حقوق بشر

نسرین ستوده، برنده جایزه ساخاروف، آزاد باید گردد!

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده

ما از همه انسان های آزاده، نهادهای حقوق بشری، احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان های کشورهای اروپایی و پارلمان اروپا و همه مسئولان اتحادیه اروپا می خواهیم در آزادی خانم نسرین ستوده بکوشند و ما را یاری دهند.

وخامت حال نسرین ستوده در زندان

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولت‌مردان ایران خواست که نسرین ستوده و مدافعان حقوق بشر زندانی را بدون قید و شرط آزاد کنند. برنامه‌ی نظارت همچنین دولتمردان ایران را فرا می‌خواند تا با درنظر گرفتن شرایط کنونی پاندمی سلامت جسمانی و روانی او و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را تضمين کنند.

یاد جانباختگان کشتار تابستان ۶۷ را گرامی بداریم!

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

ما از تمامی سازمان ها، گروه ها و شخصیت های سیاسی و مدافع حقوق بشر دعوت می کنیم که برای برپا کردن کارزاری جهانی لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی دست به دست هم دهیم. بیاییم جلوی جانیان حاکم بر ایران بایستیم و اجازه ندهیم که با شهروندان به سان اسیران دوران توحش و بربریت رفتار نمایند.

جمهوری اسلامی: مسئول جان زندانیان مبتلا به کرونا

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی

مبارزه برای لغو حکم اعدام، فوریت دارد. باید بر تلاش ها افزود و از سازمان های بین المللی حقوق انسانی خواست که بر فشارشان بر سران جمهوری اسلامی افزوده و از رژیم بخواهند تا جهت رفتار انسانی در زندان ها، آزادی کلیه زندانیان سیاسی-عقیدتی و به ویژه لغو فوری شکنجه و اعدام اقدام کند.

شرایط خطرناک کرونا در زندان‌های ایران

عفو بین‌الملل

مقام‌های سازمان زندان‌ها، در چهار نامه جداگانه ای که درز کرده و به دست عفو بین الملل رسیده، به مقام‌های وزارت بهداشت هشدار داده‌اند که برای مقابله با بیماری کرونا در ساختمان‌های پرخطر و پرجمعیت زندان‌ها امکانات کافی ندارند. در یکی از این نامه‌ها به خطرات امنیتی شیوع کرونا در زندان‌ها اشاره شده است.

کشتار کولبران در ایران را متوقف کنید

اطلاعیه‌ی دو سندیکای فرانسوی

ما سازمان های سندیکایی فرانسوی اف. اس. او و سولیدر، توجه زنان و مردان کارگر و جامعه بین المللی را به فاجعه انسانی و اجتماعی کولبران جلب می کنیم. ما از دولت ایران می خواهیم که سرکوب کولبران و عمدتا کشتار آن ها در مرزها را متوقف سازد، دولت باید آن ها را به عنوان کارگران قانونی به رسمیت بشناسد تا بتواند از حقوق مربوطه و امنینت برخوردار شوند.

مبارزه‌ی پیگیر برای لغو حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی

کارگران انقلابی متحد ایران

در مخالفت با مجازات اعدام و برای لغو شکنجه و آزادی زندانیان سیاسی باید مبارزه ای وسیع به راه افتد. بنابراین ضروری است که کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و دیگر بخش های مردم برای تحقق این خواست‌ها مبارزه کنند.

سرکوب گسترده و محکومیت های سنگین

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی- عقیدتی

تعداد دستگیر شدگان و محبوسان چنان زیادشده که سازمان های مدافع حقوق بشر به هشدار پرداختهه‌اند، و از جمله، عفو بین المللی کارزار جمع آوری امضا برای اعتراض به حکومت اسلامی و جهت آزادی بازداشتی ها و زندانیان به راه انداخته است.

image_pdfimage_print