راهنمای عمل

راهنمای عمل

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

در دوره ی گذار از گردهمآیی سوم تا چهارم

با توجه به اهمیت موضوعات زیر:

1- مسئله ی اتمی رژیم جمهوری اسلامی و خطر جنگ

2- دفاع از جنبش های مدنی در ایران (زنان، دانشجویان، کارگران، اقوام…)

3- انتخابات ریاست جمهوری اسلامی

4- ضرورت تبلیغ و ترویج ایده های دموکراسی و لائیسیته در ایران

پشنهاد می شود که شورای هماهنگی منتخب گردهمآیی سوم یا واحد های محلی و یا همراهان علاقه مند، تا گردهمآیی چهارم، گروه یا گروه های کاری در رابطه با بررسی این موضوعات و انجام این فعالیت ها تشکیل دهند.

تبصره 1 : از هر گروه کاری یک نفر به شورای هماهنگی راه می یابد.

تبصره 2: در صورت تحولات سیاسی – اجتماعی در ایران، می توان تغییراتی در مضامین فوق داده، آن ها را با رخداد ها وشرایط جدید منطبق ساخت.

مصوبه گردهمآیی سوم – بروکسل 21 سپتامبر 2008
اطلاعیه شورای هماهنگی

منتخب سومین گردهمایی سراسری جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران در بروکسل

سومین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران که از تاریخ ۱۹ تا ۲۱ سپتامبر در دانشگاه آزاد بروکسل برگزار شد، با موفقیت به کار خود پایان داد. همیاری صمیمانه، پربار و تحسین برانگیز جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک که نقش بسیار موثری در امر تدارک عالی و چشمگیر گردهمایی 3 روزه ایفا کرد، بیش از هر چیز نشانگر این واقعیت است که همکاری میان بخش های گوناگون جامعه جمهوری خواه دمکرات و لائیک، تنها قدرت اثر بخشی این جنبش را دوچندان نموده و امید به تحرک سیاسی را در فضای رخوت کنونی افزایش می دهد.
جنبش جمهوری خواهان دمکرات ولائیک ایران با هدف رویکرد بیرونی، گسترش همکاری با دیگر نیروهای جمهوری خواه، در دفاع از مبارزات مردم و جنبش های مطالباتی در برابر رژیم، جلب حمایت بین المللی در دفاع از حقوق بشر و مبارزات مردم بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و مخالفت با هرگونه مداخله نظامی، اسقترار دمکراسی و جمهوری متکی بر مبانی برابر حقوقی و لائیسیته در ایران تصمیم به برگزاری گردهمایی سراسری سوم خود در بروکسل گرفت. هم از این رو برگزاری گردهمایی سوم را که بیش از همه بررسی دشواری ها و تجدید حیات جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران را در دستور کار خود قرار داده بود، با مجموعه ای از دیدارهای سیاسی با مجامع بلژیکی و اروپایی و برگزاری کنفرانسی بین المللی در زمینه حقوق بشر و لائیسیته در ایران همراه نمود که مورد توجه و استقبال افکار عمومی و رسانه های فارسی زبان قرار گرفت. مصاحبه ها و گزارشاتی که اغلب رسانه های بین المللی فارسی زبان و بسیاری از تارنما های پربیننده از گردهمایی سوم و فعالیت های بین المللی جنبش در روزهای قبل از گردهمایی تهیه کرده و بازتاب دادند بیش از هرچیز نشانگر اهمیت و تاثیرات سیاسی این گونه فعالیت ها است.
استقبال پاره ای از احزاب و شخصیت های اروپایی و بلژیکی و به ویژه حزب سبزها از تلاش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک در برگزاری گردهمایی سه روزه در بروکسل و به ویژه کنفرانس دفاع از حقوق بشر و لائیسیته در ایران در 19 سپتامبر که به دو زبان فرانسه و فارسی و با حضور شخصیت های سیاسی، فرهنگی و دانشگاهی بلژیکی و ایرانی و بیش از 150 نفر از علاقمندان برگزار شد، اهمیت سیاسی این کنفرانس و گردهمایی را برجسته تر نمود. پیام احزاب اروپایی، گزارش دیدار با مقامات بلژیکی و همچنین گزارش کنفرانس روز اول به تفصیل از طریق رسانه ها بازتاب یافته است که برای اطلاع بیشتر می توان در آرشیو سایت ندای آزادی و دیگر سایت ها و رسانه های بین الملی فارسی زبان جستجو نمود.
گزارش تفصیلی گردهمایی سراسری سوم در روزهای 20 و 21 سپتامبر نیز که مسئولیت تهیه و انتشار آن بر عهده هیئت رئیسه منتخب گردهمایی است به زودی در سایت ندای آزادی درج و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. اما به صورت کوتاه می توان اشاره نمود که 5 حزب پارلمانی اروپایی و 8 جریان ایرانی برای این گردهمایی پیام پشتیبانی ارسال نمودند و یا نمایندگان شان پیام های خود را قرائت نمودند. در میان احزاب اروپایی حزب سبز بلژیک، حزب سوسیالیست فرانسه، حزب سبز سوئد، سازمان جوانان حزب سوسیال دمکرات سوئد، حزب چپ سوئد و در میان احزاب ایرانی سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، اتحاد جمهوری خواهان ایران، مجامع اسلامی ایرانیان، اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های ایران، حزب دمکرات کردستان، جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی- بلژیک برای این گردهمایی پیام فرستادند.
گردهمایی روز 20 سپتامبر با سخنرانی رضا مرزبان رسما افتتاح شد که در آن وی بر ضرورت ادامه این حرکت تاکید ورزید. سپس با تصویب آئین نامه، دستور جلسه پیشنهادی و برگزاری انتخابات، هیئت ریسه موقت جای خود را به هیئت ریسه 5 نفره منتخب گردهمایی سپرد. در پی آن مهرداد درویش پور از سوی شورای هماهنگی گزارش کوتاهی از فعالیت ها و دشواری های پیش رو از گردهمایی دوم تا کنون را ارائه داد. از آن جا که شورای هماهنگی پیشتر گزارشی از فعالیت دو ساله خود تا نشست مشورتی هانور در ماه می 2008 را منتشر ساخته بود گزارش کوتاه ارائه شده در گردهمایی، به فعالیت های پس از نشست مشورتی هانور اختصاص یافت. در این گزارش تاکید شد که شورای هماهنگی و همراهان جنبش از نشست مشورتی هانوور در ماه می 2008 به این سو به جز چند تحرک سیاسی بیرونی در زمینه انتخابات مجلس شورای اسلامی، مبانی و چگونگی تقویت صدای سوم و پاره ای فعالیت های حقوق بشری، فعالیت اصلی خود را در این چند ماه به تدارک گردهمایی سوم اختصاص دادند. تشکیل کمیسیون ها و گروه های کار تدوین پیش نویس بیانیه سیاسی، کمیسیون اصلاح سند ساختار، کمیسیون تدوین طرح پروژه سیاسی و راهنمای عمل، براه انداختن موقت سایت ندای آزادی، برگزاری چند کنفرانس های پالتاکی برای رایزنی و تدارک نشست و بالاخره سازمان دهی گردهمایی سه روزه در بروکسل از اهم فعالیت های شورا و دیگر همراهان در این دوره بوده است.
گردهمایی در فضایی دوستانه،به یاد خاوران به بررسی گزارش و فعالیت های شورای هماهنگی و نواقص آن و دشواری ها ومعایب جنبش از گردهمایی های پیشین به این سو پرداخت. در پی آن شهرام قنبری از کمیسیون طرح بیانیه سیاسی، عباس عاقلی زاده و بهمن امینی از کمیسیون ساختار و شیدان وثیق از کمیسیون پروژه عمل نتایج کار کمیسیون ها را گزارش دادند. در مورد پیش نویس بیانیه سیاسی پیشنهادی، طرح های پیشنهادی برای اصلاح سند ساختار و طرح پروژه عمل بحث و گفتگو صورت گرفت. در پایان روز نخست 3 کمیسیون برای تکمیل این 3 طرح تشکیل شد. در روز آخر بر اساس پیشنهادهای ارائه شده، طرح ها و متون تکمیل شده در کمیسیون های منتخب گردهمایی، به بحث گذاشته شد و پس از به رای گذاشتن، به تصویب رسید. کلیه این اسناد به زودی انتشار خواهند یافت.
از جمله در بیانیه سیاسی مصوب گردهمایی ضمن پافشاری بر خواست استقرار نظام جمهوری “برآمده از رأی آزاد و همگانی شهروندان و متجلی در مجلس منتخب مردم” و “جدائی دین و مسلک (ایده ئولوژی) از دولت و قدرت سیاسی، برقراری عدالت اجتماعی و آزادیهای بنیادین، رعایت حقوق بشر و پاسداری از استقلال و یکپارچگی کشور” آمده است “که نوع نظام آینده و قانون اساسی آنرا مجلس موسسان منتخب همه مردم تعیین خواهد کرد”. همچنین گردهمایی بروکسل با تصویب سه سند بیانیه سیاسی، اصلاح ساختار و پروژه عمل، ضمن تائید مصوبات پیشین در زمینه اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی و ضرورت رد قاطع همزمان جمهوری اسلامی در کلیت آن و همچنین حمله نظامی به ایران، با تاکید بیشتر بر دمکراسی، لائیسیته و حقوق برابر شهروندی و مبارزه بر علیه تبعیض قومی و جنسیتی، گسترش فعالیت های جنبشی و همکاری های حقوق بشری با دیگر جمهوری خواهان، رویکرد بیشتر به جنبش های اجتماعی در داخل کشور و تمرکز زدایی بیشتر در ساختار، دور جدیدی از فعالیت را برای تقویت صدای سوم پیش روی خود قرار داد. در زمینه سهمیه بندی 50 درصدی زنان نیز، گردهمایی ضمن تاکید بر تلاش در راه تحقق امر سهمیه بندی به عنوان هدف جنبش و فراهم نمودن زمینه های لازم برای تحقق آن، تغییراتی را در سند ساختار برای پیشبرد کار با در نظر گرفتن امکانات عملی وارد نمود. گردهمایی در پایان با انتخاب شورای هماهنگی 5 نفره که می بایست با نمایندگان واحدهای محلی تکمیل شوند به کار خود پایان داد. ترکیب شورای هماهنگی جدید به ترتیب آراء عبارتند از مهرداد درویش پور، فردوس میر آبادی ، کیومرث صابغی ، مریم یوسفی و اصغر اسلامی.
هزینه های مالی گردهمایی 3 روزه در بروکسل با یاری همراهان تامین شده است که در زیر گزارش مالی آن آمده است.

مخارج گردهمایی سه روزه در بروکسل سپتامبر 2008
مبلغ / یورو موضوع
24 + 5,25 هزینه فتوکپی در محل
180 هزینه هتل پنج شنبه
135+ 103,7 هزینه سفر دو تن ار سخنرانان
2087,4 هزینه هتل- جمعه و شنبه
20 هزینه کمک های تکنیکی
3900 هزینه غذا، نوشابه و کرایه سالن
200 هزینه وسائل صوتی و نور در هر دو سالن
200 هزینه گروه هنری
100 هزینه طرح آفیش و بروشور
79 هزینه تلفن
160 هزینه کپی شعار ها و پلاکارد
216,51 هزینه کپی اسناد و بیانیه ها
27 هزینه کارت سینه
46 هزینه فیلم
90 هزینه تبلیغات
یورو 7573,86 جمع

دریافتی از همراهان وکمک ها:
2300 دلار 1573,65 همراهان جنبش در آمریکا
پوند 200 240,3 همراهان جنبش – لندن
500 تبجا – جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک – هانوفر
5170 دریافتی از همراهان برای مخارج هتل, غذا و…
90 شورای هماهنگی
یورو 7573,95 جمع

دریافتی/ مخارج
یورو 7573,95 دریافتی و کمک از همراهان
یورو 7573,86 کل مخارج
یورو 00,09 باقی مانده

در پایان ضمن قدر دانی فراوان از جمعیت جبهه جمهوری و دمکراسی در ایران- بلژیک و کلیه همراهان و علاقه مندانی که با کمک های خود به برگزاری درخور توجه این برنامه یاری رساندند، از کلیه احزاب و شخصیت های اروپایی و ایرانی که با دیدارهای سیاسی، ارسال پیام و یا سخنرانی به هر چه پر بارتر شدن گردهمایی 3 روزه افزودند تشکر می کنیم. همچنین از کلیه گزارشگران و رسانه های فارسی زبان و تارنماهای اینترنتی که فعالیت های مربوط به گردهمایی 3 روزه در بروکسل را تحت پوشش خبری خود قرار دادند صمیمانه سپاسگزاریم.
شورای هماهنگی منتخب سومین گردهمایی سراسری جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران در بروکسل 3 اکتبر 2008
نشست سوم جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

اطلاعیه

چند نکته تدرکاتی در مورد نشست جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

در بروکسل / بلژیک در تاریخ 19 تا 21 سپتامبر 2008

دوستان و همراهان عزیز جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

همان گونه که اطلاع دارید سومین نشست سراسری (ج ج د ل ا) در تاریخ 19 تا 21 سپتامبر در شهر بروکسل بلژیک برگزار می شود.

به همین منظور برای روز های جمعه و شنبه شب 19 و 20 سپتامبر در اتاق های یک تا چهار نفره تعداد 64 جای خواب رزرو شده است. نیمی از این مبلغ باید قبلا پرداخته شود.

برآورد شورای هماهنگی بر این است که هزینه هر فرد برای این سه روز(صرف چای، قهوه و نهار ظهر در طی روز ،مخارج سالن سخن رانی، جای خواب برای دو شب در هتل و..) به طور متوسط نزدیک به120 یورو خواهد بود.

خواهش شورای هماهنگی از همراهان به قرار زیر است:

1- دوستانی که در نشست شرکت می کنند
لطفا برای رزرو جا و ثبت نام هر چه سریع تر این مبلغ را به حساب زیر واریز نمائید و فیش آن را نیز به همراه خود بیاورید.

2- دوستانی که به هر دلیل قادر به شرکت در این نشست نیستند، اگر امکان مالی شان اجازه می دهد با پرداخت مبلغی دل خواه به عنوان کمک برای برگزاری بهتر نشست، ما را در برگزاری هر چه بهتر این نشست یاری نمایند.

3- خواهش ما این است که هر چه زود تر هزینه سمینار و یا کمک های مالی به حساب ما واریز شود تا ما به توانیم مخارج پیش پرداخت هتل و سالن سخنرانی و سفارش غذا را تامین کنیم.

