بیانیه‌های شورای هماهنگی

0

به کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دوستان گرامی! صمیمانه ترین درودهای ما را به مناسبت برگزاری یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بپذیرید. با آرزوی آن که کنگره شما با اتخاذ سیاست های سازنده ای که هموار کننده راه...

image_pdfimage_print