رویدادها و گزارش‌های حقوق بشر

0

نامۀ سرگشاده به فرانسوا اولاند در آستانۀ سفر روحانی

پیام رسانه‌ای مشترک ۴ نهاد حقوق بشری روحانی در فرانسه: روابط تجاری با ایران را به هزینه‌ی حقوق بشر برقرار نکنید فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)و سازمان‌های عضو آن در فرانسه و ایران:جامعه‌ی...

0

سیزده آذر روز مبارزه با سانسور، روز فریاد زدن آزادی بیان

کانون نویسندگان ایراننتیجه‌ی چند دهه سانسور و سیاست‌های استوار بر قلع‌ و‌ قمع فرهنگی را دیگر آسان می‌توان در جای جای جامعه و حتی در این گفته‌ی رییس کتاب‌خانه‌ی ملی مشاهده کرد: “۷۰ درصد...

0

به مناسبت هفدهمین سالگرد قتل نویسندگان آزادیخواه، محمد مختاری و جعفر پوینده

بیانیه ی کانون نویسندگان ایراندر هفدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده، یاد عزیز آن جان باختگان راه آزادی را گرامی میداریم. مرگ جانگداز آن جانهای عاشق با گذشت این همه سال هنوز...

0

اطلاعیۀ خانواده ها

در سالگرد قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ هفده سال پیش در چنین روزهایی عزیزان ما؛ پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده، کارون حاجی‌زاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، یکی پس از...