شماره حساب بانکی ما برای همراهان در آلمان:

Asghar Eslami

Kontonummer: 1904776256

BLZ: 25050180

Sparkasse Hannover

شماره حساب بین المللی ما برای همراهان در خارج از آلمان:

Asghar Eslami

IBN: DE40 25050180 1904776256

BIC: SPKHDE2H

برای اطلاع بیشتر از طریق شماره تلفن دستی 017622084732 در آلمان با ما تماس بر قرار نمائید

با سلام های گرم

از طرف شورای هماهنگی

اصغر اسلامی
گزارش

اجلاس جمهوریخواهان دموکرات لائیک در بروکسل (بخش دوم)

میهن جزنی به عنوان مدیر اجرای برنامه به همه خوش آمد گفت و ضمن اعلام برنامه خواستار احترام به زمان معین برای سخنرانی ها شد.

لزوم بازشناخت لائیسیته و سکولاریته
Hedayat Matin Daftariهدایت متین دفتری اولین سخنران بخش دوم برنامه بود که سخنان خود را با دیدی علت یابانه آغاز کرد.
وی با اشاره به آنچه که امروز در ایران اتفاق می افتد گفت: یکی از دلایل این است که ما اغلب به معلول های یک حادثه نگاه می کنیم، هیچ گاه نگاه نمی کنیم که علت حادثه چه بوده است.
این حقوقدان مقیم پاریس با اشاره به رویکرد سیاسی ایرانیان طی سال های اخیر می افزاید: ما ریشه یابی نمی کنیم، وقتی سخن از قصابی روی پشت بام مدرسه رفاه با دستور آیت الله خمینی یک روز پس از انقلاب می رود، هیچ گاه نمی گوییم که علت این موضوع ایدئولوژی اسلامی بوده است. یا بهمین ترتیب کشتارهای دهه شصت خورشیدی که ما تنها فقط بر روی کشتار رژیم تاکید داریم بی آنکه آن را علت یابی و ریشه یابی کرده باشیم.
وی با وجود استبداد از نوع دینی و غیر دینی در تاریخچه دولت-ملت ایران جمهوریت دموکرات لائیک را امری حیاتی دانست و ان را بطور خلاصه تشریح کرد.

این فعال سیاسی افزود: هرچند تمامی پسوندها در کلمه جمهوریت نهفته است، اما طی سال های اخیر این پسوندها بیش از پیش ماهیت حکومت را مشخص می کنند، گرچه گاهی هم رژیم هایی مستبد هستند که نام جمهوری دموکرات انتخاب می کنند. اما موضوع مهم این است که ما نسبت به آینده ایران تکلیف خود را مشخص کنیم و تاکید کنید که خواهان جمهوری هستیم دموکرات و لائیک.
متین دفتری بر لزوم بازشناخت لائیسیته و دموکراسی تاکید کرد و افزود: باید به مردم ایران یادآور شد که لائیسیته بی دینی نیست بلکه جدایی دین از دولت است. این بدان معنا است که حکومتگران هیچ فعل یا ترک فعلی را برمبنای دین انجام نمی دهند، در عین حالی که به حقوق تمامی ادیان و مذاهب با دیده احترام نگریسته می شود اما در دولت-حکومت، دین و دولت از یکدیگر جدا خواهند بود.
متین دفتری در پاسخ به این سئوال من که از وی پرسیدم ایا نسبت به این نشست امیدوار است یا خیر، می گوید: امیدوار کننده که نیست، می خواهیم حرف هایی را بزنیم که همیشه می زنیم گرچه مهم هستند اما بی نتیجه می مانند، اگر بتوانیم نتیجه ای بگیریم قطعا کار بزرگی کرده ایم و می توانیم این نشست را موثر بدانیم.

جامعه ای پویاست که بر پایه چالش و سازش بنا شده
Mehrdad Darvish Pourدکتر مهرداد درویش پور سخنران بعدی این کنفرانس بود که درباره مبانی سیاست دموکراتیک و مفهوم صدای سوم که از دل آن عنوان “جنبش جمهوریخواهان دموکرات لائیک” را بیرون کشید سخن گفت.
این استاد دانشگاه مقیم سوئد گفت: جامعه یکسره بر سازش یعنی جامعه ای که یکصدا درون این جامعه هژمونی خود را بسط داده و تنها اوست که می تواند سخن بگوید و جامعه یکسره بر چالش جامعه ای غیر پویاست که نمونه آن لبنان امروزی است.
درویش پور در ادامه افزود: باید از میان این دو، جریان سومی بیرون کشید و آن جریانی است که نه یکسره بر چالش است و نه یکسره بر سازش و این همان دموکراسی و از جمله اهداف این جنبش است.
وی در ادامه به جمهوریت پرداخت و گفت در جایی که که هر دو نوع استبداد دینی و غیر دینی حاکم بوده باید جریان سومی ابداع کرد و آن همان جریان جمهوریت است جریانی که هیچ یک از استبداد را نمی پذیرد و تنها به حکومت مردم بر مردم قائل است.
این فعال سیاسی با اشاره به حاکمین سه دهه اخیر در ایران، انان را از دو گروه بنیاد گرا و اصلاح طلب دینی دانسته و افزود: این در حالی است که نیروی سومی وجود دارد که از دو نیروی مذکور قدرتمندتر بوده و آن نیروهای سکولار جامعه است که باید صدای انان را به هر شکل ممکن تقویت کرد.
این استاد جامعه شناسی دانشگاه استکهلم به موضوع مذهب ستیزی و مذهب گرایی پرداخت و تاکید کرد باید از میان این دو عنوان نیز یک مهم را خارج نمود و آن لائیسیته است که جریان سوم در این مبحث محسوب می شود. ما نه از بنیادگرایی مذهبی دفاع می کنیم و نه از اهانت کنندگان به دین.
وی سپس به مشخصات جنبش جمهوریخواهان دموکرات لائیک اشاره کرد و گفت: این جنیش در عین احترام به یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران اما از ناسیونالیسم افراطی دفاع نمی کند.
درویش پور افزود: این جنبش ، جنبشی ضد تبعیض و قائل به اصلی ترین حقوق شهروندی است.
این فعال سیاسی تصریح کرد ما با حمله هر کشوری به کشورمان ایران مخالفیم و قائل به این هستیم که هم به بنیادگرایی نه بگوییم و هم به ملیتاریسم و از این نظر نیز یک صدای سوم هستیم.
وی در پایان خواستار آن شد که جنبش جمهوریخواهان دموکرات لائیک با همگی جنبش های آزادی خواه ایران از جمله جنبش زنان،روشنفکران،دانشجویان و … پیوندی مستحکم برقرار کند.

چرا فعالیت های ما به نتیجه نمی دهند
Monireh Baradaranسخنران بعدی کنگره جمهوریخواهان منیره برادران بود که گفت برای پرهیز از مکررگویی امشب می خواهم کمی درد دل کنم و از فعالیت های بی فایده و بی سامان گذشته مان انتقاد کنم.
وی سپس به نبود روح همکاری در میان اپوزیسیون خارج از کشور انتقاد کرد و گفت این نبود روح همکاری حتی در موضوع های حقوق بشری نیز دیده می شود. حرفی می زنیم اما پی ان را نمی گیریم و نگاه نمی کنیم آیا حرف مان قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر. یک نمونه آن دادگاهی کردن جمهوری اسلامی در دادگاه های بین الملل در خصوص کشتار 67 است که مدام آن را می گوییم اما واقعیت ان است که این امر امکان پذیر نیست.
این فعال سیاسی همچنین خواستار آن شد که بحث محاکمه جمهوری اسلامی ایران به دلیل اقدامات ضد بشری،قتل،ترور و کشتار زندانیان سیاسی را از روی زبان به روی کاغذ آورده، تا بتوان نسبت به آن استناد کرد.
این فعال حقوق بشر با اشاره به اینکه جوامع دیگر کمک موثری به ما نخواهند کرد افزود: این ما هستیم که باید جنایت های جمهوری اسلامی را مدون کنیم و آن ها را اعلام نماییم.
وی یک کمیسیون حقیقت یاب را نیاز ناگزیر جامعه ایران دانست و تصریح کرد: لزوم حقیقت یابی در خصوص برخورد و رویکرد جمهوری اسلامی با مخالفین احساس می شود و باید در این امر یک دادخواهی صورت پذیرد.

بازتعریف حاکمیت ملی،امینت ملی، منافع ملی و اقتصاد ملی
Shariatمهندس حسن شریعتمداری سخنران دیگر کنگره جمهوریخواهان دموکرات لائیک بود که در سخنان خود به لزوم تعریف دکترین ملی پرداخت.
این فعال ملی گرا به لزوم لائیسیته و قانون در جوامع پرداخت و جنگ جهانی اول و دوم را حاصل نزاع قانون مداران و اخلاقیون دانست.
وی که مباحث خود را با اشاره بر فلسفه ایجاد جمهوری،قانون و لائیسیته از قرن 16 به این سوی ادامه می داد افزود: ما فاقد یک دکترین ملی به معنای همگرایی بر اساس منافع ملی، تعریف حاکمیت ملی،امنیت ملی و اقتصاد ملی هستیم که باید ان را تدوین کنیم.
شریعتمداری با اشاره به اینکه بیشتر سعی کرده ایم بگوییم ملیون کیستند، تصریح کرد: دکترین ملی تعریف جامعی است که توافق همگانی بر روی آن وجود دارد.
وی از عمده دلایل شکست های ملیون را نبود دکترین ملی عنوان کرد و در ادامه به لزوم تدوین آن برای مبارزه با رژیم توتالیتر و شبه فاشیستی جمهوری اسلامی اشاره کرد.
شریعتمداری با اشاره به اینکه وی این موضوع مهم را از دیدگاه خود تدوین کرده، خواستار آن شد که برای اطلاع از مضمون و محتوای آن حاضران هفته آینده به سایت های اینترنتی مراجعه کنند.
مهندس شریعتمداری در پاسخ به سئوال من که نشست را چگونه دیده، ان را بسیار خوب ارزیابی کرد و نسبت به نتایج مثبت آن ابراز امیدواری کرد.

یکپارچگی ایران در گرو احترام به حقوق قومیت ها
Navidiسخنران بعدی این کنفرانس پرویز نویدی بود که به موضوع قومیت ها و حقوق بشر پرداخت.
وی که اصرار داشت بجای قومیت از کلمه ملیت استفاده کند، گفت: ایران متعلق به همه ملیت ها بوده و باید نسبت به تمام ملیت ها از قبیل فارس،کرد،آذری،بلوچ،عرب با دیده احترام نگریسته شود.
نویدی تاکید کرد در ایران عزیز ما هیچ کس مستاجر و صاحبخانه نیست و ایران متعلق به تمام ایرانیان است. و باید دانست که ملیت های مختلف ملت ایران را تشکیل می دهند.
وی تصریح کرد: تمامیت ارضی با سرنیزه حفظ نخواهد شد و برای حفظ تمامیت ارضی ایران باید به حقوق ملیت ها و اقلیت ها با دیده احترام نگاه شود.
این فعال سیاسی برخوردهای شوونیستی را خوراک جدایی طلبان دانست و تاکید کرد برای حفظ ایران عزیزمان باید از این گونه برخوردها احتراز کرد.
وی چاره آینده ایران را فدرالیسم فارغ از شاخه های آن به عنوان فدرالیسم استانی یا ملی شد و افزود: این موضوعی است که باید در این اجلاس بدان پرداخته شود و ما نسبت به آن موضع خود را مشخص نماییم.
این فعال چپ در پایان آینده ی آباد در ایران یکپارچه را در گروی همکاری همه گروه های سیاسی برای نیل به دموکراسی و لائیسیته و همچنین اصل فدرالیسم بر پایه احترام به حقوق بشر،قومیت ها و مذاهب دانست.

جایگزینی دین قانون مدار با دین تکلیف مدار
Mehran Mostafaviمهران مصطفوی از مجامع اسلامی آخرین سخنران بخش دوم برنامه بود که در خصوص دین،دولت و دموکراسی در ایران سخن گفت.
وی با اشاره به نقشه کره زمین، کشورهای اسلامی را کشورهایی استبداد زده با حاکمین فاسد دانست و یاداور شد نباید از لائیسیته آغاز کرد و ابتدا باید باورهای عمومی را نسبت به اسلام تغییر داد.
مصطفوی خواستار بازبینی امر مهم دین شد و با اشاره به اینکه مشهد با بیش از 12 میلیون زائر در سال زیارتی ترین شهر جهان است، تغییر باورهای عمومی مردم از اسلام را شرط تغییر در ایران عنوان کرد.
او یاداور شد اگر در دین های دیگر می توان با لائیسیته و زندگی ادیان و مذاهب در کنار یکدیگر دست یافت، چرا در دینی که اصلش بر پایه تساهل و تسامح و عدم اکراه و زور است نتوانیم.
مصطفوی گفت: لائیسیته ضامن بقای دموکراسی نیز نیست، چنانچه رژیم ایران فردا دود شود و جای ان را رژیمی سکولار و دموکرات بگیرد مادامی که باورهای عمومی مردم تغییر نیافته آن حکومت همه گاه در خطر فروپاشی و حرکت به سمت استبداد قرار دارد.
وی در پایان تاکید کرد: باید با فعالیت های خود تلاش کنیم که دین تکلیف مدار جای خود را دین قانون مدار بدهد و سپس برای سکولاریزه کردن جامعه تلاش کنیم، همان اقدامی که در اروپا نیز صورت پذیرفت.
مصطفوی در گفتگوی کوتاهی که با وی انجام دادم در خصوص سئوالی در مورد منظور وی از تغییر باورهای عمومی، گفت: باید اسلام واقعی را به مردم نشان داد، نه انچه که کمترین نسبتی با اسلام ندارد و در ایران حاکم است. وی افزود: باید اصل دین اسلام را به مردم شناساند و سپس سعی کرد دینی که تکلیف مدار است و برخوردی سلبی دارد جای خود را به دینی قانون مدار بدهد و پس از ان تلاش کرد با احترام به ادیان و مذاهب پروژه دموکراسی و لائیسیته را در ایران کلید زد.

