بیانیه

0

در سوگ عباس عاقلی زاده

پنجشنبه, دهم اوت ۲۰۱۷ شمع وجود عباس عاقلى زاده يار ديرينه ما به خاموشى گرائيد، بى شك از دست دادن او براى خانواده، دوستان و جنبش ازادى خواهانه مردم ايران ضایعه ای بزرگ است.
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران درگذشت این مبارز خستگی ناپذیر و راستین جنبش ازادى خواهی مردم ایران را به خانواده، دوستان و همه مبارزين راه آزادى  تسليت مى گويد.

0

چرا باید” انتخابات” را تحریم کرد: بیانیه مشترک چهار جریان سیاسی

بکوشیم با سازماندهی مقاومت مدنی سراسری و يپشبرد تحريم فعال و گسترده انتخابات، قدرت نيروهای آزاديخواه و اراده مردم را در مقابل قدرت‌نمائی‌های رژيم نشان دهیم. تنها از این طریق است که می توان مستبدین حاکم را وادار به عقب نشینی کرده و با تداوم مبارزه برای برچیدن بساط تمامیت رژیم و راه رسیدن به جمهوری لائیک، آزادی، دمکراسی، و عدالت را هموار کرد.