میزگرد جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

موضوع : دموکراسی

سخنران : محمد رفیع محمودیان

استاد داشگاه استکهلم در رشته جامعه‌شناسی 

شنبه 16 دسامبر 2023 – 25 آذر 1402

ساعت 19:30 به وقت اروپای مرکزی

آدرس زوم ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/88649846881?pwd=ZURzUmRpYUZuNkZteFFZc2NkWGFlZz09

Meeting-ID: 886 4984 6881

Kenncode: 709095

—————————————

 

چکیده گفتار

سیاست نمایشی، دموکراسی نمایشی

سیاست نمایشی سیاستی است مبتی بر کاربرد نمایشیِ رفتار، متشکل از کنش، پوشش و زبان، برای اِعمال قدرت و رسیدن به خواستهای خود. مهم در این سیاست برداشت دیگران، جمع یا اجتماع، از آنچه است که کنشگر، چه کنشگر نهادی و چه کنشگر شخصی، انجام می‌دهد. درک از برداشت دیگران در انتخاب و ساماندهی شکل رفتار بازتاب می‌یابد. سیاست نمایشی تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی را در بر می‌گیرد، از ساماندهی انتخابات، اداره‌ی جلسه پارلمان و دادگاه گرفته تا رفتار معلم و دانش در کلاس درس و سر سفره شام در خانه.

  نمود بارز سیاست نمایشی را در دادگاه‌های جهان غرب و شاید بسیاری از دیگر مناطق جهان می‌توان دید. اقتدار و اعتبار دادگاه زاده نمایشی است که در دادگاه اجرا می‌شود. دادگاه یک صحنه نمایشی است. پوشش قاضی و دادستان متفاوت با پوشش متعارف مردم و فاخر است. جای و طرز نشستن آنها پیشاپیش مشخص است  و قدرت را تداعی می‌کند. متهم باید باید کنار وکیل مدافع بنشیند. او نمی‌تواند خود را نمایندگی کند و بازنماید. زبان کارگزاران دادگاه زبانی حقوقی است که بیش از هر چیز تسلط کارگزاران به ابزار داوری در تعیین مسئولیت را به نمایش می‌گذارد.

  سیاست همواره تا حدی نمایشی بوده است ولی در چند دهه اخیر بیش از پیش نمایشی شده است. جهانی شدن، شکوفایی رسانه‌های همگانی، اوج‌گیری فردیت، رواج فرهنگ مصرفی و روایی و نمایشی شدن هویت، همگی، به این فرایند یاری رسانده‌اند. عرصه‌های زیست اجتماعی شکل صحنه‌های نمایش پیدا کرده‌اند. امکانات مادی و اقتدار سنتی دیگر عنصر تعیین کننده شکل رفتار نیستند. سیاست دیگر بتمامی یا در شکل غالب خود سیاست طبقاتی نیست. مبارزه اصلی در حوزه دسترسی و تسلط  بر امکانات مادی رخ نمی‌دهد. حضور در صحنه‌های نمایشی برای انسانها جایگاه مهمتری یافته است. انسانها در صحنه‌های نمایشی کسی می‌شوند، بازشناسی می‌شوند و هویت پیدا می‌کنند. هستی‌مندیِ انسان وابسته به حضور (دیده شدن، تحویل گرفته شدن) شده است.

  نهادهای اجتماعی و سیاسی در اقتدار خود صحنه‌های نمایشی را بر مبنای قوانین و مقررات اداره می‌کنند. شکل حضور هر کس در کارخانه، درمانگاه، زندان و مدرسه مشخص است. هر کس نمی‌تواند به دلبخواه خود، آنگونه که می‌خواهد خود را به نمایش بگذارد. جامعه نیز هنجارهای نمایشی خود را برای حوزه‌های غیر رسمی کناکنش (اینتراکشن) دارد. در مطب و کلاس درس، پزشک و معلم نقش اصلی را در نمایش بعهده ‌دارند. به بیمار و دانش آموز نقشی در حد نمایش‌‌گزار واگذار می‌شود. آنها باید نمایشی را اجرا کنند که پزشک یا مدرسه از آنها می‌خواهد. بخشهایی از تن خود را نشان دهد، از بیماری یا دانش خود در مورد معینی سخن گوید. گاه شرکت کنندگان در صحنه به سیاهی لشکر فروکاسته می‌شوند. حضور دارند تا صحنه برای دیگران زنده و داغ جلوه کند.