در پایان با برخی حاضرین گفت و گوی کوتاهی انجام دادم، که همگی از روند برنامه راضی بوده و آن را دقیق دانستند.
انور میرستاری سرپرست فدراسیون یوروپرس از جمهوریخواهان بلژیک در گفتگویی کوتاه با من گفت: اهمیت این کنگره در این است که دو حرکت با یکدیگر همکاری کردند.
وی افزود: همکاری جمهوریخواهان بلژیک و جمهوریخواهان دموکرات لائیک و نزدیکی این دو گروه به یکدیگر امری بسیار مهم است. آنجا که اختلاف نظرها به کناری گذاشته می شود و همکاری در رأس امور قرار می گیرد، همه به نتایجی مثبت امیدوار می شوند.
میرستاری اضافه کرد: با حضور میهمانان در روز اول بر همه ثابت شد که می شود به این حرکت امید بست، این یعنی انکه بتوان با دیگران بصورتی موثر همکاری کرد.

وی در خصوص اینکه آیا حکومت ایران این کنفرانس را رصد خواهد کرد یا خیر گفت: طبیعی است، ان ها کار خودشان را می کنند و ما نیز کار خودمان را. مهم تاثیر مثبتی است که در صورت همکاری مستمر اپوزیسیون بر جامعه ایران گذاشته می شود.
ابوالفضل اردوخانی نویسنده مقیم بلژیک نیز در این باره گفت: حتی اگر هیچ نتیجه ای نداشته باشد، لااقل با یکدیگر همکاری کرده ایم، دیدار تازه کرده ایم و فارغ از اختلاف نظرها با دیگران گفت و شنود کرده ایم که این خود مهم ترین امر از نظر من در چنین نشست هایی است.

 

حاشیه هایی مهمتر از متن؛
ماری رز گوتن مدیر اجرای برنامه بخش فرانسه، به زبان فارسی به حاضرین خوش آمد گفت.
تمامی سخنرانان خارجی کمی بیش از وقت خود به سخنرانی شان ادامه دادند.
پییر گولان گفت: علت تاخیرش تنها پدربزرگ شدن وی بوده و هیچ ربطی به حزب سوسیالیست و شایعات در مورد جلوگیری از حضور وی در این نشست ندارد.
شهلا شفیق، ایرانی مقیم پاریس یکی از بهترین سخنرانی ها در بخش زبان فرانسه با موضوعیت مشروطه و مشروعه؛ زنان را انجام داد و بصورت خلاصه بخش هایی از گفتار ۴ میهمان اخر را ترجمه کرد. نکته جالب توجه آن بود که وی با احاطه کامل به زبان فرانسه و فارسی هم آنچه که میهمانان در مدت 15 دقیقه به دیگران ارائه داده بودند، در جملاتی کوتاه،موجز ترجمه می کرد.
بهترین سخنران بخش اول برنامه از دید بسیاری از حاضران پروفسور پییر گالان استاد دانشگاه آزاد بروکسل و رئیس حرکت لائیک بود.
در زمان استراحت میان دو بخش برنامه، با غذایی خوب و نوشیدنی های متنوع از میهمانان پذیرایی شد، که همگی از ان راضی بودند.

بسیاری از همراهان و شرکت کننده گان خواهان نام گذاری سومین نشست سراسری به نام خاوران بودند.

Mihan Jazaniمیهن جزنی برنامه را با اشعاری از سیمین بهبهانی آغاز و به پایان برد.
سر وقت بودن سخنرانان ایرانی همه را به وجد اورد، به طوری که حتی دقیقه ای بیشتر از وقت خود سخن نگفتند و در این موضوع از اروپاییان نیز پیشی جستند.
در اغاز بخش دوم گروه میترا رقصی انجام داد که به اعتقاد یکی از حاضران باید آن را رقص آزادی نامید.این گروه ایرانی مقیم سوئد در این رقص سعی کرد حجاب خود و حجابی که جامعه به دور وی کشیده را بدرد و به آزادی برسد.
بهترین سخنران بخش دوم برنامه مهندس حسن شریعتمداری بود، که لزوم جمهوریت،دموکراسی و لائیسیته را از دیدگاهی فلسفی بررسی کرد و در مورد ان به تفصیل سخن گفت.

دکتر هوشنگ کشاورز صدر از تلاشگران نهضت ملی ایران به دلیل بیماری و کهولت سن از حضور در این نشست پوزش خواست و طی پیامی از جنبش جمهوریخواهان دموکرات لائیک خواست که تجربه های هفت-هشت سال گذشته را ارزیابی کند و علت عدم سامان این نشست را بررسی کند.

عاقلی زاده دوبار بر روی سن حاضر شد، یکبار در بخش اول برنامه که به میهمانان به زبان فارسی خوش امد گفت و بار دیگر در پایان بخش دوم برنامه برای خواندن پیام دکتر کشاورز.
تضارب آراء در میان سخنرانان نیز وجود داشت، وقتی دکتر درویش پور خواستار دوری از احزاب و به شکل جنبش در امدن فعالیت های سیاسی شد، سخنران بعدی یعنی مهندس حسن شریعتمداری گفت: لزوم یک جامعه پویا احزابی پایدار است و بزرگترین جنبش ها نیز تبدیل به احزاب می شوند.
نویدی نسبت به یکی از پارچه نوشته های سالن که متن آن دفاع از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا بود، اعتراض کرد و گفت: چرا کلی نوشته اید، اسم “کرد” از قلم افتاده. اینک تنها زندانیان کرد هستند که دست به اعتصا غذا زده اند و نه زندانیان سیاسی تمام ایران.
حضور رضا مرزبان پیر روزنامه نگاری کشور در این مجلس بسیار مورد توجه قرار گرفت.
ناصر پاکدامن از گفتگو خود داری کرد.

نما هایی از رقص شور انگیز میترا صدر

Mitra Sadr Mitra Sadr Mitra Sadr

جلوه ایی از هنر در تبعید
گزارش

اجلاس جمهوریخواهان دموکرات لائیک در بروکسل (بخش اول)

فدراسیون یوروپرس

بر اساس این گزارش، این کنگره که از ۱۹ سپتامبر تا ۲۱ سپتامبر در دانشگاه آزاد بروکسل برگزار می شود، در ادامه نشست های سراسری جنبش جمهوریخواهان دموکرات لائیک طی ۸ سال گذشته [از جمله کنگره پاریس و هانوفر] خواهد بود.
برنامه مدون و متنوع نخستین روز این کنفرانس که با حضور سیاستمداران ایرانی، بلژیکی و اروپایی، اساتید دانشگاه بلژیک، فعالین اروپایی و ایرانی حقوق بشر، جمعی از ایرانیان مقیم اروپا،آمریکا و بلژیک طی دو بخش به ترتیب با زبان های اصلی فرانسه و فارسی برگزار شد، بیش از ۶ ساعت به درازا کشید.

بخش اول برنامه به زبان فرانسه

بخش اول این برنامه که با مدیریت اجرای برنامه “ماری رز گوتن” رئیس پیشین حزب سبز (شاخه بروکسل) ونماینده پارلمان بروکسل برگزار شد، از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه عصر روز جمعه با خوش آمد گویی Seminarگوتن و اعلام روند اجرای برنامه آغاز شد.

جمهوری اسلامی چهره اصلی خود را پشت بحران اتمی پنهان کرده

مهندس نسترن امجدی در ابتدا به معرفی دیدگاه های جنبش جمهوریخواهان دموکرات لائیک پرداخت.
عضو شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات لائیک با اشاره به نشست های قبلی این جنبش، ان را پروژه ای برای حرکت جامعه ایران به سوی دموکراسی عنوان کرد.

 

 

این دانش آموخته دانشگاه علم و صعنت تهران همچنین با اشاره نظام تئوکراتیک جمهوری اسلامی ایران، آن را درخور قرن ۲۱ ندانست و افزود: جنبش جمهوریخواهان دموکرات لائیک سعی بر ان دارد تا جامعه ایران را به سمت دموکراسی و لائیسیته رهنمون سازد.

این فعال سیاسی گفت: بی عدالتی در جامعه ایران،نقض مستمر حقوق بشر،فشار بر فعالین آزادی خواه تحت تاثیر برنامه اتمی جمهوری اسلامی قرار گرفته و جامعه جهانی توجه خود را به آن موضوع جلب کرده است.
معرف دیدگاه های جنبش جمهوریخواهان دموکرات لائیک با توجه نظام دینی و ضد انسانی حاکم بر ایران، ایجاد “حرکتی” برای رسیدن به دموکراسی و لائیسیته برای دستیابی مردم به حق تصمیم گیری در سرنوشت خود و ایجاد فضایی باز برای فعالیت های سیاسی-دموکراسی همچنین ازادی زندانیان سیاسی را اساسی دانست.
امجدی سمت و سوی جنبش جمهوریخواهان دموکرات لائیک را به شرح بالا اعلام کرد.

 

 

جمهوری اسلامی؛ رژیمی در محاصره بحران ها
علی صمدپور سخنران بعدی این نشست بود که با اشاره به بحران های پیش روی رژیم تهران به بحث لزوم تشکیل آلترناتیو پرداخت.
عضو جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دموکراسی در ایران شاخه بلژیک با اشاره به اینکه بحران اقتصادی، بحران کارائی، بحران مشارکت، بحران دولت ـ ملت و بحران هسته ای گریبان جمهوری اسلامی را گرفته، اضافه کرد: در این ضمن تحريم های اقتصادی و فشارهای بين المللی با بحرانهای درونی پيوند خورده و زمينه را برای رشد بحران سياسی و تشديد چالشهای درون حکومت فراهم آورده است.
این فعال سیاسی با اشاره به تشدید بحران اقتصادی با بررسی فاکتورهایی از جمله افزايش لجام گسيخته تورم[27 درصد نرخ تورم]، رشد بی سابقه نقدينگی، بالا رفتن رقم جمعيت زير خط فقر مطلق[۳۵ درصد]، افزايش بيکاری و تعميق شکاف طبقاتی، در خصوص بحران کارائی جمهوری اسلامی گفت: هرچند دولت احمدی نژاد طی 3 سال ۲۲۰ میلیارد دلار نفتی معادل ۴ دولت قبلی در آمد داشت اما در عمل شيرازه کشور در حال گسستن و چالش در درون جريان حاکم رو به تشديد است.
صمدپور با اشاره به مشارکت زیر ۵۰ درصد مردم در انتخابات مجلس، ان را بحران مشارکت نامید و در خصوص بحران دولت-ملت تصریح کرد: می توان گسترش بی سابقه نارضايتی اکثريت مردم کشور، سرکوب و سانسور سيستماتيک جمهوری اسلامی مشاهده کرد.
عضو جمعیت دفاع از جبهه جمهوری و دموکراسی در ایران شاخه بلژیک تاکید کرد بحران هسته ای باعث تعمیق دیگر بحران های درونی رژیم شده است.
صمدپور با اشاره به موارد فوق و فعالیت جنبش های دانشجویی،زنان،کارگران و فعالین آزادی خواه در این روزهای تیره و تار[نقل از سخنران] ایران گفت: هرچند این موارد می توانند در صورت تداوم و تعميق به بحران سياسی فزاینده تبدیل و شرايط عينی را برای تحول بنيادی فراهم آورد، اما وجود این شرايط تنها برای گذر جامعه ما به دمکراسی کافی نيست.
وی شرط ضرور را یک آلترناتیو دانست که به اعتقاد او باید ان را در ائتلاف جنبش های سیاسی و در رأس آن دو جنبش “اتحاد جمهوريخواهان ايران” و “جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک” جستجو کرد.

 

لائیسیته و دموکراسی تنها راه رسیدن زنان به حقوقی برابر

دکتر فیروزه نهاوندی سخنران بعدی این نشست بود که در خصوص اینکه چرا رهایی زنان در گرو لائیسیته است، سخن گفت.
استاد دانشگاه آزاد بروکسل با اشاره به حرکت زنان برای دستیابی به حقوق شان، ان را امری بدیهی و دیرپا دانسته و تصریح کرد: رژیم های تئوکراتیک در نهایت هیچ گاه حقوق زنان را به رسمیت نمی شناسند.
نهاوندی با اشاره به رویکرد حکومت های دینی در قبال مسائل زنان سعی واثقی داشت تا دیالکتیکی میان حقوق زنان و لائیسیته برقرار کند.
این نویسنده و پژوهشگر حقوق زنان با اشاره به حرکت های پهلوی ها برای مدرنیزه کردن جامعه با زور و از بالا، تاکید کرد: هرچند سعی شد که زنان حقوقی برابر داده شود،اما به دلیل اماده نبودن اسباب لازم و فشار از طریق حکومت و استبداد موجود این امر نیمه کاره رها شد و در عمل نتیجه دلخواه را افاده نکرد.

نهاوندی گفت: زنان برای برابری و دستیابی به فرصتهایی برابر با مردان،امکان فعالیت های سیاسی و اجتماعی،ادامه تحصیلات و ورود به دانشگاه ها تلاش های تحسین برانگیزی داشته و تا حدودی نیز موفق بوده اند. این در حالی است که حکومت خواهان این موضوع نیست اما چاره ای نیز غیر از ان برای جمهوری اسلامی وجود ندارد.

 

این فعال حقوق زنان با اشاره به اینکه در رژیم های دینی هیچ گاه نمی توان انتظار داشت که زنان با مردان به برابری رسیده و به حقوق زنان به دیده احترام نگریسته شود، تاکید کرد: لائیسیته تنها راه زنان برای دستیابی به برابری است.
دکتر نهاوندی با اشاره به رژیم های مشابه تصریح کرد: هیچ گاه در این گونه رژیم ها به حقوق زنان احترام گذاشته نمی شود و در مورد ایران تنها تلاش بی وقفه فعالین زن است که باعث شده جمهوری اسلامی تا حدودی راه را برای آنان باز کند، اما در نهایت در چنین رژیم هایی هیچ گاه حقوق اصلی زنان به آنها اعطا نخواهد شد و این خاصه دین و شریعت سیاسی بوده و تنها راه چاره لائیسیته خواهد بود.

