زنان

0

برای احقاق حقوق زنان مبارزه کنیم

فرهنگ قاسمی متأسفانه تجاوز به حقوق زنان دامنه گسترده ای دارد و امروز به‌عنوان یک مسئله جهانی مطرح است. زیرا براساس آمار سازمان ملل ۷۰% از زنان در دوران زندگی خود مورد آزار و...

0

سرمایه‌داری و ستم بر زنان: بررسی دوباره‌ی مارکس

مارتا ای خیمه‌نسترجمۀ فرزانه راجی چکیده: برای شناختن الف) شرایط ساختاری سرمایه‌داری و همچنین فرایندهای کلانی که بنیاد‌های نابرابری زن و مرد در جوامع سرمایه‌داری هستند؛ و ب) محدوده‌های تغییرات سیاسی و قانونی برای...

0

جرات زنان برای مقابله با خشونت بیشتر شود!

گفتگوی فیروز رمضان زاده از دیدگاه نو با مهرداد درویش پور در جامعه مرد سالاری نظیر ایران که زن ستیزی ایدئولوژی رسمی کشور است، عدم امکانات قانونی حمایت از زنان قربانی خشونت، مهم‌ترین عامل...