زنان

0

گزارش جلسه بحث و گفتگو به مناسبت “روز جهانی زن” “واقعبین باش! ناممکن ها را طلب کن!: نقش جنبش زنان از ایران تا آمریکا”

چهارشنبه ۸ مارس – بروکسل در کنار تمام فعالیت‌ها و مبارزات روز جهانی زن ۸ مارس در صحبتی که با دیگر سازمان‌ها و فعالین داشتیم تصمیم گرفتیم تا یک جلسه‌ی بحث و گفتگو در...

0

گزارش آکسیون اعتراضی به مناسبت “روز جهانی زن”

چهارشنبه ۸ مارس – بروکسل اولین حرکت مبارزراتی روز زن، آکسیون اعتراضی زنان لهستانی مقیم بروکسل، با مرکزیت «حق سقط جنین» بود. آن‌ها در فراخوان اولیه‌ی خودشان اعلام کرده بودند که در حال سازمان‌دهی...

0

نگاهی به مبارزات زنان در ایران و جهان

در واقع با توجه به وجودِ قهرِ سازمان یافتهِ حکومتی که خود تقویت کنندهِ عناصرِ منفی و ارتجاعی در فرهنگ و سنتهایِ جامعه، نیز، میباشد، بر عهدهِ کنشگرانِ اجتماعی، بویژه فعالانِ مدافع حقوقِ زنان است که علاوه بر مبارزه علیهِ سیاست‌هایِ زن ستیزانه و دیکتاتور منشانهِ جمهوری اسلامی در عرصهِ سیاسی، همچنین در راستایِ کمک به زدودنِ ایده ها و آدابِ نادرست و تبعیض آمیزِ مرد سالارانه و پدر سالارانه در میان مردم نیز تلاش نمایند.

0

زنان و جهان پیرامون ما

زنان باید متشکل شوند. این تشکل هم درسطح کاملا جنسی و زنانه باید صورت گیرد و هم به دلیل داشتن دردی مشترک با اکثر مردان، درصورتی هم راه با موفقیت خواهدشد که هر دونوع تشکل سمت گیری درستی داشته باشند. به زبانی دیگر رهائی زنان به تمامی و صرفا دردست خودشان نمی باشد، درست به همان گونه که رهائی مردان تحت استثمار و ستم نیز بدون شرکت زنان تحت استثمار و ستم درمبارزات شان، ناممکن است.

0

به مناسبت روز اعتراض به خشونت علیه زنان

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران ۲۵ نوامبر، سالروز اعتراض به خشونت علیه زنان را گرامی می دارد! بیش از نیم قرن پیش، در ۲۵ نوامبر سال۱۹۶۰، سه خواهری که علیه دیکتاتوری حاکم...