 

مشروطه-مشروعه و مدرنیته مثله شده
شهلا شفیق سخنران بعدی کنگره بود که درباره زنان و اسلام سیاسی سخن گفت.
این فعال حقوق زنان در ابتدا به ارتباط لائیسیته و حقوق زنان اشاره کرد و بعد به بحث مشروطه و اولین قانون اساسی ایران پرداخت و سپس در کنار ان مبحث مشروطه و مشروعه را مطرح کرد.
شفیق گفت مبارزه میان لائیسیته و دین مدارن از ابتدای قرن بیستم میان مشروطه و مشروعه خواهان ایران آغاز شد.
وی ورود اسلام در تمامی شئونات را از جمله دلایل مهمی دانست که سبب شد مدرنیته ایران مثله شود.
شفیق با اشاره به حرکت مثبت شاهان پهلوی برای مدرنیته و دادن حقوق برابر به زنان، آن را به دلیل فقدان دموکراسی و اشتباهات[استبداد،قانون گریزی و…] پدر و پسر پهلوی مثله شده دانسته و افزود: همین امر باعث شد که به خطر حکومت ایدئولوژیک پی نبریم.
این فعال حقوق زنان در مورد حکومت جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی اظهار داشت: ما اسلام سیاسی را از بیانات تئوریسین های آن شناختیم. از زبان اشخصاصی چون دکتر شریعتی. آنچه که انقلاب اسلامی را میسر کرد! هرچند آیت الله خمینی ان روزها مبحث ولایت فقیه را تدوین کرده بود، اما اسلامی که به دانشجوهای آن دوران معرفی شد، اسلامی آرمان گرایانه، ازادیخواه و از زبان تئوریسین های حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله شریعتی بود که سبب شد اقشار بسیاری به خود جلب کند.
وی افزود: حضور زنان به هیچ وجه متناسب با قوانین فعلی ایران نیست، به همین دلیل است که جنبش های بسیاری از جمله جنبش یک میلیون امضاء برای احقاق حقوق شان در این عرصه فعالیت می کنند.
شفیق در پایان توجه نیروهای سکولار و دموکرات را به فعالیت های برابری خواهانه زنان خواستار شد.

 

۱۳۰۰۰ اس ام اس در یک روز؛ اقدام عفو بین الملل
سخنران بعدی این نشست امیل فرانک بود که در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران و تلاش های عفو بین الملل گزارشی ارائه کرد.
وی گفت که این سازمان نسبت به نقض حقوق زنان،قومیت ها،اقلیت ها،دگرباشان هشدار داده و نسبت به آن اعتراض کرده است. همچنین حرکتی آغاز کرده که در یک روز ۱۳۰۰۰ اس ام اس در خصوص موضوعی حقوق بشری برای مشترکین بفرستد.
عضو عفو بین الملل با اشاره به موضوع اعدام ها در ایران، گفت: ایران بعد از چین بیشترین تعدادی اعدامی ها را داراست و این بسیار نگران کننده است. ما برای لغو قانون اعدام نیز تلاش می کنیم.
وی به وضعیت سخت قومیت ها در ایران اشاره کرد و گفت هرچند موضوع اتمی ایران بسیار مطرح است، اما ما موقعیت مردان و زنان ایرانی را تحت نظر داریم.
عضو سازمان عفو بین الملل با اشاره به فعالیت های این سازمان در خصوص ایران گفت: روزی نیست که ما یک اقدام اورژانس برای حقوق بشر در ایران نداشته باشیم.
فرانک با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت دگرباشان جنسی در ایران گفت: شرایط برای این گونه افراد مخصوصا ترانسکشوال ها بسیار سخت و نگران کننده است.
وی همچنین نسبت به وضعیت دگراندیشان ابراز نگرانی کرد و گفت: فشارها بر اقلیت های دینی تشدید شده و همچنین افرادی که دین خود را ترک کرده و به دین دیگری گرویده باشند با قهر حکومت جمهوری اسلامی ایران مواجه می شوند. به عنوان مثال دو فرد که تازه به مسیحیت گرویده بودند طی 2 روز گذشته در شیراز دستگیر شدند و عفو بین الملل نسبت به این اقدام اعتراض کرد.
عضو عفو بین الملل به فعالیت های این سازمان برای آزادی منصور اصانلو و سعیدی اشاره کرد و گفت به مدد تلاش هایی که فعالین حقوق بشر و همچنین سندیکای جهانی کارگران انجام داد، سعیدی همینک ازاده شده، اما متاسفانه اصانلو هنوز در زندان است و شرایط نگران کننده ای دارد.
وی همچنین اشاره کرد که این سازمان سال گذشته جلوی تمامی سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در اروپا دست به گردهمایی زده و نسبت به نقض حقوق بشر در ایران بطور مستمری اعتراض کرده است.
فرانک گفت: سازمان عفو بین الملل نسبت به نقض حقوق هر انسانی واکنش نشان داده و به ان اعتراض کرده و از قربانی دفاع خواهد کرد.

 

حکومت های دینی مخالف دموکراسی هستند
پروفسور پییر گالان سخنران بعدی کنگره جمهوریخواهان دموکرات لائیک بود که به لزوم حرکت از تئوکراسی به دموکراسی پرداخت.
دبیر حرکت لائیک سپس به رویکرد غرب در خصوص صدور! پدر سالانه دموکراسی به کشورهای منطقه انتقاد کرد و ان را امری مربوط به مردم همان کشورها دانست.
وی سپس با اشاره به فلسطین و پیروزی حماس در انتخاباتی کاملا آزاد، تصریح کرد: به دلیل نتیجه عدم دلخواه غرب[اروپا] و با توجه به رویکرد غرب امروز می بینیم که فلسطین دچار تشنج های درونی فراوانی شده به مدد دموکراسی! و ما می بینیم که هنوز کاملا استعمار از بین نرفته است.
پروفسور گالان اشاره کرد، اما کشورها با استفاده از تجربه اروپا می توانند به لائیسیته دست یابند، زمانی نیز ایدئولوژی و دین در اروپا قدرت داشت، اما کم کم فهم شد که این امری خطاست زیرا نزاع هایی که بوجود می امد به دلیل قوانین ایدئولوژیک بود و در واقع نزاع مذاهب بود که برای جلوگیری از ان به لائیسیته متوسل شدیم.
وی افزود: از سوی دیگر حکومت ایدئولوژیک تنها در ایران حاکم نبوده، مثلا در ایرلند و اسپانیا نگاه کنید که برخی می خواهند دین را دوباره علم کرده و آن را دوباره حاکم کنند و در سایه آن قوانین حقوق بشری را نقض کنند.
پروفسور گالان با اشاره به اینکه لائیسیته اروپایی و فرانسوی ندارد، تاکید کرد: این امر مربوط به تمام جهان و بشریت است و حاصل یک تجربه بشری است که باید منتقل شود.
دبیر حرکت لائیک در پایان به پروژه های سازمانی که خود ریاستش را برعهده دارد “حرکت لائیک” در لبنان،کنگو و امریکای جنوبی اشاره کرد.

 

منابع طبیعی ایران تا سال ۲۰۳۶ پایان می پذیرند
ریک یلما، سخنران بعدی این کنفرانس بود. وی وضعیت ایران را از دریچه اکولوژیستی بررسی کرد و تصریح کرد: حرکت ایران به سمت دستیابی به انرژی هسته ای نه از لحاظ اقتصادی توجیه پذیرست و نه از لحاظ اکولوژیستی.
یالما خواستار شد که غیر از موضوعاتی نظیر حقوق بشر،زنان و مسئله دموکراسی به موضوع مهم اکولوژی نیز پرداخته شود.
رئیس حزب سبزهای هلندی زبان بروکسل بزرگ افزود: ما نمی توانیم نسبت به مسائل محیط زیستی که در کشورهای جهان اتفاق می افتد بی تفاوت بمانیم. چنانچه جنگلی از بین برود، اب و هوا الوده شود مشکلاتی ایجاد خواهد شد که قابل رویت نیستند اما تاثیری مخرب دارند.
وی با اشاره به منابع طبیعی فراوان نفت و گاز ایران گفت: چنانچه با سیاست های کنونی ایران تولید و مصرف منابع طبیعی ادامه یابد، این منابع تا سال ۲۰۳۶ به پایان خواهند رسید.
یلما تصریح کرد: هرچند ملت ایران در ظاهر خواهان انرژی اتمی هستند، اما این واقعا به نفع ملت ایران نیست و ایران باید به انرژی های پایدار فکر کند. ایران سرشار از انرژی های پاک چون انرژی خورشیدی،بادی،آب، نفت و گاز می باشد. همچنین باید گفت که انرژی اتمی مقرون به صرفه هم نیست.
یالما در پاسخ به این سئوال من که نظر وی راجع به کنفرانس امروز چه بوده، برنامه ریزی و تدوین ان را بسیار خوب ارزیابی کرد. وی همچنین در پاسخ به این سئوال که ایا این کنفرانس تاثیری در ایران خواهد گذاشت یا خیر، گفت: نمی دانم! واقعا نمی دانم. به او می گویم : روز گذشته “پنج شنبه” آقای احمدی نژاد گفته اند که ایران بهشت است! یلما با کنایه می گوید: نمی دانم! آنجا دیکتاتوری است و بالاخره حق با یک طرف است.
وقتی از او پرسیدم باید چه کرد، او با خنده پاسخ داد: انقلاب!!!

اهمیت امنیت انرژی برای اتحادیه اروپا
سابین مایر آخرین مدعوی بود که در بخش اول برنامه [فرانسه زبان] در خصوص تعاملات ایران و پارلمان اروپا سخنرانی کرد.
مشاور سیاسی سبزهای پارلمان اروپا در روابط بین الملل با اشاره به اینکه در اتحادیه اروپا سه نهاد کمیسیون،شورا و مجلس وجود دارد، تصریح کرد: این سه نهاد با یکدیگر اختلافات نظرات بسیاری دارند، اما در مواردی نیز به یک جمع بندی مشترک می رسند.
وی سپس گفت: آنچه برای ما در خصوص ایران اهمیت دارد در چهار موضوع خلاصه می شود؛ اول- بحران اتمی ایران؛ دوم- مسئله نقض حقوق بشر در ایران؛ سوم-سخنان محمود احمدی نژاد و گرایش رادیکال در ایران در خصوص اسرائیل؛ چهارم- امنیت انرژی در اروپا.
وی سپس به تاریخچه روابط اتحادیه اروپا با ایران اشاره کرد و گفت: تا قبل از ریاست جمهوری محمد خاتمی، ایران در یک سیاره زندگی می کرد و مابقی کشورها در سیاره ای دیگر! با حضور خاتمی یخ روابط آب شد و در سطوح خوبی از جمله اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و مسائل حقوق بشری ادامه یافت. این ارتباط تا زمانی که ایران غنی سازی اورانیوم را از سر گرفت نیز وجود داشت.
مایر در ادامه به تاریخچه روابط خاص اتحادیه اروپا با ایران در خصوص مسئله اتمی پرداخت و ضمن تشریح روند مذاکرات از زمان پرزیدنت خاتمی و توافقنامه های سعادت آباد؛پاریس؛بلژیک و در نهایت تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم در سال ۲۰۰۳، گفت: روند مذاکرات و روابط تا سال ۲۰۰۳ که غنی سازی اورانیوم از سوی ایران سر گرفته شد شاهد تغییرات خوبی بود، اما با شکستن تعلیق و امدن احمدی نژاد روی کار و ادامه سیاست دستیابی هرچه سریعتر به اورانیوم غنی شده این روابط به سردی گرایید.

 

وی سپس به اختلاف نظر سیاسی اروپا و امریکا در باره مسئله هسته ای ایران پرداخت و گفت: ما با امریکا نقاط مشترک زیادی درباره این مسئله داریم غیر از یک مهم و ان نیز برخورد نظامی با ایران است. ما صریحا مخالف هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هستیم. ما از ایران خواسته ایم به مفاد ان پی تی عمل کند، به معاهده الحاقی بپیوندد و همچنین طبق دستورات شورای امنیت غنی سازی را تعلیق کرده تا موضوع پرونده اش به آژانس انرژی اتمی بازگردد، مادامی که ایران از این اقدام سرباز زند اروپا سیاست مذاکره و فشار از طریق تحریم های اقتصادی و سیاسی را دنبال خواهد کرد. اما اروپا با هرگونه اقدام نظامی علیه ایران مخالف است.
مایر سپس در خصوص راه چاره ای ابراز نظری کوتاه کرد که به نظر راقم این گزارش همان کنسرسیوم هسته ای است که طی ان تمامی کشورها می توانند اقدامات هسته ای ایران را رصد کرده و از نزدیک کنترل کنند.
این عضو مشاور پارلمان اروپا در خصوص دیدگاه های موجود در اتحادیه اروپا درباره رویکرد سیاسی این اتحادیه در قبال ایران گفت: سه دیدگاه وجود دارد، که دیدگاه اول و اکثریت می گوید مذاکره همراه با فشار یعنی سیاست چماق و هویج و بقولی اول تعلیق بعد مذاکره. دیدگاه دوم که اقلیت محسوب می شود می گوید مذاکره بدون هیچ قید و شرطی و دیدگاه اخر که ان نیز اقلیت کوچکی را در بر می گیرد پیشنهادش تنها فشار است.
وی سپس با اشاره به سطح روابط فعلی و معمول اتحادیه اروپا با ایران، ان را در مورد مواد مخدر،مهاجرین افغان و دانشگاهی-پژوهشی خلاصه کرد و در ادامه تاکید کرد: نقض حقوق بشر در ایران همیشه اولین موضوعی هست، که ما در موضوعات-مطالب حقوق بشری به ان می پردازیم. بسیاری از کشورهای دیگر نیز هستند که در ان ها حقوق بشر نقض می شود اما ما اول از همه به موضوع ایران می پردازیم.
مایر در اخر گفت: بسیاری انتقاد می کنند که چرا ما به سراغ مخالفین نمی رویم و دائم با دولت گفت و گو می کنیم.[نگارنده اسم شیرین عبادی را نیز شنید اما مطمئن نبود که “مایر” ایا شیرین عبادی را هم جز منتقدین به شمار آورده یا خیر.] من می خواهم اینجا بگویم لازمه گفتگو با مخالفین سیاسی در ایران و فعالین ازادی خواه گفتگو با هیئت حاکمه ایران است و از این راه ما طی ماه های گذشته توانسته ایم با بسیاری که در ایران حقوق شان نقض شده از جمله زندانیان سیاسی،بهایی ها و اقلیت های قومی گفتگو کنیم. وی تاکید کرد که مذاکره با دولت شرط مذاکره با مخالفان حکومت است.
عضو مشاور پارلمان اروپا در پایان اما تاکید کرد: مهمترین مسئله ای که برای ما اهمیت دارد تامین و امنیت انرژی اروپاست و این موضوعی ژئو استراتژیک است.
مایر در گفتگو با من سطح کنفرانس و برنامه ریزی ان را خوب بیان کرد و در خصوص تاثیر احتمالی این کنفرانس بر ایران و واکنش حکومت ایران گفت: نمی توانم بگویم تاثیری دارد یا خیر، به هرحال ان ها طبق روال کار خود عمل می کنند، اما جمهوری اسلامی معمولا نسبت به اپوزیسیون غیر از مجاهدین خلق واکنشی نشان نمی دهد. [مایر به گونه ای سخن گفت که برای جمهوری اسلامی تنها مجاهدین خلق اپوزیسیون واقعی به حساب می آیند!]
وی در ادامه به من گفت: اینکه ایرانی ها با یکدیگر یکجا جمع می شوند و به دنبال هدف مشترکی هستند بسیار خوب است. من همیشه می گویم وقتی 5 ایرانی در اتاق داریم یعنی 5 صاحب نظر داریم! [یعنی همه می خواهند رئیس باشند.] اینکه ایرانی ها کاری مشترک با هدف مشترکی انجام می دهند از نظر من کاری بزرگ است و در حرکت ایران به سمت دموکراسی تاثیر دارد.

