نهادهای محلی

0

تحریم انتخابات و برنامه بعد از تحریم

سخنرانیپرسش و پاسخ سخنرانان:خانم ژاله وفا : مجامع اسلامی ایرانیانآقای منوچهر صالحی : پژوهشگر و کوشنده سیاسیآقای پرویز نویدی : اتحاد فدائیان خلق ایران شروع جلسه : ساعت/30- 19 شنبه 6 ژوئن 2009 برابر...

image_pdfimage_print