دموکراسی نمایشی تابعی از متغیر تلاش شرکت‌کنندگان در صحنه‌های نمایشی برای ایفای نقشی سرزنده‌تر و پویاتر در نمایش است. این تلاش به دو گونه و در دو جبهه پیش برده می‌شود. یکی در جبهه ساختاری، در راستای تغییر قوانین، مقررات و هنجارها تا شرکت کنندگان در صحنه بتوانند نقش یا نقش بیشتری در ساماندهی و اجرای نمایش ایفا کنند. بطور نمونه، کارگران بتوانند در جلسه‌های مدیریت، با رفتار و پوششی همچون یا در سطح دیگران شرکت جویند و خواستهای خود را با همان جدیت مدیران بیان کنند. دومین گونه‌ی تلاش در جبهه کنشگری رخ می‌دهد. کنشگران می‌کوشند تا خود را به نمایش بگذارند. در این مورد نمونه کارگران یا دانش آموزانی است که می‌کوشند توان و دانش خود را با انجام کاری خاص یا طرح پرسشهایی متفاوت به نمایش بگذارند، امری که بسیاری از اوقات با مخالفت مدیران تولید و آموزگاران، مدیران نمایش، روبرو می‌شوند.

  دموکراسی رادیکال نمایشی را آنگاه داریم که کنشگران می‌کوشند نمایشی نو را در صحنه‌ای نو تدارک ببینند. این، گاه، به شکل گشایش صحنه‌ای فرعی در صحنه اصلی رخ می‌دهد. کارگران یا کارمندانی که ناگهان هنگام کار برای چند دقیقه با یکدیگر حرف می‌زنند، شوخی و مغازله می‌کنند و هوش، توانمندی و توان دلبری خویش را به رخ یکدیگر می‌کشند (درست در زمان کاری‌ای که برای آن دستمزد دریافت می‌کنند.) ولی گاه تلاش به شکل گشایش صحنه‌ای یکسره جدید و متفاوت رخ می‌دهد. صحنه‌ای که کنشگران خود در آن نقش ایفا می‌کنند. نمونه‌ای از آن را ما در ایران یکسال اخیر و افغانستان چند سال پیش آنگاه داشتیم که زنان مراسم تدفین یاران یا خویشاوندان خویش را با کنشگری خود و به شکلی متفاوت با تدفین سنتی اسلامی برگزار کردند.
میزگرد مشترک: دموکراسی و گونه‌های آن

برگزارکنندگان

اندیشکده آگاهی و شناخت

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران

 

موضوع :

دموکراسی و گونه‌های آن

سخنرانان :

 محمد رفیع محمودیان – منوچهر صالحی

ساعت 19.30 به وقت اروپا

از طریق زوم:

کد ورود : 85385591476

آی دی : 460854

 
دعوت عمومی به مناسبت کنگره حزب سوسیال‌دموکرات و لائیک ایران

 
فراخوان براى برگزاری جشن جنبش دادخواهى در استكهلم

نشست نخست

سه شنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۲ از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰

 

آنچه که سران و رهبران رژیم را از همان آغاز شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران دچار واهمه و هراس کرده بود مقاومت های مدنی علیه باورها و آراء عقیدتی ای بود که قصد داشت تا جامعه را از حقوق انسانی، حق شهروندی و آزادی های فردی تخلیه کند. هراسی که استبداد سرکوب گرایی را در خود پرورانده بود .
اما مبارزات پیگیر مدنی نه تنها در مقابله با آن سرکوب ها فروکش نکرد، بلکه سر آخر رژیم را وادار به پذیرش آن کرد؛ خود را تثبیت نموده و بخشی از رخداد های اجتماعی شد. و هم امروز، ناظر محاکمه حمید نوری در دادگاه شهر استکهلم است.

چند تن از ناظران این دادگاه، به قصد برگزاری جشن پیروزی این محاکمه، در پیامی همگانی، سر انجام در نشستی، جمعیتی بنام “شورای هماهنگی جشن جنبش دادخواهی” متشکل از نمایندگانی از کشورهای آلمان، بلژیک، هلند، فرانسه و سوئد را فرا ساخت. مسئولیت این شورا کمک در تهیه، تدارک و اجراء این جشن در کشورهایی است که خواهان برگزاری این جشن می‌باشند. در استکهلم، بدین منظور، در روز سه شنبه ۲۹ ماه مارس ۲۰۲۲ از ساعت ۱۹ تا ۲۱ نشستی مجازی جهت تشکیل کمیته‌ای برای برگزاری این جشن تشکیل می شود. انجام این پروژه نیاز به همکاری شما و شرکتتان در این کمیته دارد. این پروژه در کنار سایر فعالیتهایی که به همین قصد برگزار میشود جمعا میتواند پیام اعتراضی به استبداد نظام جمهوری اسلامی باشد. موفقیت و رسائی این پیام در گرو شرکت همگان است.

