بیانیه

0

سازمان ملل برای لغو حکم اعدام در ایران باید به اقدامات جدی تری بپردازد

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران علیرغم همه کوشش هایی که درجهت لغو حکم اعدام در جهان از سوی مخالفان این اقدام ضد بشری صورت می گیرد، اما متاسفانه هنوز کشورهایی هستند...

0

یاد یاران یاد باد

… که تباهی از درگاه بلند خاطره شان شرمسار و سر افکنده می گذرد. … احمد شاملو از آغاز استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، ارتکاب به جنایت یکی از شیوه های رایج این...