

گرامیداشت روز جهانی زن در هشتم مارس، ریشه در یک جنبش مبارزاتی برابری طلبانه دارد. این روز از زمانی که کارگران نساجی نیویورک برای بهبود شرایط کار و کسب حقوق اجتماعی برای کل زنان و در اعتراض به تبعیض و فرودستی زنان، محرومیت ، فشار کار و پائین بودن سطح دستمزد به خیابان ها آمدند، به عنوانِ روز جهانی زن مناسبت پیدا نمود. میتوان گفت که آغازِ پروسه جهتِ تعیینِ روزِ جهانیِ زن ابتدا از دل فعالیت های اعتراضی زنان کارگر در اوایلِ قرن بیستم در آمریکای شمالی نطفه بست و به پیشنهاد کلارازتکین(کمونیست آلمانی) در کنگره زنان سوسیالیست اروپا رسمیت یافت. از آن ببعد، ۸ مارس به روزی سمبلیک تبدیل شد که زنان جهان، علیرغمِ گرایشات مختلف عقیدتی و سیاسی، بتوانند با الهامِ از آن مسیر تلاش ها و مبارزات در راهِ کسب و احقاق حقوق اولیه و جهانشمول خود را در بُعد جهانی و در همبستگیِ بین المللی با همدیگر به پیش ببرند.

زنان نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل میدهند و طبیعی است که تحتِ شرایطِ تکاملِ تاریخی، در معرضِ تحولاتِ اجتماعی قرار میگیرند. موقعیت زنان و درجهِ ستم بر زن، از بهترین نمودارها و شاید گویاترین معیار برای ارزیابی شرایط حاکم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در هر جامعه است. در همین راستا، اگر زن ستیزی یکی از مهم ترین مظاهر نابرابری و سنت گرایی باشد، بدیهی است که نهادینه شدنِ حقوقِ برابر و دمکراتیک برایِ زنان، نیز میتواند به مثابهِ یکی از اصلی ترین معیارها برای ارزیابی از سطحِ پیشرفتِ همه جانبه در هر جامعه شناخته شود.

روابطِ ستمگرانه بین مرد و زن، مرز نمیشناسد. تبعیض علیهِ زنان، در طول تاریخ به مثابه ابزاری برای تضمین نظم اجتماعی نابرابر و از جمله حفظِ سنتِ ارتجاعیِ مردسالاری، به عنوان عاملی برای سرکوب اجتماعی زنان مورد بهره برداری قرار گرفته است. در ایران و دیگر نقاطِ خاورمیانه شرایط برای زنان وخیمتر است و در دهه هایِ اخیر، با روی کار آمدنِ ارتجاعِ جمهوریِ اسلامی، حمایتِ دولِ غربی از رژیم هایِ واپسگرا در منطقهِ خلیج فارس بویژه عربستانِ سعودی و اضافه بر آن بخاطرِ تجاوزاتِ نظامیِ امپریالیستی و متعاقبا عروجِ جریان هایِ تحجر گرایِ مذهبی به مانندِ القاعده و داعش، مصائبِ عظیمی گریبانگیرِ مردم و بخصوص زنان در منطقه شده است. در واقع با گسترشِ جنگ و خونریزی در سطحِ جهان و بویژه در منطقه و با توجه به شرایط و اوضاع نابسامان و خانمان براندازِ اقتصادی – سیاسی در دنیا، ابعاد توحش و ستم گری علیه زنان گسترده تر گردیده است.

در ایران که قوانینِ قرون وسطائیِ تئوکراتیک بر روی کار است، حقوقِ دمکراتیکِ زنان، در سطحی گسترده نقض میگردد. از همان سالهای اولِ انقلاب، تحتِ سلطهِ قوانینِ تبعیض آمیزِ جمهوری اسلامی و وضعِ سیاستهائی مانندِ “سهمیه بندیِ جنسیتی” در محیط دانشگاه و کار، “امر به معروف و نهی از منکر” و “طرحِ صیانت از عفاف و کفاف”، محرومیتِ زنان از حقِ پوشش، طلاق، حضانت بر فرزند و در مواردی منعِ مسافرت و استخدام برایِ کار و تحصیل بدونِ اجازهِ همسر، زنانِ ایران در معرضِ اجحافاتِ گوناگونِ اجتماعی و بویژه ستمِ جنسیتی قرار گرفته اند.

در عین حال، در جهانِ امروز که استثمارِ سرمایه داری و فاصلهِ طبقاتی حکمفرما است، زنان همچنان در جایگاه فرودست بسر میبرند و روندِ گسترشِ نئولیبرال در سرمایه داری، اولین قربانیانِ خود را در میانِ زنان و بویژه بخش هایِ متعلق به طبقات و اقشارِ کارگری و محروم میابد که تحتِ استثمارِ مضاعف قرار دارند. بصورتی که فقر و بیکاری بشکل وسیعی فمینیزه شده، همه وجوهِ تبعیض و فرودستی، چه در عرصه خصوصی و چه در عرصه اجتماعی، بطور فراگیر غلبه یافته است. بدین خاطر است که رسالتِ روز جهانی زن، که بر مبنایِ دفاع از شرایط زیست بهتر، امنیت اجتماعی، تأمین حقوق اجتماعی زنان و برابری کامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آغاز گشت، همواره جایگاه سمبولیکِ رهائی آورِ خود را حفظ نموده است.