فیلم کوتاه خاوران با همکاری ی اقای محسن مقصودی نیز به نمایش در آمد
به این ترتیب بخش اول برنامه با جمع جانشین شهرداری خانم ماری رز گوتن به اتمام رسید و مراسم وارد استراحت یک ساعته برای صرف غذا و نوشیدنی شد.

پایان بخش اول-زبان اصلی فرانسه

 
نان وآزادی

نگاهی به‌ سومین همایش جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران!
هادی صوفی زاده
نان وآزادی عنوان فیلم مستندکردی است که‌ از جنبش مسلحانه‌ کردستان دراوایل دهه‌ شصت تهیه‌ گردیده‌ وگوشه‌هایی از شیوه‌مبارزه‌ برای تحقق خواسته‌های خلق کرد را به‌نمایش گذاشته‌است. ابتدای فیلم با سخنان زنده‌یاد دکتر قاسملو آغاز می گردد که‌ درآن به‌اهمیت نان وآزادی به‌عنوان دوعنصرحیاتی ومکمل دریک ساختاراجتماعی می پردازد و درتعریف آن ادعامی کند که‌ بدون یکی ازآن دودستیابی به‌ جامعه‌ای سالم امکان پذیرنیست ودرادامه‌نمونه‌هایی ازمعایب جوامعی که‌ آزادی دارند اما نان ندارند وبرعکس جوامعی که‌ نان دارند اما آزادی ندارند می پردازد و درنتیجه‌ ایشان هنر جریانات سیاسی وحکومتها رادرفراهم نمودن آن دوباهم می بیند.

اهمیت دوواژه‌ نان وآزادی که‌می توان رفاه‌ وامنیت هم تعبیر نمود باردگروبعدازسالها درجریان کارومباحث سومین گردهمائی جنبش جمهوری خواهان لائیک ودموکرات به‌میان آمد و به‌ عنوان مهمترین نیازمردم ایران بویژه‌ درتقابل با دستیابی ایران با سلاح اتمی درمصاحبه‌ سخنگوی اصلی آن جنبش آقای مهرداد درویش پوربا رادیو زمانه‌ نیزبه‌ چشم می خورد که‌ بنده‌ را به‌ یاد فیلم ونان آزادی درکردستان انداخت.

سومین گردهمآئی سراسری جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران با تاکید بر مبانی حقوق بشر ولائیتسته‌ درایران در روزهای 20 و 21 سپتامبر 2008 درشهر بروکسل برگزار گردید. آز آنجا که‌درسالهای اخیرهمایشها وگردهم آئیها بطور آزاد برگزارمی گردندو اصولا”کسی یا جریانی بطور رسمی به‌ همایش دعوت نمی گردد و امکان حضور وشرکت درآن تنها نیاز به‌ هماهنگی برای شرکت درآن از طرف برگزارکنندگان آن دارد. علیرغم همه‌ اینها گردانندگان همایش برای پیشبرد کار خود مباحث بسیاری را قبل از برگزاری همایش در سایتهای مختلف دراختیار عموم قراردادند.

نطفه‌های جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ابتداودر سال 2001 که‌ طبق اسناد بعدی آنان تاریخ تاسیس خودرانیمه‌ دوم سال 2004 اعلام داشته‌ با امضای دهها نفرازچهره‌های وروشنفکر دارای تحصیلات آکادمیک ایران درخارج از کشور تشکیل شد که‌ به‌ لحاظ سنی و‌نسبت به‌تشکلی چون‌اتحاد جمهوری خواهان جوانتر محسوب می شوند‌ وبنوبه‌ خودتوانسته‌امکان دیالوگ میان نیروهای طرفدارمشی جمهوری خواهی رافراهم و درحرکاتی مسئولانه‌، جلساتی را باحضوربرخی سازمانهای سراسری واحزاب متعلق به‌ ملیتها تشکیل دادند که‌ متاسفانه‌ بی نتیجه‌ ماند. جنبش یادشده‌درابتدای کار خود خارج از تاکید وترویج افکار جمهوری خواهی بیشترین نقش رادربرجسته‌نمودن وانعکاس ابعاد فاجعه‌ اعدام گسترده‌ زندانیان سیاسی سالهای 1367 بعهده‌ گرفته‌بودند. سایت صدای ما ( 1 ) که‌اخیرا” به‌ خاطر پاره‌ای از مشکلات درون تشکیلاتی متوقف گردید بیانگر توجه‌ آنان به‌ آن فاجعه‌ ملی بود. علاوه‌برهمه‌آنها جنبش جمهوری خوهان لائیک ودموکرات دید وسیعی نسبت به‌ حقوق ملیتها درایران دارد و آنچه‌ در اسناد آنان منعکس شده‌ بیانگراین واقعیت است. همزمان با کار همایش جنبش و در اقداماتی بموقع ، مسئولین آنان طی نشستهایی با پارلمان اروپا مسئله‌ نقض حقوق بشر درایران وتلاش از طرف آن پارلمان برای لغوحکم ظالمانه‌ علیه‌آقای فرزاد کمانگر، آزادی اقای منصور اسانلو وزندانیان مدنی وسیاسی کرد وموارد دیگری رابه‌ گوش آنان رساندند که‌ بدون تردید دارای اهمیت ویژه‌ بود.

اصولا” تفاوت نیروهای سیاسی ایرانی طرفدار جمهوری با سلطنت طلبان و یا سازمان مجاهدین دراین است که‌ دراندیشه‌ جمهوری خواهان توجه‌ به‌ قدرت تنها منوط به‌ انتخاب از طرف مردم است اما آنچه‌ دردیدگاههای این دسته‌ از طرفداران جمهوری خواه‌ بچشم می خورد، دستیابی به‌ قدرت درکارشان کم رنگ است و بیشتر بر آگاه‌سازی جامعه‌ و دستیابی به‌ جامعه‌ای انسانی درتلاشند.

مهمترین کار همایش جنبش جمهوری خواهان بباور بنده‌ درک شرایط واوضاع داخل ایران وماهیت تحول ناپذیر جمهوری اسلامی است. بانگاهی به‌ بیانیه‌ سیاسی آنان که‌درده‌بند تنظیم گردیده‌ مواضع خودرابه‌ اطلاع عموم رسانده‌اند ( 2 ) که‌ نکات قابل اهمیتی درآن وازروی واقعبینی تصویب گردیده‌است.در سندیادشده‌ خارج ازتوجه‌ به‌ وضعیت جامعه‌ ایران همچون تبعیضات موجود علیه‌ زنان، فشار علیه‌ دانشجویان و نیروهای دگراندیش، بی عدالتی علیه‌ کارگران و ستم بر ملیتهای ایرانی که‌ درآنجا اقوام تعریف شده‌است، آمده‌ که‌ رژیم اسلامی اصلاحپذیر نمی باشد و امیدی هم به‌ اصلاح طلبان حکومتی دیده‌نمی شود، اما درعین حال مخالف حمله‌ خارجی به‌ کشور هستند. البته‌ آنان رویکرد سومی را درنظرگرفته‌اند که‌ آن راتعریف ننموده‌اند چگونه‌ عمل خواهند نمود ویا تنهادر تئوری باقی خواهد ماند. درگذشته‌ که‌ اتحاد جمهوری خواهان بیشترین تلاش را تکیه‌ بر اصلاح نظام ازدرون می پنداشت، به‌ آنان امر ساده‌ای را پیشنهاد نمودم که‌ اگر آنهمه‌ به‌ روش کار خود معتقدند چرا بطور جمعی به‌ داخل ایران برنمیگردید و جمهوری اسلامی متوجه حرکت مدنی خود نمایند ورژیم رابرسردوراهی قراردهند اماگوش شنوایی نبود که‌ تئوری وعمل آنان اثبات نماید. اما حال که‌ جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک از تحول حاکمیت قطع امید نموده‌ بالطبع وظایفشان هم سخت ترشده‌است.

همایش درکار خود شورایی برای هماهنگی کارهای آتی خود انتخاب نموده‌ که‌ ازمیان آنان خانم مریم یوسفی وآقای مهرداد درویش پور ازچهره‌های شناخته‌شده‌آنان می باشند ودرضمن سایت ندای آزادی ( 3 ) به‌ عنوان سایت رسمی آنان آغاز به‌ کار نموده‌است وضمن آرزوی موفقیت به‌ امید همکاری و همسویی بیشتر درانتظار می مانیم.

10.10.2008
بیانیه گردهمآئی سراسری سوم جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

بیانیه سیاسی

20-21 سپتامبر 2008  30-31 شهریور 1387

سومین گردهمآئی سراسری جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران که در روزهای 20 و 21 سپتامبر 2008 (30و31 شهریور 1387) در شهر بروکسل برگزار گردید در راستا و تداوم سند سیاسی مصوب نخستین گردهمآئی سراسری پاریس، 3 تا 5 سپتامبر 2004 برابر 13 تا 15 شهریور 1383، و قطعنامه سیاسی مصوب دومین گردهمآئی سراسری در هانور، 24 تا 26 فوریه 2006 برابر 5 تا 7 اسفند 1385، اعلام میدارد :

1- رژیم جمهوری اسلامی ایران اصلاح ناپذیر است. نظام خودکامه دینی حاکم بر ایران در ذات خود و از بنیاد تمامیت خواه، انحصارجو و تبعیض گر است. اختناق و سرکوب، زبان طبیعی و ابزار اصلی دوام حیات او در صحنه سیاسی است.

هرگونه تحول بنیادین به سوی آزادی و عدالت در کشور ما در گرو برچیده شدن تمامیت نظام جمهوری اسلامی است. اساس و جوهر این تحول، گذار به دموکراسی و نیروی اصلی آن جنبش های مقاومت مردم و نافرمانی مدنی است

رژیم سیاسی مطلوبِ ما جمهوری است. ما در راه برقراری آن، که به باور ما مناسب ترین نظام برای تحقق دموکراسی است، تلاش و مبارزه میکنیم. نظامی برآمده از رأی آزاد و همگانی شهروندان و متجلی در مجلس منتخب مردم. ما خواهان جدائی دین و مسلک (ایده ئولوژی) از دولت و قدرت سیاسی، برقراری عدالت اجتماعی و آزادیهای بنیادین، رعایت حقوق بشر و پاسداری از استقلال و یکپارچگی کشور هستیم.

نوع نظام آینده و قانون اساسی آنرا مجلس موسسان منتخب همه مردم تعیین کرده، در شرایط آزادی کامل به همه پرسی خواهد گذاشت

2- در پی دلسردی و یاس مردم از عملکرد هشت ساله اصلاح طلبان و به مدد بسیج پادگانی بدنه نظامی رژیم و ترفندهای شورای نگهبان در رأی گیری و رأی سازی انتخابات دوره نهم، احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری اسلامی دست یافت. اصلاح طلبان که پیش از آن بر متن یک جنبش فراگیر اجتماعی علیه اختناق و انحصارطلبی به قدرت رسیده بودند، نتوانستند به نیازها و انتظارات مردم و وعده های خود جامه عمل بپوشند. همه جا در برابر احکام ولی فقیه و تجاوز به آزادیها و حقوق اساسی مردم واپس نشستند و در لحظات حساس مصالح نظام را به منافع ملّت ترجیح دادند.

3- دولت و مجلس اسلامی جدید با حضور چشمگیر و بیسابقه عناصر نظامی و امنیتی، نمودار دیگری از تحولی تازه در رژیم ولایت فقیه و وزن و نقش فزاینده نظامیان در عرصه سیاست و تصمیم گیریهای کلان آینده است. دولت نهم با چنین ترکیبی از آغاز زمامداری، دشمنی خود را با دست آوردها و نمادهای جامعه مدنی آشکار کرد و به برچیدن و سرکوبی آنها پرداخت؛ خشونت و ارعاب و اتهام و زندان را به حربه اصلی خویش برای فرو نشاندن خواستهای صنفی، فرهنگی و اجتماعی کارگران، آموزگاران و حقوق بگیران، زنان، جوانان، دانشجویان، اهل قلم و کوشندگانِ پیشبردِ آزادی و حقوق بشر بدل کرد و با تحمیل قهرآمیز ظواهر شرعی به هنجارها و عرصه های زندگی اجتماعی مردم، بیهوده تلاش کرده و می کند تا شکستِ ایدئولوژیک نزدیک به سی سال حکومت یکه تاز مذهبی را که به عیان در چهره نسل برآمده از انقلاب، در مقاومت زنان و جوانان و در جوشش های فرهنگی می بیند بپوشاند و جبران کند.

4- آزادی، وحشتِ بزرگِ نسل تازه دینمدارانِ به قدرت رسیده است. با وجود خشونت و قهر گسترده و فزاینده کارگزاران دولت کنونی در برابر جنبشهای شهروندی، شاهد رشد و بلوغ مقاومت مدنی هستیم.

زنان که مظهر تبعیض جنسی در عمق اندیشه و ذهنیت تاریک اندیشان مذهبی هستند و در همه عرصه های زندگی اجتماعی، خانوادگی و خصوصی از رفتارها، سنت ها و قوانین ننگین و تبعیض آمیز در رنجند، عمق فاجعه استبداد اسلامی را بر ملا میکنند. آنان در این سالها با خلاقییت تحسین انگیزی در برابر فشارها و تبعیض های روزافزون حکومت مذهبی مقاومت کرده اند. کارزار ” کمپین یک میلیون امضا” از جمله نمونه های بارز این کوشش جمعی و مشترک است که با تشخیص هوشیارانه نیازها و ضرورت های کنونی و ابداع روشهای نو در بسیج و سازماندهی ظرفییت ها توانست به جنبشی فراگیر بدل شود.

