همبستگی با زندانیان اعتصابی

اعلامیه ی مشترک ۹ گروه اپوزیسیون
يکشنبه ۵ تير ۱٣۹۰ – ۲۶ ژوئن ۲۰۱۱
شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران، اتحاد جمهوریخواهان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکراتیک مردم ایران، حزب کومه‌له کردستان ایران، جبهه ملی ایران ـ اروپا، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، کمیته همآهنگی ارتباطات شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران روز یکشنبه با انتشار اعلامیه ی مشترکی با زندانیان سیاسی اعتصابی در ایران اعلام همبستگی کردند.

اعلامیه مشترک
اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی
۱۲ تن از زندانیان سیاسی از جان خود مایه گذاشته و علیه اقدامات جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی ایران از روز شنبه ۲۸ خرداد دست به اعتصاب غذا زده اند. ۶ تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج هم در پشتیبانی از آنان، اعتصاب غذای خود را از روز جمعه آغاز کرده اند. زندانیان اعتصابی خواستار معرفی و مجازات عاملان قتل هدی صابر و هاله سحابی هستند.
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بازتاب وسیعی پیدا کرده و موجی از همدلی ایرانیان در داخل و خارج از کشور را در پی داشته است. ما احزاب و سازمان های سیاسی اپوزیسیون کشور ضمن اعلام همبستگی با زندانیان اعتصابی، خواهان تامین خواست به حق زندانیان اعتصابی و پایان دادن به فجایع در زندان ها هستیم.
صدها فعال سیاسی و اجتماعی در سرتاسر کشور در اسارتگاه های رژیم به سر می برند و ارگان های امنیتی و قضائی و مسئولین زندان ها، بدترین رفتار را با زندانیان سیاسی دارند. رژیم با هدف شوم نابود کردن دگراندیشان زندانی آگاهانه مانع دسترسی زندانیان به امکانات درمانی ضرور می شود. زندانبان های رژیم جمهوری اسلامی با اعمال چنین روشی جان زنده یاد هدی صابر را پشت دیوارهای زندان گرفتند. با بی توجهی رژیم به ابتدائی ترین خواست زندانیان و ادامه اعتصاب اسیران دربند، لحظه بروز فاجعه نزدیکتر می شود. نباید گذاشت رژیم فرزندان آزادیخواه و مبارز کشور را در ارسارتگاه ها از رمق بیاندازد. باید بلادرنگ و همین امروز برای نجات جان زندانیان اعتصابی اقدام کرد. فردا، خیلی دیر است. ما همراه با نیروهای آزادیخواه کشور از آقای احمد شهید که به عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شده اند، می خواهیم موضوع زندانیان اعتصابی که خواهان معرفی و مجازات عاملان قتل هدی صابر و هاله سحابی هستند را به طور جدی پیگیری کند.
میلیون ها ایرانی به شدت نگرانند که ادامه اعتصاب غذای ۱۸ تن از زندانیان سیاسی به فاجعه دیگر بیانجامد. خانواده های هاله سحابی، هدی صابر، ۱۲۰ روزنامه نگار و بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی با انتشار نامه های سرگشاده و صدور اطلاعیه ضمن ابراز همبستگی با زندانیان اعتصابی و پشتیبانی از خواست های به حق آنان، از زندانیان اعتصابی خواسته اند که به اعتصاب غذای خود پایان بخشند و مبارزه به حق خود را به اشکال دیگر ادامه دهند.
ما، رژیم جمهوری اسلامی ایران و در راس آن ولی فقیه را مسئول جان زندانیان اعتصابی و فجایعی که در کشور و در زندان ها اتفاق می افتد، می دانیم و خواهان پایان دادن به سرکوب مخالفان و آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی هستیم. ما همصدا با همه آزادیخواهان ایران از گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل،نهادها و مجامع بین المللی می خواهیم هرچه سریعتر برای پایان دادن به وضعیت غیرانسانی حاکم بر زندان های ایران و وادار کردن جمهوری اسلامی به رعایت منشور حقوق بشر اقدام کنند.
شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب دمکراتیک مردم ایران
حزب کومه‌له کردستان ایران
جبهه ملی ایران ـ اروپا
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کمیته همآهنگی ارتباطات شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران
یکشنبه ۵ تیر ۱٣۹۰ – ۲۶ ژوئن ۲۰۱۱