سمینار مسائل ملی – قومی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران


مسائل ملی – قومی

سمینار و میزگردها در بررسی و بازاندیشی مسائل ملی – قومی

یازدهم نوامبر 2006

پاریس – فرانسه

برنامه سمینار

1- گزارش کوتاه

2- در باره مضمون بحث‌ها و گفت‌و‌گو‌ها

3- متن گشایش سمینار

4- مسأله اقوام، در ایران مشکلات و چاره‌ها (حسن بهگر)

5- راه حل همزيستی اقوام ایرانی در قانون اساسی مشروطیت،  متمم آن و قانون انجمن های ایالتی و ولایتی (محمد رضا خوب روی پاک)

6- مسأله‌ی ملی در ایران و راه‌حل دموکراتیحر)ک آن (حسن خلیقی)

7- در باره‌ی «چند مفهوم» – محمدجلالی چیمه (م.سحر)

8- زبان فارسی یا «ملت فارس؟» – محمد جلالی چیمه (م. سحر)

9- آیا ایران کشوری چند ملیتی است یا چند قومی؟ (منوچهر صالحی)

10- ملت و دموکراسی (مسعود رمضانی راد)

11 – خطر تجزیه ایران را تنها فدرالیزم خنثی می‌سازد نه مرکزیت غیر دموکراتیک (ناصر مستشار)

12 – ساختار فدرالی و مسأله‌ی ملی – قومی در ایران (مجید زربخش)

13 – راه حلی واقع‌بینانه برای مسائل قومی – ملی و زبانی در ایران (فریدون بابایی)

14- «فدراتیو زبانی» پیشنهادی برای بحث! (احسان دهکردی)

15 – زمان و مکان را فراموش نکنیم (رضا مرزبان)

16 – راه حل ایرانی همزیستی اقوام ایرانی در قانون اساسی مشروطیت و قانون انجمن‌ها (تورج‌‌  اتابکی)

17 – یادداشت (بیلان سمینار)

 

برگه ورودی سمینار

 

image_pdfimage_print