جنبش دانشجوئی با وجود فراز و نشیب های درونی گاه دشوار، همواره در این سالها سنگر مقاومتی بوده است در برابر استبداد دینی و سلطه جوئی انحصارطلبان. گرچه خصومت حکومت اسلامی با دانشگاه و دانشگاهیان پیشینه ای به قدمت جمهوری اسلامی دارد، اما سرکوب و فشار و آزار مداوم در این دوره نسبت به دانشجویان و استادان ابعادی تازه یافته است. از ویژگی های جنبش دانشجوئی در این دوره شکلگیری هویت های مستقل و اعلام علنی گرایشهای سیاسی نوین پاره ای از تشکلهای دانشجوئی است: دریچه های تازه ای که میتواند باب گفت و شنودهای سازنده ای در میان نسل جوان و آگاه امروز ایران بگشاید.

دولت احمدی نژاد که با شعار فریبنده عدالت خواهی به میدان رقابتهای انتخاباتی آمده بود، سخت ترین برخوردها و رفتارها را نسبت به کارگران و در خواستهای برحق آنان در پیش گرفت. کارگران که زیر بار تورم و گرانی روزافزون به جان آمده اند، خواهان رفع ناامنی شغلی، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد خویش، تشکیل سندیکاهای مستقل و تغییر قوانین ناعادلانه کار هستند.

مبارزه برحق اقوام تحت ستم ایرانی برای رفع تبعیض ها و نابرابری ها و در راه احراز حقوق دموکراتیک، آزادی های فرهنگی و توزیع عادلانه ثروت های ملّی همه جا با یورش بیرحمانه نظامیان و ماموران امنیتی رژیم روبرو بوده است. ایران سرزمین تاریخی و مشترک اقوام گوناگون است. همه ایرانیان باید بتوانند از آزادی کامل در راه پاسداری و شکوفائی فرهنگ و زبان مادری خود بهره- مند باشند و از حق تصمیم گیری و مشارکت در اداره امور محلی و منطقه ای برخوردار گردند. گرچه سیاست نظامیگری و سرکوب ها نتوانسته از تداوم این مبارزات جلوگیری کند ولی زمینه ای برای رشد گرایشهای افراطی قومی پدید آورده است. تمایلات افراطی که از سوی کارگزاران برخی دولت های همجوار و پاره ای قدرت های جهانی نیز به آنها دامن زده میشود، مبارزه متّحد مردم برای دموکراسی و آزادی را به بیراهه میکشاند و میتواند در آینده یکپارچگی کشور را به مخاطره اندازد. به باور ما حفظ یکپارچگی ایران در نظامی دموکراتیک در گرو رفع ستم قومی است.

جمهوری اسلامی هیچگاه براستی حضور و وجود ادیان و مذاهب دیگر را تاب نیاورده است. حتی اهل کتاب و سُنّیان و فرقه های درون اسلام و اهل تصوف نیز از بدرفتاری ها و خشونت های دستگاه دینی حاکم در امان نبوده اند. دشمنی دیرین روحانیت شیعه و مسلمانان متعصب با بهائیان بار دیگر زندگی و جان شماری از آنان را به مخاطره انداخته است.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک خود را یار و همراه جنبش های مقاومت و اعتراض مدنی و برابری خواهی در درون کشور میداند.

5- اقتصاد نابسامان ایران بیش از پیش وابسته به درآمد نفت و دچار تورمی بیسابقه است. شمار مردمی که به طور روزمره گرفتار نا امنی شغلی، بیکاری و فقر هستند فزونی گرفته و شکاف میان فقر و ثروت ژرفتر از گذشته شده است. دولت نهم، با وجود درآمد سرشار و نامنتظره نفت، با پیش گرفتن سیاست های اقتصادی فاجعه بار، ظرفیت ها و ساختارهای تولیدی کشور را به محاق تعطیل و ویرانی کشانده است. با برچیدن سازمانها و ارگانهای نظارت بر اقتصاد، برداشت های بی حساب از ذخایر ارزی و تزریق آن به اقتصاد کشور به تورم و گرانی و واردات سیل آسای کالاهای مصرفی دامن زده و بازار دلالی و رباخواری را بیش از گذشته رونق بخشیده است.

شاهرگ های حیاتی و پرسود اقتصادی و منابع طبیعی کشور همچنان در دست شبکه های خویشاوندی سرکردگان حاکمیت، کارگزاران اطلاعاتی و سرداران سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان و موسسات پوششی و اقتصادی وابسته به آنان مانده است : سفره گشاده ای میان حلقه محارم و پنهان از چشم مردم.

6- جمهوری اسلامی در بیرون از مرزهای ایران تشنج آفرین، مداخله گر و جنگ افروز است. تلاش مخفیانه رژیم برای دستیابی به سلاح هسته ای و اصرار وی به غنی سازی اورانیوم، بحران وخیمی در روابط بین- المللی ایران پدید آورده و افزون بر گسترش تحریم های اقتصادی، کشور را به لبه پرتگاه یک تهاجم نظامی کشانده است که پیآمدهای آن میتواند برای مردم ایران فاجعه بار باشد. دست یافتن چنین نظامی به سلاح هسته ای مخاطرات عظیم و هولناک در پی خواهد داشت و از جمله به مسابقه تسلیح اتمی در منطقه می انجامد. گسترش سلاحهای هسته ای تهدیدی دائمی برای صلح جهان خواهد بود. ما برای تحکیم صلح و جهانی عاری از نظامیگری و به ویژه عاری از سلاحهای هسته ای مبارزه میکنیم. از همین رو از پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای و لزوم همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت میکنیم و افزون بر آن خواهان خلع سلاح هسته ای کشورهای خاورمیانه هستیم. رژیم اسلامی از آغاز افشای فعالیت های پنهان اتمی و کشف اسناد گوناگون آن، افکار عمومی داخلی و جهانی را بر سر دو راهی سوخت هسته ای یا سلاح هسته ای به بازی گرفته است. تولید انرژی هسته ای در کشوری چون ایران که دارای ذخایر عظیم و غنی انرژی فسیلی و صاحب اقلیمی مساعد از بابت انرژی های جایگزین و باز تولیدشونده است به هیچ روی ضرورتی ندارد. ما خواستار توقف غنی سازی اورانیوم در ایران که از انگیزه های اصلی بحران کنونی است میباشیم و نیز با هرگونه تهاجم نظامی خارجی به کشور خود مخالف هستیم. با تحریم های گسترده اقتصادی که آثار زیانبار آن به زندگی و معیشت مردم لطمه میزند موافق نیستیم و فقط از آندسته از تحریم های تسلیحاتی و دیپلماتیک پشتیبانی میکنیم که از تصویب سازمان ملل بگذرند و سیاست های نظامیگرانه رژیم را هدف قرار دهند و از دستیابی آن به سلاح هسته ای جلوگیری کنند، مانند: فروش ابزار و تجهیزات نظامی و انتقال فن آوری هسته ای، مسدود کردن حساب های سران رژیم در خارج. ما همچنین خواهان افزایش فشار سیاسی بر رژیم از جانب دولتها به ویژه در زمینه رعایت همه جانبه حقوق بشر در ایران و تعقیب قضائی سران نظام و آمران و عاملان کشتار و جنایت در جمهوری اسلامی از جانب مجامع بین المللی صالح هستیم.

7- رژیم ولایت فقیه در ماههای آینده تدارک دور دیگری از بسیج توده ای و رأی سازی برای مشروعیت بخشیدن به خود در پیش دارد. هیچ نشانه تغییری در “نظام انتخاباتی” ویژه جمهوری اسلامی با شورای نگهبان و بدنه نظامی گوش به فرمانش به چشم نمیخورد.

8- خاورمیانه با جنگهای خانگی و حضور اشغالگران نظامی از کانونهای بحران و تنش جهان است. جمهوری اسلامی با یاری رساندن به تاریک اندیش ترین و افراطی ترین گروه های اسلامی، با صدور اسلام سیاسی و یهودستیزی، از موانع صلح و از حامیان ترور و خشونت در منطقه میباشد. حل عادلانه مساله فلسطین ضامن صلح پایدار در خاورمیانه است. رعایت و اجرای قطعنامه ها و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیت در این زمینه گامی ضروری برای گشودن چشم انداز صلح است.

9- جهان فردا از آغاز دوران دیگری با کانونهای تصمیم گیری تازه و از برآمدن قدرتهای جدیدی خبر میدهد که آرایش کنونی ائتلافها و کشاکشهای اقتصادی و سیاسی را بهم خواهد ریخت. اما جهانی که اکنون در آن زندگی میکنیم با بحرانهای گوناگونی دست به گریبان است. گرسنگی، این بزرگترین و خاموشترین سلاح کشتار جمعی بدل به سرنوشت محتوم بخشی از ساکنان زمین شده است. گرسنگی نه تقدیر که محصول نظم موجود جهان است، نظمی که بر بیعدالتی، خشونت ساختاری و ویرانگری محیط زیست استوار است. ما خواستار جهانی عاری از فقر، خشونت و جنگ، بیعدالتی و تخریب و آلودگی محیط زیست هستیم.

10- کارنامه جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی نژاد را میتوان در سه محور اصلی خلاصه کرد : تشدید بحران در روابط بین المللی و انزوای ایران در صحنه جهانی، افزایش فقر و فشار اقتصادی بر مردم و شدت گرفتن سرکوب سیاسی و اجتماعی.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک برآنست که برای مقابله با سیاست های جمهوری اسلامی در هر سه زمینه و ایستادگی در برابر سیاست های جنگ طلبانه دولت بوش و نومحافظه کاران در آمریکا، که گاه نقشه تجزیه ایران را در سر میپرورند، نیازمند سازماندهی کارزاری گسترده در دفاع از جنبش های اجتماعی و آزادی های سیاسی و مدنی در کشور، مبارزه برای تأمین عدالت اجتماعی و علیه سیاست های جنگ افروزانه از هر دو سو در راستای صلح و جلب حمایت بین المللی در دفاع از حقوق بشر در ایران هستیم. برپائی چنین کارزاری در گرو همیاری هر چه گسترده تر کلیه نیروهای طرفدار صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی و همبستگی عمیق تر جنبش های اعتراضی و مطالباتی مبارزان داخل و خارج کشور با یکدیگر است. به باور ما خواست گذار به دموکراسی در ایران نه با امید بستن به تحول نظام از درون و نه با چشم داشتن به حمله نظامی از بیرون، بلکه از راه این رویکرد سوم است که تحقق مییابد. ما برای هموار کردن این راه میکوشیم.
پیام هشت گروه سیاسی ایرانی به سومین گردهمایی سراسری جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

سومین گردهمایی سراسری جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران در بروکسل در سپتامبر 2008 نه تنها با استقبال افکار عمومی، رسانه ها و احزاب پارلمانی اروپا روبرو گشت، بلکه هشت جریان جمهوری خواه ایرانی نیز برای آن پیام ارسال کردند. پيام جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دمكراسی در ايران- بلژيك به گردهمایی پیشتر در سایت های اینترنتی منتشر شده است. آن چه در زیر می آید پیام اتحاد جمهوری خواهان ايران ، حزب دمکرات کردستان، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت، شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران، مجامع اسلامی ایرانیان به گردهمایی سوم است که به ترتیب الفبا آمده است.

پيام هيئت سیاسی – اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ايران

به سومین گردهمائی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک

دوستان گرامی،

برگزاری سومین گردهمائی جمهوریخواهان دمکرات و لائیک را به شما تبریک می گوئیم . و برای کنگره شما در تامین اهداف آن آرزوی موفقیت می کنیم.

گردهمائی شما در شرائطی برگزار می شود که کشور ما از یک سو در عرصه بین المللی به طرز بی سابقه ای منزوی شده است. برای اولین در تاریخ سامان ملل، مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته، تاکنون سه قطعنامه در این زمینه در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده است و هم چنان بحث فشار های بیشتر اقتصادی ادامه دارد و خطر حمله نظامی و جنگ منتفی نشده و از سوی دیگر، هم چنان حکومت سرکوب و زندان بر کشور ما ادامه دارد. در دو سال اخیر اعمال فشار بر نهادهای مدنی جامعه و آزادی های اولیه مردم ابعاد گسترده تری یافت

در چنين شرايطی نيروهای مدافع منافع حقوق اساسی مردم ایران با وظايف مهمی مواجه اند. مقابله با سیاست های حکومت در سطح ملی و بین المللی و تلاش برای خلاصی از وضعیت کنونی، وظايف سنگينی را در برابر آن ها قرار می دهد.

دوستان عزیز

در این شرائط که منافع ملی کشور ما از هر سو در معرض خطر است و دولت جمهوری اسلامی توان خروج از این بحران را ندارد، نیروهای جمهوری خواه ایران می توانند در تلاش برای استیفای حقوق اساسی مردم در تمامی عرصه ها، در بنیان جامعه ای آزاد و مبتنی بر اراده آزاد مردم نقش مهمی ایفا کنند.

جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری نيازمند نیروهائی است که بتوانند تلاش جمعی مردم ایران در تامین دمکراسی و حقوق بشر را تقویت نموده و بتوانند چشم انداز‌های نوينی را در برابر آن بگشايند و راه برون رفت از بحران‌ها و دشواري‌های موجود را در برابر آن ها هموار سازند. ما عمیقا اعتقاد داریم که نیروهای جمهوریخواه سکولار ایران توانائی و امکان تبدیل شدن به چنین نیروئی را دارند. ما باید اراده برای این انجام این کار بزرگ را در صفوف خود تقویت کنیم.

دوستان گرامی

نیروی اجتماعی معتقد به دمکراسی و سکولاریسم در ایران گسترده و قدرتمند است. بخش بزرگی از برجسته ترین مدیران و اندیشمندان ایران به این نیرو تعلق دارند. جامعه ایران نیازمند آنست که این نیرو بتواند جایگاه شایسته خود را در عرصه سیاست گذاری بر عهده گیرد. ما باید بتوانیم از لاک خود درآمده و با تلاش در جهت ارائه يک گفتمان و چهره و سیاست بدیل جمهوری خواه در این زمنیه نقش ایفا کنیم. گوناگونی نیروهای جمهوری خواه کشور نیاید مانع ایجاد یک نیروی متحد و موثر جمهوریخواه در سطح کشور باشد

دوستان عزيز دست همه شما را بگرمی می فشاريم و برای گردهم آئی شما آرزوی موفقيت داريم

هيات سیاسی – اجرايی

اتحاد جمهوری خواهان ايران

۲۹ شهریور ۱۳۸۷

۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸

پیام حزب دمکرات کردستان- کمیته‌ی خارج از کشور

به سومین گردهمایی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران در بلژیک

‌بدون تردید بحرانی‌ که ایران در آن قرارگرفته‌، ما را بیش از پیش بر آن ‌می‌دارد که با دست در دست هم گذاشتن و تقویت نیروی خود، میزان خطرات ناخواسته‌ را کمتر کرده و بعنوان عاملی اساسی در پروسه‌ی آزادی ایران و بنیان نهادن سیستمی دمکراتیک و پلورال بر اساس اتحاد داوطلبانه ملیتهای ایران و نقاط مشترکشان گامهایی جدی و عملی در جهت تحکیم خود و براندازی رژیم برداریم.