اگرچه زنان در برخی از کشورهای پیشرفته و مدرن توانسته اند برخی از حقوق اجتماعی خود را کسب کنند، اما تحتِ سلطهِ سرمایه داری هنوز قادر نشده اند به برابری کامل دست یابند، زیرا ظلم، ستم و نابرابری، از ویژگی های این سیستم نابرابر است. در این دنیای پر از محرومیت و استثمارِ سرمایه داری، زن نه تنها به عنوان فروشنده نیروی کار خود، یعنی در جایگاهِ یک کارگر، مورد استثمار و تبعیض شدید قرار دارد، بلکه با توجه به نبودِ حقوقِ برابر، با وسیعترین اجحافات در همه جوانب زندگی روزمره خود روبرو است و از آنجائیکه این امر در سطح کشوری و بین المللی صورت میگیرد، مبارزات زنان برایِ برچیدنِ روابطِ غیرِ انسانی، از جمله نابرابریِ بینِ زن و مرد، مرز نمیشناسد.

هم اکنون در سراسر دنیا، از زنانِ مبارز در منطقه چیاپاس (مکزیک) گرفته تا زنانِ قهرمان کرد در کوبانی و فعالانِ مدافعِ حقوقِ دمکراتیکِ زنان در منطقه خاورمیانه و ایران، دوش بدوشِ مردانِ آزادیخواه و برابری طلب برای ایجادِ دنیایِ غیر ستمگرانه و صلح آمیز مبارزه میکنند. شکی نیست که بدونِ مشارکتِ خلاق و آگاهانهِ زنان، این نیمی از جمعیتِ جهان، استقرارِ مناسباتِ عادلانه و درخورِ زندگیِ انسانی دست نیافتنی است. از همین روست که سالانه، میلیونها تن زن و مرد در اقصی نقاط جهان با برقراری اجتماعات و گردهمایی ها در هشتمِ مارس، ضمن گرامیداشت دستاوردهایِ تاریخیِ جنبش رهایی آورِ زنان، با فریادِ رسا به وجودِ هرگونه نابرابری و ستمِ اجتماعی اعتراض نموده، همواره مطالبات متحقق نشده زنان را برجسته میکنند.

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
سوم مارس ۲۰۱۶

اسامی امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا :
– اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن
– اتحاد چپ ایرانیان ونکوور
– اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
– بخشی از فعالین چپ در لس آنجلس
– کمیته ایرانیان چپ- شیکاگو
– کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران – مونتریال

ایمیل آدرس، برای تماس و همکاری : iranianleftinnorthamerica@gmail.comÂ

——————————————————

برخی از مراسمهای مربوط به گرامیداشت روز جهانی زن در امریکای شمالی

شیکاگو: بزرگداشتِ هشتم مارس روز جهانی زن؛ سخنرانی، برنامهِ هنری و بحث آزاد
زمان: یکشنبه ۱۳ مارس، بین ساعات ۲ و ۵ بعد از ظهر، مکان: کتابخانه اسکوکی ضلع غربی طبقه اول سالن بوک دیسکاشن برگزار کننده: کمیته ایرانیان چپ- شیکاگو
Skokie Public Library ۵۲۱۵ Oakton St, Book Discussion Room, Tel: ۸۴۷-۶۳۷-۷۷۷۴

مونترال: دو برنامه شامل:
۱- شرکت در راهپیمایی روز جهانی زن، سازماندهندگان: زنان دیگر تبار در استان کبک زمان: سه شنبه ۸ مارس راس ساعت ۶ عصر مکان: تقاطع خیابان سن کاترین غربی و خیابان اَت واتر
۲- سخنرانی و جشن بمناسبت روز جهانی زن، برگزار کنندگان: کمیته یادمان و اتحاد چپ سوسیالیستی زمان: شنبه ۱۲ مارس راس ساعت ۷ شب مکان: ۵۲۰۶ دکاری سوئیت شماره ۳ در محل کتابخانه نیما

واشنگتن: بزرگداشت روز جهانی زن و یادبود رفیق تراب حق شناس زمان: یکشنبه ۶ مارس ساعت دو بعدازظهر، برگزار کننده: اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن
مکان: کتابخانه جورج میسون
George Mason Regional Library,۷۰۰۱ Little River Turnpike, Annandale, VA ۲۲۰۰۳

ونکوور: دو برنامه کمیته برگزاری هشت مارس در این شهرعبارتند از :
۱- جشن: شنبه ۵ مارچ از ساعت ۷ تا ۱۲ شب در نورت ونکوور تقاطع خیابانهای ۲۳ شرقی و سنت جورجز
۲- سمینار و گفتگو: با هفت سخنران در ۱۲ مارچ از ساعت ۴ تا ۸ عصر در ونکوور شماره ۶۵ خیابان وست کوردووا. پشتیبانان کمیته برگزاری عبارتند از: اتحاد چپ ایرانیان ونکوور – حزب کمونیست کارگری – جمعی از فعالین سیاسی اجتماعی مستقل – همبستگی، فدراسیون بین المللی پناهندگان ایرانی