گردهم‌آیی دوم – مطالب

0

يادداشت گروه کار ساختار

يادداشت گروه کار ساختار که کار خود را از سيزدهم ژوئيه ۲۰۰۵ در جمع کوچکی آغاز کرده بود سرانجام امشب، چهاردهم فوريه ۲۰۰۶ در آخرين گفتگوها در گروه کاری وسيعتر پيرامون مبانی و مواد...

0

گزارشى ديگر از دومين گردهمايى سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك

گزارشى ديگر از دومين گردهمايى سراسرى جمهورى خواهان دمكرات و لائيك سرور علی محمدى يكشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۵ – ۳۰ آوریل ۲۰۰۶ مقدمه پس ازدو ماه از برگزاری دومين گردهمائی سراسری جمهوری خواهان دموکرات...

0

طرح پيشنهادی گروه کار ساختار به دومين گردهمآئی سراسرى

طرح پيشنهادی گروه کار ساختار به دومين گردهمآئی سراسرى ۱-نام جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائيک ………………. در نشست عمومی نسبت به پيشنهادهای ديگر برای نام و حفظ يا تغيير نام کنونی تصميم گيری...

0

گزارش هيئت اداره کننده

دومين گردهمائی سراسری جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران در هانوفر – آلمان (روزهای ۲۴ تا ۲۶ فوريه ۲۰۰۶) گزارش هيئت اداره کننده بيست آوريل ۲۰۰۶ مقدمه: اين گزارش با توجه به نکات ِ...

0

فراخوان براى ارائه مقاله

فراخوان براى ارائه مقاله در تدارك دومين گردهم‌آيى سراسرى جمهورى‌خواهان دمكرات و لائيك صداى ما ۲٧ آذر ۱۳۸۴ – ١٨ دسامبر ۲۰۰۵ دومين گردهم‌آيى سراسرى جمهورى‌خواهان دمكرات و لائيك در روزهاى ٢٤ تا ٢٦...

image_pdfimage_print