حزب دمکرات کردستان با سابقه‌‌ی طولانی خود در راهمبارزه برای تحقق آزادی، دمکراسی و فدرا لیزم در ایران و احقاق حقوق ملی کردها و سایر ملل ایران، چنین گردهمایی‌ای را به فال نیک‌گرفته و پیشاپیش این اقدام مهم را به جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران تبریک گفته وبرایتان آرزوی موفقیت میکنیم.

دوستان مبارز

حزب دمکرات کردستان باتوجه‌ به‌ تغیرات سریع جهانی و تغیر و تحولات منطقه‌ای ، جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران و همه‌ی اپوزیسیون ایرانی را به همکاری و همیاری هرچه‌ بیشتر در جهت نجات مردم ایران از ستم واستبداد مذهبی، ملی و انسانی فرامیخواند. دستگیریهای گسترده‌ی اخیر در سراسر ایران و بویژه کردستان، حکمهای اعدامی صادر شده، سرکوب مخالفین و جلوگیری از بروز نارضایتی‌ها حتی در شکل نافرمانی مدنی و غیره همراه با تنشهای بین‌المللی و جایگاه لرزان دولت ایران در میان کشورهای دیگر، همگی دال بر این است که جمهوری اسلامی ایران در بحرانی بحرانی شدید بسر میبرد و با توسل به شیادیها و ترفندهای گوناگون سعی در ازدیاد طول عمرخود دارد. ولی متاسفانه جای خالی اپوزیسیونی فعال و هماهنگ ایرانی محسوس و همین خلاء ناشی از عدم حضور مبارزان ضد رژیم جمهوری اسلامی میدان را برای تاخت و تازهای رژیم مرتجع حاکم بر ایران باز کرده و از راههای گوناگون و با بی‌پروایی تام سرگرم پراکتیزه‌کردن پروژه‌های شوم و ضد انسانی خود در تمام نقاط ایران است.

کردستان بعنوان یکی از سنگرهای آزادی‌خواهی در ایران و حزب دمکرات کردستان بیش از پیش آماج حملات نطام جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته‌است. تعقیب و دستگیری دانشجویان و فعالان مدنی، احکام اعدام صادره برای فعالان کرد، لشکرکشی رژیم آخوندی به نقاط مرزی و بر نامه های ضد بشری‌ای همچون توزیع عامدانه مواد مخدر، ایدز، بیکاری، رواج فحشاء و دهها مشکل و معضل دست‌ساخته جمهوری اسلامی بر ضد مردم شریف ایران همه‌ی ما را برآن میدارد که بطور جدی و در جهت جمع اوریتوان و نیروی خود برای تشکیل و تقویت جبهه‌ی متحد مبارزه علیه رژیم غیر انسانی جمهوری اسلامی ایران گام برداریم.

باری دیگر تشکیل این همایش را به جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران تبریک گفته و آرزوی توفیق و سربلندی این جنبش را خواهانیم.

سربلند و پیروز باد مبارزات حق طلبانه ملتهای ایران

حزب دمکرات کردستان- کمیته‌ی خارج از کشور

پيام کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

به سومين گردهمايي سراسري «جنبش جمهوريخواهان دموکرات و لائيک ايران»


دوستان گرامي
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران درودهاي گرم و صميمانه خود را به مناسبت برگزاري سومين نشست «جنبش جمهوري‌خواهان دموکرات و لائيک ايران» ابراز مي‌دارد و موفقيت هرچه بيشتر در تصميم‌گيري‌ها و تدوين برنامه و سياست‌هاي آتي شما را آرزو دارد.

دوستان گرامي
نشست شما در شرايطي حساس و در نابساماني اوضاع ايران، بحران داخلي و تهديدها و خطرات خارجي برگزار مي‌شود. سياست‌هاي رژيم جمهوري اسلامي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و بحران سازي‌هاي داخلي و خارجي آن، نتايج ويرانگر خود را در تحميل خفقان و سرکوب و فشارهاي سنگين ناشي از گراني و تورم فزاينده بر مردم و در ايجاد اختلالات و عوارض اجتماعي و رواني جامعه، هر روز بيشتر نشان مي‌دهد. اقشار و طبقات پائيني و مياني جامعه، کارگران، معلمان، تهيدستان، زنان و جوانان، قربانيان اصلي اين سياست‌اند.

در عين حال، استمرار و گسترش جنبش‌هاي اجتماعي در عرصه‌هاي گوناگون، به رغم همه سرکوب‌ها و همه‌گونه تمهيدات اختناق‌آور رژيم، ادامه يافته است. هرچند که فعالان آن بازهم متحمل صدمات سنگين اعدام، حبس و شکنجه، اخراج و محروميت افزونتر مي‌شوند.

تلاش‌ها و پيکارهاي کارگران و زحمتکشان در برابر تعرض بي‌وقفه رژيم و سرمايه‌داران، همچنان ادامه دارد. جنبش دانشجويي ايران، با تحمل فشار طاقت فرساي رژيم، مبارزه خود را پي مي‌گيرد و تشکل‌ها و نشريات دانشجويي به مقاومت و مبارزه‌‌شان ادامه مي‌دهند. جنبش مقاومت و مبارزه زنان ايران که همچنان پايدارترين جنبش‌هاي اجتماعي و فرهنگي دوره حاکميت رژيم اسلامي به حساب مي‌آيد، در اين دوره نيز براي پاسداري و مطالبه حقوق انساني و پايه‌اي زنان جامعه ما از پاي نايستاده است.
اعتراضات و تظاهرات جمعي و توده‌اي عليه تبعيضات، تضييقات و سلب حقوق مليتهاي ساکن ايران به اشکال مختلف، ادامه دارد. دانشگاهيان، وکلا و حقوقدانان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان فرهنگي و اجتماعي، به مقابله با سدهاي سانسور و خفقان برخاسته و صداهاي اعتراض، افشاگري و خواستهاي آزاديخواهانه و عدالت طلبانه خود را آشکار ساخته‌اند. صداي آزاديخواهي‌ توده‌ها و خواست استقرار دمکراسي، هرچند پراکنده، هر روز رساتر گشته است.

در مقابله با جنبش‌هاي اجتماعي اما، همه جناح‌هاي رژيم در خاموش کردن صداي معترضان و سرکوب مخالفان همدست و همراهند و در اين راه، حکومت از هيچ کوششي فروگذار نمي‌کند.
تلاش‌هاي رژيم در چند سال گذشته براي بسيج افکار عمومي با شعار «انرژي هسته‌اي، حق مسلم ماست!» و زير لواي «نهضت ملي هسته‌اي»، هرچند که در ابتدا به توهماتي در جامعه در اين باره دامن زد، اما نهايتاً طرفي نبست و عملاً به مسئله‌اي «حيثيتي» براي خود رژيم و طرفداران آن تبديل گرديد. واقعيت‌هاي عيني، دغلبازي‌هاي حکومتي در اين زمينه را برملا نمود و بر اکثريت وسيع مردم آشکار کرد که اگر دست‌يابي به استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي حق همه ملت‌ها و از جمله ايران است، برخورداري از آزادي، دمکراسي، نان، کار، مسکن، بهداشت و… نيز حق اوليه و اساسي همه آنها است. ماجراجويي‌هاي اتمي چيزي جز انزواي بين‌المللي بيشتر رژيم، تحريم اقتصادي و نابساماني داخلي براي مردم ما به ارمغان نياورده است.
ماهيت و تجربه عملکرد جمهوري اسلامي، براي همه کساني که در انديشه تحولات سياسي پايدار در ايران و استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک بجاي جمهوري اسلامي هستند، نشان داده است که هيچگونه تحول دموکراتيک و پايداري در ايران، بدون تغيير اساس نظام کنوني امکان پذير نيست.

دوستان گرامي
براي تحقق اين امر، همکاري و اتحاد همه نيروهاي دموکرات، چپ و آزادي‌خواه ضرورتي است انکارناپذير. عليرغم تلاش‌هاي گوناگون براي غلبه بر پراکندگي نيروهاي دموکرات و لائيک ظرف سال‌هاي گذشته، اپوزيسيون همچنان از اين پراکندگي موجود در رنج است. تلاش‌هاي شما براي سامان دادن به بخشي از نيروهاي پراکنده جمهوري‌خواهان دموکرات ولائيک، با استقبال و دلگرمي بسياري روبرو شد. اما متاسفانه دراين چهار سال گذشته، جمع شما، آنچنان که بايد، نتوانست بر مشکلات سامانيابي يک حرکت جديد غلبه يابد و مشکلات دروني مانع شد تا شما گام‌هاي بلندي در راه اتحاد نيروهاي آزادي‌خواه، دموکرات و چپ برداريد.
جمهوري‌خواهان دموکرات و لائيک، امروزه در داخل و خارج از کشور، در اشکال گوناگون فردي يا سازماني به مبارزه خود براي استقرار يک نظام دموکراتيک درايران ادامه مي‌دهند. لازمه موفقيت اين تلاش‌ها، امکان ايجاد ائتلافي است هرچه وسيع‌تر از اين نيروها.

اين نياز مبرم و اساسي، همه ما را به گام برداشتن در راه پاسخ دادن به آن فرا مي‌خواند. تلاش براي پايان دادن به پراکندگي موجود و تلاش براي متحقق ساختن اتحادها و ائتلاف‌هاي بزرگ، وظيفه‌اي است که به رغم کوشش‌هاي ناموفق، بايد بر مبناي دست‌آوردهاي تاکنوني، بطور پيگير به آن ادامه داد. حل برخي مشکلات دروني و دست‌يابي به چشم‌اندازي دراز مدت نيز گاها بر بستر همين ائتلاف‌ها و همکاري و مبارزه مشترک امکان‌پذير مي‌گردد.

دوستان گرامي
اميدواريم در جريان بحث‌هاي اين نشست، ضرورت مبرم اتحاد وسيع جمهوري‌خواهان دموکرات و لائيک، جايگاه ويژه خود را يافته و نشست شما با درک اين مسئوليت، گامي جديد در راه اتحاد نيروهاي جمهوري‌خواه بردارد.
يکبار ديگر براي نشست شما، موفقيت هرچه بيشتر، بويژه در زمينه اتخاذ تصميمات ضروري در اين ارتباط را آرزو مي کنيم.

۲٨ شهريور ۱۳٨۷ – ۱٨ سپتامبر ۲۰۰٨

پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به

سومین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران در بروکسل از ۱۹ تا ۲۱ سپتامبر

دوستان گرامی،

برگزاری سومین گردهمائی تان را به شما تبریک میگوئیم. رشد سازمانهای دمکرات و مترقی همواره در جهت افزایش رشد مبارزاتی مردم ایران در استقرار آزادی و دمکراسی در ایران است.

مبارزات خارج از کشور در طول تاریخ صد ساله مبارزات نهضت مشروطه همواره ارجمند و تآثیر گذار در پشتیبانی از مبارزات درون میهن بوده است. مبارزان خارج از کشور بخوبی میتوانند صدای مردم ستم کشیده ایران را بگوش مردم جهان برسانند. در دنیای امروز تکنولوژی تمدن جدید جهان، مرزهای کشور ها را از حیطه قدرت حکومت ها بطور باورنکردنی خارج ساحته است. امروزه روز بروز بر وسعت همبستگی مردم آزادیخواه جهان افزوده میشود، و افزایش قدرت این همبستگی جهانی است که میتواند بناهای دیکتاتوری جهانی را سست و ناپایدار نماید. ما بعنوان آزادیخواهان ایرانی در خارج از کشور وظیفه داریم و میتوانیم در نیرو بخشیدن باین همبستگی جهانی و آگاه ساختن مردم جهان از آنچه در درون میهنمان میگذرد هرچه بیشتر کوشش نمائیم، و کوششی که بسیار تآثیر گذار باشد.

ما در مبارزات کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی علیه حکومت خودکامه شاهنشاهی، بسیار آموختیم، که میتوانیم بدون مرزهای عقیدتی، حزبی و گروهی و یا مذهبی در کنار هم علیه دشمنان آزادی و دمکراسی مردم و متجاوزین بحقوق بشر بایستیم و مبارزه نمائیم. مبارزات ما در آن روز مورد پشتیبانی بسیاری از آزادیخواهان جهان قرار گرفت و بدین ترتیب، از ما قدرت قابل حسابی را در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران ساخته بود. ما همواره میتوانیم دوباره چنان نیروئی را بسازیم، چه در جهان امروز امکان رشد و موفقیت همبستگی های آزادیخواهان بسیار بیش از گذشته است.

ما باید با بوجود آوردن همبستگی های وسیع در میان خود و با آزادیخواهان جهان، بخصوص در این روزهائی که سرنوشت مردم و کشور کهنسال ما از درون و برون مورد تهدیدهای هولناک قرار گرفته است، بمبارزات مردم میهن خود یاری رسانیم.

ما باید با تمام نیرو در برابر تجاوزگران خارجی که بر ثروتهای ملی ما چشم دوخته اند، بایستیم. ما باید در برابر آنهائیکه برنامه و فکر تجزیه طلبی و پاره پاره کردن این کشور تاریخی را، بهر نام و بهر عنوان، در سر می پرورانند هوشیار باشیم و هرگز نگذاریم مردم ما که قرن ها در صلح و صفا در کنار هم زیسته اند، در وسوسه قدرت های برون مرزی و یا بد فکری قلیلی از مردم ناآگاه، بمیدان جنگ، همچون کشور هائی دیگر در جهان که شاهد جنگ های داخلی آنها هستیم، تبدیل گردد. این وظیفه ملی و تاریخی ماست که از هر راهی که تمدن امروز حهانی اجازه میدهد، ازحقوق مردم ایران و از ملت ایران و از سرزمین بزرگ خود و پرچم ایران که نماینده استقلال و آزادی و همبستگی ماست، همواره دفاع نمائیم. ما بر این باوریم که حکومت استبداد مذهبی و مافیائی جمهوری اسلامی سد راه آزادی و دمکراسی و استقلال مردم ایران است و باید کوشش نمائیم که از راه همبستگی ملی و همبستگی جهانی در میان مردم آزادیخواه جهان، با روش های صلحجویانه، کمک نمائیم که مردم ما بتواند یک حکومت مردمسالار را جانشین این حکومت فاسد و غارتگر ثروت ملی و قدرت طلب و ضد آزادی مردم، نماید.

