پیام به گردهمآیی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران