اسرائیل

0

مستندي ممنوع شده درباره لابي طرفدار اسرائيل

اَلَن گرش

گرچه چنين به نظر مي آيد که امروزه، همه چيز با اسرائيل مساعد است، اما طرفداران امريکائي آن کشور عصبي هستند. از نگاه آن ها، آينده تاريک جلوه مي‌کند، از جمله در محافلي که قاعدتا موافق آن ها هستند. خانم واکنين-جيل تاييد مي کند که : «ما نسل يهوديان متولد بعداز سال ٢٠٠٠ را از دست داده ايم. پدران و مادران آن‌ها  از مشکلاتي که با فرزندان شان در دوران شام شابات دارند صحبت مي‌کنند. [جوان تر ها] دولت اسرائيل را به رسميت نمي شناسند و ما را به مثابه موجودي قابل تحسين  نمي‌نگرند.»

image_pdfimage_print