پاریس

0

«انتخابات» ریاست جمهوری در ایران، غیر آزاد و ضد دموکراتیک است !

 “انتخابات ریاست جمهوری” در ایران، انتخاباتی آزاد و دموکراتیک نیست. انتخابات دموکراتیک مستلزم وجود پیش شرط هایی چون فعالیت آزاد جامعۀ مدنی، انجمن ها، سازمان ها، آزادی مطبوعات، وجود رسانه های مستقل، فضای آزاد...

0

بحث آزاد

دعوت عام سی امین سالگرد انقلاب بهمن 57 بحث آزاد اهداف انقلاب 57 چه بود؟ آیا خشونت در ذات انقلاب است؟ چرا و چگونه استبداد در ایران بازسازی شد؟ با توجه به تجربه انقلاب...

image_pdfimage_print