پرسش‌ و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی در باره‌ی مقدرات برجام

رسول آذرنوش

درحالیکه هسته ای شدن ایران نه از جنبه نظامی و نه حتی اقتصادی وزیست محیطی کوچکترین نقطه اشتراکی با منافع مردم  ما ندارد… برجام همواره باید مورد نقد و افشاگری اپوزسیون قرار گرفته و شعارهای مخالفت با هر نوع غنی سازی و ضرورت برچیده شدن تمام تاسیسات مربوطه از طریق اپوزسیون بدرون جنبش اعتراضی مردم برده شود.