جهان

0

روپائی دیگر ضروری است

جمعه ۱۱ تير ۱٣٨۹ – ۲ ژوئيه ۲۰۱۰گزارش از استانبولجمع آوری و ترجمه ناهید جعفرپور ششمین سوسیال فوروم قاره اروپا در استانبول گشایش یافت. بحث و تبادل نظر تا یکشنبهدر استانبول روز پنجشنبه ششمین...

0

میز گرد با دو تن از فعالان تظاهرات اعتراضی به کنفرانس گ ۲۰ در تورنتو

چهارشنبه ۹ تير ۱٣٨۹ – ٣۰ ژوئن ۲۰۱۰ مصاحبه گر: آمی گودمنبرگردان: ناهید جعفرپورگرانترین کنفرانس سران در تاریخ تا کنونی کانادادر باره آمی گودمن: آمی مجری برنامه رادیو تلویزیونی: !Democracy Nowاست. این برنامه تلویزیونی...

0

مصاحبه با سمیر امین در باره بحران های سرمایه داری و ساختمان یک آلترناتیو سوسیالیستی

جمعه ۴ تير ۱٣٨۹ – ۲۵ ژوئن ۲۰۱۰ سمیر امین اقتصاددان مصریمصاحبه گر مارتین لینک از روزنامه: Neue Deutschlandبرگردان ناهید جعفرپور در باره سمیر امین” سمیر امین متولد ۴ سپتامبر ۱۹۳۱ در قاهره یکی...

0

یک کشور، دو ملت

مقابله اسرائیلی/فلسطینی می تواند تنها در یک کشور دمکراتیک سکولار مشترک از بین برده شودسه‌شنبه ۱ تير ۱٣٨۹ – ۲۲ ژوئن ۲۰۱۰ Werner Pirkerبرگردان ناهید جعفرپور در هایفه شهر بندری اسرائیلی که بیشتر عرب...

0

پشت پرده جنگ ناتو در افغانستان و پاکستان

سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱٣٨۹ – ۱۵ ژوئن ۲۰۱۰بخش دوم (پایانی)فانتزی های وحشتناک رسمی اخطار ناتو: بنیادگرایان اسلامی پاکستانی می توانند تسلیحات اتمی بکار گیرند Lühr Henkenبرگردان ناهید جعفرپور پشت پرده حنگ ناتو در افغانستان...

0

پشت پرده جنگ ناتو در افغانستان و پاکستان

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱٣٨۹ – ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰ بخش یکLühr Henken برگردان ناهید جعفرپوردر حالیکه سیاستمداران ازموفقیت در جنگ علیه طالبان دم می زنند، ساختمان نظامی و غیر نظامی منطقه در بن بستی غیر...

0

حزب کمونیست یونان و بحران اقتصادی

حزب کمونیست یونان برای گذر از سرمایه داری مبارزه می کند و نه برای تخفیف آنسه‌شنبه ۴ خرداد ۱٣٨۹ – ۲۵ می ۲۰۱۰ برگردان ناهید جعفرپوربا نگاه به تطاهرات همبستگی با یونان در برلین...

image_pdfimage_print