بحران آب

0

بحران آب ایران را بلعید؟

گزارشی از یک مقاله تحقیقاتی و علمی

داده‌های این مقاله، با استفاده از اطلاعاتِ در دسترس در مورد ۳۰ حوضه آبریز و ۴۷۸ زیر-حوضه آبریز در ایران به دست آمده است. نویسندگان مقاله، تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر تغییرات ذخایر آب در این حوضه‌های آبریز را در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ میلادی بررسی کرده‌اند. کوتاه‌سخن آن‌ها: ما در حالِ نابود کردن خودمان به دست خودمان هستیم… ایران روزبه‌روز خشک‌تر می‌شود و این همه، تقصیر ما و سیاست‌هایِ ما است.

image_pdfimage_print