نسرین ستوده

جان نسرین ستوده در پی انتقال به زندان قرچک به‌شدت در خطر است

برنامه نظارت و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

مدافع حقوق بشر برجسته ی حقوق بشر نسرین ستوده امروز بدون هر توضیحی به زندان قرچک منتقل شد. برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران فراخوان خود به دولت‌مردان ایران برای آزادی فوری او را تکرار کردند.

نسرین ستوده، برنده جایزه ساخاروف، آزاد باید گردد!

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده

ما از همه انسان های آزاده، نهادهای حقوق بشری، احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان های کشورهای اروپایی و پارلمان اروپا و همه مسئولان اتحادیه اروپا می خواهیم در آزادی خانم نسرین ستوده بکوشند و ما را یاری دهند.

وخامت حال نسرین ستوده در زندان

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولت‌مردان ایران خواست که نسرین ستوده و مدافعان حقوق بشر زندانی را بدون قید و شرط آزاد کنند. برنامه‌ی نظارت همچنین دولتمردان ایران را فرا می‌خواند تا با درنظر گرفتن شرایط کنونی پاندمی سلامت جسمانی و روانی او و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را تضمين کنند.

image_pdfimage_print