علاقه‌مندان برای شرکت دراین نشست مجازی در زوم می‌توانند از طریق لینک زیر به اتاق وارد شوند:

 

 نشست نخست 

تدارک برای برگزاری جشن جنبش دادخواهی در استکهلم

 (سه شنبه ۲۹ مارس ۲۰۲۲ از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ )

اتاق زوم از ساعت ۱۸:۴۵ باز میشود

https://us02web.zoom.us/j/82958288690?pwd=QWpYS3M0YlhaMHc1a2ZBNWtEZGFRQT09

Meeting-ID :  829 5828 8690
Code :  962897

 

شورای هماهنگی جشن جنبش دادخواهی
جشن جنبش داد خواهی – نشست سوم

 

 

تاریخ  معاصر ایران شاهد دو رخداد دادخواهی جهانی بوده است:

نخست مصدق در دادگاه لاهه از انگلستان خلع ید کرد و پس از بازگشت جشن ملی برگزار شد و دوم، جان بدربردگان، شاکیان از جمله خانواده های فرزندان زندانی که در کشتارهای دسته جمعی بقتل رسیده اند، حمید نوری را که یکی از چهره های رژیم جمهوری اسلامی است را در دادگاه استکهلم به محاکمه کشانیده اند.

برای ما که شاهدان محاکمه رژیم در این دادگاه هستیم، هر روزش روز پیروزی است. امیدواریم که این روزها در تقویم مبارزات ملت ما بعنوان جشنی ملی،  ثبت  گردد.  

برای رسیدن بدین منظور، کمیته موقت جشن جنبش داد خواهی، به اطلاع میرساند که سومین جلسه  مجازی مشورتی و رایزنی در روز یکشنبه ۶ ماه مارس در آدرس ضمیمه زیر از ساعت ۱۹ تا ۲۱ بوقت اروپای مرکزی بر پا میگردد. برای یافتن راه کارهای مناسب جهت انجام این امور نیاز به مشارکت و همراهی وسیعی است. به امید حضور شما دوستان در روز یکشنبه ۶ مارس ساعت ۱۹ تا ۲۱.

شایان یادآوری است که شرکت در این جلسات بطور فردی بوده نه حزبی، سازمانی و یا گروهی. 

کمیته موقت جشن جنبش دادخواهی.

 

 

 

نشست سوم – تدارک برای برگزاری جشن جنبش دادخواهی

 (یکشنبه ۶ ماه مارس۲۰۲۲ از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ به وقت اروپای مرکزی)

اتاق زوم از ساعت ۱۸:۳۰ باز میشود

 

 https://us02web.zoom.us/j/81657508406?pwd=Sk84NTlvOUpOQjMzc2t5b214V3UyUT09

 
جشن جنبش دادخواهی را هر چه وسیعتر بر گزار کنیم – نشست دوم

محاکمه حمید نوری، چهره نظام جمهوری اسلامی، در شهر استکهلم به ماه های پایانی اش نزدیک میشود. به یادمانده ها و بازگویی های شاهدان و شاکیان ِ «کشتار زندانیان سیاسی و مشارکت نظام اسلامی در جنایت علیه بشریت» و به ویژه جان بدر بردگان ِ کشتارهای دهه ی ۶۰، لحظه ها و دقایق ِ حیات  زندانی را برای دادگاه و گزارشگران آن نقش بندی میکند . گفتگوها و خاطره ها، گاه، بغض های فروخفته ای را وا می غلتاند و گاه، غرشی خشمگین ولی در گلوگاه مانده را به جا می گذارد. هر آنچه که بازگو میشود، استبداد نظام جمهوری اسلامی  را می نمایاند و آنچه را که کتمان میشود، به دادخواهی میکشاند. به باور ما، هر روز این دادگاه، خود حکم عدالتخواهی و پژواک انسانیت ِ انسان است. که این خود پیروزی بزرگی است. از اینرو پیشنهاد برگزاری جشنی سراسری در راستای دادخواهی طرح گردید.  

 در اجرای برگزاری این جشن، سر انجام، نشستی تدارکاتی در روز ۲۰ فوریه با شرکت ۲۷ نفر از کشورهای سوئد، آلمان، فرانسه، بلژیک و هلند در فضای مجازی انجام شد. این نشست پس از گفتگوهای مقدماتی کمیته ای را مسئول اطلاع رسانی برای دعوت به رایزنی و مشورت در چگونگی برگزاری این جشن که موقتا با نام “جشن جنبش دادخواهی” یاد میشود انتخاب کرد. بی شک، موفقیت این پروژه در  گرو شرکت گسترده علاقمندان به دادخواهی و عدالت است. نشست بعدی در روز یکشنبه ۲۷ فوریه ساعت ۱۹ تا ۲۱ به وقت اروپای مرکزی در اتاق زوم بر قرار میشود (لینک ورود در پایین این متن است). 

با شرکت خود این جشن را هر بیشتر  سراسری و همگانی کنیم.

 

کمیته موقت جشن جنبش دادخواهی

 

 نشست دوم – تدارک برای برگزاری جشن جنبش دادخواهی

 (یکشنبه ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ به وقت اروپای مرکزی)

اتاق زوم از ساعت ۱۸:۳۰ باز میشود

 https://us02web.zoom.us/j/88413135835?pwd=TzRUYzloTG02bVlLRHdiWUpUcEdRUT09