خاورمیانه

0

همبستگی مردم لبنان و غزه با خیزش اجتماعی در ایران

شعار نفرت‌انگیز: “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران”
حماد شیبانی

این روزها در تجمعات مردمی لبنان و عراق، پلاکاردها و شعارهایی در حمایت از جنبش ستم دیدگان و توده های بپاخاستۀ ایران مکرراً شنیده و دیده می‌شود. بسیاری از تحلیلگران سیاسی در این مناطق… بر پیوند پایه ای و انترناسیونالیستی با جنبش ایران تأکید میی‌ورزند. آنها به مردم خود ضرورت فاصله گذاری در شعارها در رابطه با (مردم ایران) و جمهوری اسلامی ایران را تذکر می‌دهند. این روحیۀ همبستگی کجا و شعار نفرت انگیز: “نه غزه، نه لبنان… جانم فدای ایران…” کجا. روحیه ای در تضاد کامل با سیاست‌های توسعه طلبانۀ رژیم، که باعث تفرقه و جدایی بین مردمان منطقه شده است.

0

جنبشهای سرتاسری و اعتراضات مردمی در عراق و لبنان و پیامد‌های آن در ایران

امین بیات

مشروعیت معنوی و اخلاقی را دولتمردان مذهبی درایران و دولتهای فرقه ای مذهبی درلبنان وعراق از دست  داده اند  و بهمین دلیل مشروعیت خود را با زور ، ترور ، خفقان ، شکنجه  و زندان  و تهدید  معترضان  به هدف  قرار دادن گلوله و کشتار آنها  به جو خفقان دامن میزنند،جوامع مزبور و در کل مردمان معترض در صحنه  مبارزه  باید جلوی نفوذ و کشتارتوسط نظامیان را بگیرند و بدانند که هیچ  قدرتی نمیتواند در مقابل اکثریت متحد مردم  مقاومت کند ، “پاسداران و بسیجی” و حزب الهی،”حشدالشعبی” و “حزب اله لبنان” که جای خود دارند.

0

خداحافظ روژاوا؟!

مهران زنگنه

اگر سازماندهی روژاوا (به شکلی که هست محلی از اعراب دارد) و «وفاداری به رخداد»، مفهومی میان‌تهی نیست، باید اتحاد دموکراتیک کردستان (پید) به طرف مردم سوریه می‌رفت و جزئی از بلوک آزادی-عدالت‌خواهان مستقل در سراسر سوریه می‌شد یا به سازماندهی آن می‌پرداخت. از پید در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار چرخشی به سمت سوری شدن داشت، از پید در آینده یا حداقل بخشی از آن در پی دخالت‌های رژیم ترکیه یا اسد (و یا هر دو) در روژاوا و از بین رفتن شکل فعلی آن شاید. تا آن روز راه درازی در پیش است.

0

قطر در جستجوي دوست!

آلن گرش

براي درک مسئله اي که در حول اين گزارش به جريان افتاده، بايد به بحراني برگشت که از سال ٢٠١٧، قطر و برخي همسايگانش، به ويژه عربستان سعودي و امارات متحده عربي با حمايت مصر را رودررو قرار داده است.(٤) اين سه کشور قطر را تحريم اقتصادي کرده اند. آن ها از حکومت دوحه مي خواهند که با ايران قطع رابطه کرده وتلويزيون الجزيره را منحل و پايگاه نظامي در حال ساخت ترکيه در قطر را تعطيل کرده و به ارتباطش با سازمان هاي « تروريستي » از جمله اخوان المسلمين و حزب الله پايان دهد

image_pdfimage_print