ما دست دوستی و یگانگی خود را، برای پیگیری مبارزه برای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در راه استقرار آزادی و دمکراسی در ایران، بسوی شما دراز میکینم. و آرزو داریم که بتوانیم در راه پیشبرد صلح، حقوق بشر و آزادی در ایران، هرچه بیشتر مؤثر باشیم.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

25 شهریور 1387 برابر 15 سپتامبر 2008

پيام هيات سياسی- اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران – اکثريت

به همايش سوم جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ايران

دوستان گرامی!

برگزاری سومين همايش “جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک ” را به شما و همه فعالان و دوستداران جنبش جمهوريخواهی در ايران شادباش می گوييم. ما صميمانه آرزومنديم همايش شما نقش ارزنده ای در جهت سامانيابی “جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک” و فراگيرترشدن گفتمان جمهوريخواهی در کشور ايفا کند. ما بر اين باور هستيم که اين همايش با تکيه بر تجربه غنی فعالان آن، تقويت همگرايی درونی و اتخاذ تصميمات راهگشا و سازنده می تواند زمينه های برآمد سياسی فعا لانه تر”جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک” را فراهم سازد و برای نيروهای که با اميدواری روند گفتگوهای همايش را دنبال می کنند اميد آفرين باشد.

همرزمان گرامی!

جنبش دمکراتيک مردم ايران ساليان زيادی است که در راه پايان دادن به استبداد و استقرار دمکراسی در کشور مبارزه می کند. اين جنبش تا کنون عليرغم مبارزه طولانی و تحمل هزينه های سنگين نتوانسته است به هدف ديرينه خود برسد. تجربه نشان داده است که در ناکامی جنبش ما، تشتت احزاب و چند دستگی مبارزان نقش مهمی داشته و استبداد از اين ضعف تاريخی آزاديخواهان و جنبش دمکراتيک مردم ايران برای طولانی کردن عمر خود بهره برده است. از اين وا قعيت و بيماری مزمن حاکم بر اپوزسيون همه آگاهی داريم و هر يک به درستی تاکيد می کنيم تا زمانی که نيروهای اپوزسيون جمهوريخواه، هماهنگ، متحد و همصدا در جهت بسيج مردم برای دفاع از استقرار جمهوری دمکراتيک و سکولاراقدام نکنند، تلاشهای پراکنده ما عليه جمهوری اسلامی کم ثمر خواهد بود.

دوستان گرامی!

امروز هم زمينه های فراوانی برای اتحاد عمل جمهوريخواهان وجود دارد و هم با توجه به سطح رشد مبارزه عمومی جنبش، شرايط برای ايجاد آلترناتيو و طرح نيروی سوم در جامعه مساعدتر است. بنيادگرايان افراطی که قصد دارند به زور سرکوب، اعدام و زندان در کشور انسداد سياسی ايجاد کنند، بر اثر مقاومت و مبارزه پيگير زنان، دانشجويان، کارگران، معلمان، فعالان حقوق ملی، نیروهای سیاسی دموکرات و هنرمندان و نويسندگان نه تنها نتوانسته اند صدای آزاديخواهی مردم را خاموش سازند، بلکه بر آمادگی اقشار مختلف جامعه برای پذيرش هزينه مقاومت در برابر سرکوب افزوده اند. در چنين شرايطی که نيروهای جامعه با طرح مطالبات متفاوت همزمان با حکومت درچالش هستند، جای نيروی هماهنگ کننده، نيروی سومی که متحدکننده باشد و برای مبارزه مردم دورنمای روشنی ترسيم کند، خالی است. برای شکل دهی چنين نيرويی بايد گام پيش گذاشت وبه اقدامات عملی که بيانگر اراده ما برای اتحاد است دست زد. دفاع از حقوق بشر، دمکراسی، صلح و عدالت اجتماعی که در بيانيه سياسی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک هم بر آن ها به عنوان اهداف جنبش تاکيد شده است، می تواند پايه اتحاد وسيع جمهوريخواهان ايران باشد. سازمان ما از هرگونه تلاشی که در اين راستا انجام گيرد، صميمانه استقبال می کند. در عین حال حصول به اتحادی با پایه ای چنین وسیع، که تجربه نشان می دهد امری نیست که در میان این نیروها در کوتاه مدت حاصل شود، نباید مانعی برای اتحاد عمل هر آنجا که میسر است باشد. سازمان ما از هرگونه تلاشی که در راستای اتحاد عمل جمهوريخواهان دمکرات و سکولار انجام گيرد، صميمانه استقبال می کند.

همرزمان گرامی!

دست شما را به گرمی می فشاريم و برای همايش “جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ” آرزوی موفقيت داريم.

هيات سياسی- اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)

آدينه ۲۹ شهريور ۱٣٨۷ – ۱۹ سپتامبر ۲۰۰٨

پيام كميته‌ی هماهنگی شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران به

سومين نشست سراسری جنبش جمهوری خواهان دمكرات و لائيك ایران

دوستان عزيز!

برگزاری سومين نشست سراسری شما را صميمانه تبريك می‌گوئيم و نشستی پر بار را در راستای تحقق وظايف بزرگی كه در پيش داريد برايتان آرزو می‌كنيم.

اميدواريم كه بتوانيد در اين گردهمائی با مساعی و كمك يكديگر راه حل‌های مناسب و واقعبينانه‌ای را برای مسايل و مشكلاتی كه سازمان شما در عمر كوتاه خود با آن‌ها روبرو بوده است بيابيد و با روحيه و اراده‌ای مصمم‌تر از پيش برای ادامه‌ی كوشش‌های خود در مبارزه با جمهوری اسلامی و در جهت استقرار ايرانی دمكراتيك و لائيك فعاليت‌های عملی خود را برای آينده سازمان دهيد.

مسايل و مشكلاتی كه سازمان شما در فعاليت عملی خود با آن‌ها روبرو بوده است، مسايل و مشكلاتی است كه تمامی سازمان‌های اپوزيسيون كه در خارج از كشور فعاليت می‌كنند با آن‌ها روبرو می باشند. عمده‌ ترينِ اين مسايل در كنار پراكندگی نيروها و اختلاف‌های نظری، محدوديت‌هايی است كه وضع خاص خارج از كشور بر سر راه فعاليت‌های عملی در مبارزه با جمهوری اسلامی ايجاد كرده است. يافتن راه حل‌های عملی برای بر طرف كردن اين محدوديت‌ها و يا حداقل كاستن از فشار آن‌ها بر فعاليت‌های عملی سازمان‌ها شايد اساسی‌ترين وظيفه‌ای باشد كه در برابر همگی ما قرار دارد. اميدواريم نشست شما بتواند در اين راه گام‌های اساسی بردارد.

در خاتمه بار ديگر برای سومين نشست سراسری شما در جهت اتخاذ تصميمات مؤثر در پيشبرد وظايف پيش روی آرزوی موفقيت می کنيم.

هيات هماهنگی شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران

فرانكفورت 18 سپتامبر 2008

پیام مجامع اسلامی ایرانیان خطاب به سومین نشست جمهوریخواهان دموکرات و لائیک

بنام و یاد خدا

با سلام و آرزوی پیروزی و توفیق برای تک تک شرکت کنندگان همایش جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران و نیز با گرامیداشت یاد و خاطره جان باختگان راه استقلال و آزادی وطنمان ایران، آزادی تمامی زندانیان عقیدتی– سیاسی ای را که هم اکنون گرفتار بیدادگاههای نظام ولایت مطلقه اند آرزو داریم.

همایش شما در زمانی برگزار می شود که ایران گرفتار یکی از عقب مانده ترین و ناکارآمدترین نظامهای سیاسی جهان معاصر است و نالایق ترین افراد حق حاکمیت ملی را نقض کرده، دولت را به دست گرفته و بدین طریق به خدمت استبداد کمر بسته اند. اما از سوی دیگر نمی توان نادیده گرفت که وطن ما از جهت امکانات انسانی و ملی و منطقه ای در یکی از بهترین موقعیتهای تاریخی خویش برای دستیابی به دولت ملی و جامعه باز و صلح اجتماعی است. بی دلیل نیست که استبداد حاکم با تمایلات توتالیتر، به طور روزافزون در کار محدود کردن آزادیهای فردی و اجتماعی است و میزان تحمل فعالیتهای سیاسی و فرهنگی، در آن، بطور مدام کم تر می شود. رژیم حاکم نه تنها به سرکوب خشونت بار جنبشهای زنان، کارگران، دانشجویان و معلمان ادامه می دهد، بلکه زمان به زمان ماهیت سرکوبگرانه اش را دربرابرافراد و گروههای دگراندیش، مذهبی، قومی و مرامی نیزشدت می بخشد. ماهیت استبدادی و خشونت زای نظام ولایت فقیه ، جریان سالم زندگی در بسیاری از نقاط ایران را به فرایند تولید خشونت تبدیل کرده است.

افرایش روز افزودن خشونتها مانند نرخ قتل عمد و ضرب و جرح و انواع منازعات و خشونتهای خانوادگی و نیز خسارتهای روانی و معنوی ناشی از آنها نگران کننده است. بحران سازیهای درون و برون مرزی،علیرغم باجهای کلانی که نظام حاکم در ازای بحران سازیهایش برایگان از منابع کشور به قدرتهای جهانی می دهد، انواع ناامنیها و نیز انواع فشارهای اقتصادی را به مردم تحمیل کرده اند. به خصوص تورم روز افزون، به مثابه یکی از نمادهای آن، بخش عظیمی از مردم را از تنظیم دخل و خرج زندگی روزانه خویش ناتوان کرده است. به گواهی کارشناسان خود نظام، بیش از 14 میلیون ایرانی در فقر مطلق بسر می برند. حال در چنین فضایی، عده ای از جمله برخی از مخالفان این سیاستها با فراموش کردن اصل بیماری، که وجود نظام ولایت مطلقه است، با توسل به منطق اصالت صورتها، راه این درد بزرگ مشترک را در جابجایی موقتی افراد درون نظام می جویند. این گروهها یا افراد با وجود این همه نشانه و قرینه بر جدی بودن و فراگیری این بیماری، از “انتخابات” ریاست جمهوری پیش رو صحبت می کنند و این که چطور با کار سیاسی می توان به درون ساختار قدرت ولایت فقیه لغزید ولابد آن را اصلاح کرد . اما اینان گویی نمی خواهند باور کنند که خانه از پای بست ویران است. باکمی توجه به تحلیلهای ارائه شده از سوی جناحهای مختلف “خودی” در نظام ولایت فقیه، درمی یابیم که هدف اصلی از انتخابات نجات این نظام سراپا فساد است و نه تحقق جمهوری و ایرانی آزاد و مستقل.

مجامع اسلامی ایرانیان همواره بر این نظر بوده اند که باید راه حل را از سرچشمه آغازید؛ بدین معنا که تا کرامت انسان اصل نگردد وحق حاکمیت به صاحبان اصلی آن، یعنی مردم ایران بدون هیچ تبعیض دینی و جنسی و قومی و نژادی و مرامی باز نگردد، و بدین روش، مردمسالاری و حاکمیت جمهور مردم در ایران استقرار نیابد، ایران راه رشد و سعادت را در پیش نخواهد گرفت. ما بنا بر اصول اعتقادی خود که بر توحید در زندگی فردی و جمعی، به معنای شفافیت در عمل و در برعهده گرفتن مسئولیت رهبری از سوی آحاد مردم مبتنی است و بنا بر پرهیز از برقراری هر گونه رابطه تضاد آمیز و خشونت بار (یعنی رابطه سلطه) با خویش و با دیگران، برای نیل به مردمسالاری، رعایت چند اصل را در زندگی فردی، سیاسی و اجتماعی خویش لازم و ضرور می دانیم و معتقدیم بدون توجه و احترام به این اصول، به عنوان یک مجموعه همریشه، جمهوریت و به تبع آن حق حاکمیت مردم، استقرار نمی یابد:

1-اصل استقلال وبه تبع آن تمامیت ارضی.استقلال از جمله بدین معنا است که هیچ قدرت و دولت بیگانه در حاکمیت مردم ایران شریک نیست و قیمومیتی بر مردم ما ندارد.

2- آزادی ، بدین معنا که هیچ گروه و سازمان سیاسی و دینی ومرامی در حاکمیت شریک مردم نیست یعنی بر مردم قیمومیت ندارد . محترم شمردن حقوق انسان و کرامت او در نتیجه پذیرش حق اختلاف و احترام به حقوق یکدیگر، خشونت زدایی و نفی روشهای خشونت آمیز برای حل اختلاف و جایگزینی آن با جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعات از جمله به یمن روش بحث آزاد و روشهای سیاسی سازنده، به ترتیبی که داوری مردم در شفافیت کامل انجام پذیرد.

3- عدالت به مثابه میزان برای سنجش رشد جامعه و فراهم نمودن امکان رشد برابر برای هر ایرانی درنتیجه بر قراری عدالت اجتماعی و…

از منظر ما نیروی جانشین نظام استبدای و بدیل ولایت مطلقه فقیه باید در گفتار و کردار خویش به اصول مذبور پایبند باشد و با یاد آوری مسئولیتی که برعهده فرد فرد ما در رهایی از استبداد جمهوری اسلامی و نجات وطن از حلقه آتش است، ضمن حمایت از جنبشهای اعتراضی و دعوت مردم به حمایت از این جنبشها، مسئولیت آنها را در قبال آزادی خویش و رهایی وطن از چنگال استبداد دینی که هم دین و هم دنیای آنها را به بازی گرفته است یاد آورشود.

ناگفته پیداست که نیروی جانشین ومردمسالارتا زمانی که مسائل و مشکلات مبتلابه کشور را شناسایی نکند و در جهت رفع آنها پیشنهاد و راه حل های بایسته را ارائه ننماید، جنبشهای مردمی درون کشور تقویت نخواهند شد. از اینرو ضمن آرزوی موفقیت در هرچه بهتر بر گزارشدن سومین همایش شما، امید داریم که تمامی آنانی که دل در گرو استقلال وطن و آزادی مردم و بالاخره استقرار حاکمیت مردم دارند، به اتحاد، به جنبش آیند.

شاد و پیروز و سعادتمند باشید

مجامع اسلامی ایرانیان 12/09/2008