حجاب اجباری

0

شکست طرح «حجاب و عفاف» در ایران

بهرام رحمانی

زن ستیزی در ایران تنها به چند امام جمعه مرتجع محدود نبوده و کلیه دم و دستگاه حکومت اسلامی ایران و مهم‌تر از همه ایدئولوژی مذهبی آن زن‌ستیز و و آزادی‌ستیز و مردسالار است.

image_pdfimage_print