نویستدگان

نویسندگان ِدر بند را بدون قید وشرط آزاد کنید!

بیانیه کانون نویسندگان و انجمن قلم

ما امضاء کنندگان این “بیانیه” از شما مردم آزادیخواه جهان، ازنویسندگان وتشکل های اهل قلم در سراسر جهان، از نهاد ها حقوق بشری در خواست می کنیم صدای اعتراض خود را علیه ستمگری‌های جمهوری اسلامی و صدور حکم های ناعادلانه وضد انسانی به گوش جهانیان برسانید

image_pdfimage_print